Põhitõde – Püha Vaim – Jeesuse asemik maa peal

Isa saadab Lohutaja 714x564 Põhitõde   Püha Vaim   Jeesuse asemik maa peal

Sul on armuline Abimees

Jumal, keda me teenime, on pikameelne. “Tema halastused pole lõppenud.” (Nl 3:22) Läbi kogu prooviaja palub Tema Vaim inimesel vastu võtta igavese elu and. “Nii tõesti kui ma elan, ütleb Issand Jumal, ei ole mul hea meel õela surmast, vaid sellest, et õel pöörduks oma teelt ja jääks ellu. Pöörduge, pöörduge oma kurjadelt teedelt, sest miks peaksite surema!” (Hs 33:11) Saatana eriliseks püüdeks on juhtida inimest pattu tegema ja jätta ta siis sinna abituna, lootusetuna ja liiga kartvana, et otsida andestust. Kuid Jumal kutsub: “Haaraku ta kinni minu tugevusest, et ta võiks teha rahu minuga; ja ta teeb rahu minuga.” (Js 27:5, KJV) Kristus on hoolitsenud kõige eest ja pakkunud kõikvõimaliku julgustuse. EGW “Prohvetid ja kuningad”

Issand on armuline 714x506 Sul on armuline Abimees

Head mõtted

hoiavad ühte 714x536 Head mõtted

Põhitõde – Pühakiri

Möödunud talvel jõudis lõpule kõnede sari Jeesus Kristuse “Mäejutlusest” (Mt 5.-7. ptk.). Koroonaviiruse tõttu kehtestatud eriolukord tekitas kirikuteenistuste läbiviimisse pikema pausi. Kui nüüd on kirikud taas jumalateenistusteks avatud, jätkame ka Põltsamaa Adventkoguduses. Järgnevalt pühendume adventkoguduse doktriinide õppimisele.

Neid doktriine on kokku 28. Need on nagu ehituskivid meie usuhoones. Vundamendiks, nurgakiviks ja mördiks kivide vahel on meie Issand Jeesus Kristus. Seega püüame iga teema puhul leida, kuidas teema seondub meie Issanda elu ja õpetustega.

Esimene teema räägib meile Pühakirjast – Piiblist. See raamat annab meile palju teadmisi meie Jumala kohta, see annab teadmisi ka meie endi kui patuste inimeste kohta. Samas pole Raamatute Raamat siiski üksnes teabeallikas, vaid see on eelkõige suhtlemise vahend. Kui meie loeme piiblit, siis kuuleme Jumala häält meiega kõnelemas. Jumal näitab meile teed igavesse ellu. Sellest johtuvalt on Piibel konkurentsitult olulisim kirjutatud tekst meie elurännakul. Aga lähemalt siis hingamispäeval, 23. mail kell 11:00 Põltsamaa Adventkirikus. Kõik on alati lahkesti oodatud!

uurite kirju 714x622 Põhitõde   Pühakiri

Õppetund lindudest

Võimas inimeste ja loomade eest hoolitseja avab oma käe ja varustab kõiki looduid. Linnud õhus pole väljaspool tema hoolitsust. Ta ei poeta küll toitu nende noka vahele, kuid loob tingimused nende vajaduste täitmiseks. Nad peavad korjama teri, mida ta nende jaoks on laiali puistanud. Nad peavad oma väikeste pesade jaoks materjali ette valmistama. Nad peavad oma poegi toitma. Nad lähevad lauldes tööle, sest “teie taevane Isa toidab neid”. Ja “eks teie ole palju enam väärt kui nemad?” Kas mitte teie, arukad, vaimulikud jumalakummardajad, pole rohkem väärt kui linnud teie pea kohal? Kas meie Looja, meie elu ülevalpidaja, tema, kes vormis meid oma jumaliku kuju ja näo järgi, ei hoolitse meie vajaduste eest, kui me vaid usaldame teda? EGW “Tee Kristuse juurde”

annad kõigile. 714x423 Õppetund lindudest

Lehekülg 10 - 155« Esimene...89101112...203040...Viimane »

SPA Põltsamaa Kogudus

Aadress: Kreutzwaldi 1, 48105, Põltsamaa
E-mail: poltsamaa@advent.ee

Pastor Rein Kalmus
Telefon: 56652371
E-mail: rein.kalmus@advent.ee