skip to Main Content

Inimkonna ajalugu uurides näib, et rahvuste tekkimine ja kadumine ning riikide tõus ja langus sõltuvad kõik vaid inimeste meelekindlusest ja julgusest. Näib, et sündmuste toimumise järjekord oleneb suuresti kõrgetel positsioonidel olevate inimeste kapriisidest ja eesmärkidest. Jumala Sõna aga tõmbab kõigel sellel eesriide eest ning me võime näha kogu seda näidendit, kus näitlejaiks on inimlikud huvid, ihad ja võimujanu ning kõikvõimsa Jumala saadikuid, kes vaikselt ja kannatlikult viivad täide Tema eesmärke.

Seda rahvaste omavahelist võitlust juhib siiski Tema, kes istub keerubitest ümbritsetud aujärjel. Igal rahval ja igal üksikisikul on kindel koht Jumala plaanis. Inimesi ja rahvaid hindab Tema, kes ei eksi kunagi. Igaüks otsustab oma valikute kaudu ise enda saatuse ning Jumal viib oma eesmärgid tema kaudu täide.

Ajalugu, mille suur Mina Olen on Piibli prohvetikuulutustes kirja pannud alates igavikust minevikus kuni tulevase igavikuni, räägib, millises kohas selles sündmusteahelas asume meie ning mida toob meile tulevik. Peaksime kindlaks tegema oma elu eesmärgi ning õppima vaatama olukordadele igaviku valguses, et oskaksime neid kõige paremini kasutada. EGW “Usk, millest ma elan”

Back To Top