Ühendusest Kristusega

Jeesus ütleb: “Jääge minusse ja mina jään teisse. Nii nagu oks ei suuda kanda vilja omaette, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minu külge… Sest minust lahus ei suuda te midagi teha” (Jh 15:4.5). Et elada püha elu, oled sa sama sõltuv Kristusest, nagu oks on sõltuv tüvest, et kasvada ja vilja kanda. Lahus Temast ei ole sul elu. Sul pole jõudu kiusatustele vastu seista ning sa ei suuda kasvada armus ega pühaduses. Temas püsides võid sa õitseda. Temast elu ammutades sa ei närtsi ega jää viljatuks. Sa oled siis nagu puu, mis on istutatud veeojade äärde.

Paljudel on kujutlus, et nad peavad mingi osa tööst tegema üksinda. Nad on uskunud Kristusesse, et saada patud andeks, kuid nüüd nad püüavad oma jõuga õigesti elada. Iga selline jõupingutus jookseb paratamatult liiva.

viinamarjad. 714x513 Ühendusest Kristusega

Meie kasvamine armus, meie rõõm, meie kasulikkus – kõik see sõltub meie ühendusest Kristusega. Igapäevasest, pidevast osadusest temaga – temas püsimisest – sõltub meie kasvamine armus. Ta pole üksnes meie usu alustaja, vaid ka lõpuleviija. Kristus on esimene, viimane ja igavene. Ta peab meiega olema mitte ainult rännaku alguses ja lõpus, vaid igal sammul meie teel. Taavet ütleb: “Ma pean Issandat alati oma silma ees, ma ei kõigu, sest ta on mu paremal pool” (Ps 16:8). EGW “Tee Kristuse juurde”

Head mõtted

tere tulemast 714x492 Head mõtted

Õpeta mulle oma teed!

See, kes käib Jumala käskude teel, käib koos Kristusega, ning Tema armastuses saab süda rahu. Kui Mooses palus: «Õpeta mulle oma teed, et ma tunneksin Sind,» vastas Issand talle: «Minu pale läheb ühes ja ma annan sulle rahu!»

Issanda tee 714x513 Õpeta mulle oma teed!

Prohvetite kaudu öeldakse: «Nõnda ütleb Jehoova: astuge teede peale ja vaadake ja küsige muistsete radade kohta, missugune on hea tee ja käige sellel, siis leiate oma hingele hingamispaiga!» (2.Ms.33,13.14; Jer.6,16). EGW “Ajastute igatsus”

Piiblisalm

Issanda kartus 714x536 Piiblisalm

Eluvesi

Sama jumalik vaim, mis tegutseb looduses, kõnetab ka inimsüdameid ja loob sõnulkirjeldamatu igatsuse millegi niisuguse järele, mida inimestel ei ole. Maailm ei suuda seda igatsust rahuldada. Jumala Vaim veenab neid otsima seda, mis üksi võib anda rahu ja hingamise – Kristuse armu, pühaduse rõõmu. Nähtavate ja nähtamatute mõjude kaudu töötab meie Lunastaja pidevalt, et pöörata inimeste meeled rahuldust mittetoovatelt patunaudingutelt nendele lõpmatutele õnnistustele, mille osaliseks nad temas saavad. Kõikidele neile, kes asjatult püüavad juua selle maailma katkistest veereservuaaridest, kõlab jumalik kutse: “Ja januneja tulgu! Kes tahab, võtku eluvett ilma tasuta!” (Ilm 22:17).

soojal suvepäeval 714x536 Eluvesi

Sina, kes sa igatsed oma südames midagi paremat, kui see maailm pakkuda suudab, tunned ära, et see igatsus on sinu südant kõnetav Jumala hääl. Palu, et ta annaks sulle meeleparanduse ja ilmutaks sinule Kristust tema lõpmatus armastuses, täielikus puhtuses. EGW “Tee Kristuse juurde”

Lehekülg 10 - 125« Esimene...89101112...203040...Viimane »

SPA Põltsamaa Kogudus

Aadress: Kreutzwaldi 1, 48105, Põltsamaa
E-mail: poltsamaa@advent.ee

Pastor Rein Kalmus
Telefon: 56652371
E-mail: rein.kalmus@advent.ee