skip to Main Content

Palveaja kokkuvõte

01

Ärge muretsege ühtigi, vaid teie vajadused saagu kõiges Jumalale teatavaks tänuütlemistega palumises ja anumises. Ja Jumala rahu, mis on ülem kui kogu mõistmine, hoiab teie südamed ja mõtted Kristuses Jeesuses. Fl 4:6,7

Möödunud pooleteise nädala jooksul on Põltsamaa kogudus igal õhtul käinud koos palvetamas. Istusime väikeses hubases ringis ning viisime oma südame õhkamised Jumala ette. Seekordne palveaeg põhines vaimuviljadel.

Kõigepealt lugesime igale päevale vastava osa E.G. White sulest. Seejärel olid meie ees seinale projekteeritud palveteemad, mille eest igaüks sai palvetada. Alustasime tänu ja kiitusega, seejärel palvetega isiklike vajaduste pärast, hiljem eestpalved, misjonitöö, palve paarikaupa ning kõige lõpuks ühine tänulik lõpupalve. Iga palveteema all oli ka sobilik Piiblist pärit Jumala tõotus. Jumala tõotused kinnitavad ja kasvatavad usku. Jumalal ei ole midagi võimatut. Vahepeal laulsime ka ühiselt teemakohaseid laule meie suurest eeskujust Jeesusest ja Jumalast, kelles on  koos kõik vaimuvili: armastus, rõõm, rahu, pikkmeel,lahkus, headus, ustavus, tasadus, kasinus.

Iga päev oli kohal keskmiselt 13-14 inimest, kellest kõige noorem palvetaja oli 10 ja kõige vanem 93. aastane. Kandsime palves Jumala ette eriliselt oma koguduse noored, perekonnad, eakad ja palvetasime nimeliselt iga koguduseliikme eest. Kui hakkasime laste eest palvetama, sai neid nimesid nii palju, et tõime tahvli ja laste nimed jäid meie silma ette mitmeks päevaks. Nende pärast palvetasid nii vanemad kui vanavanemad. Ütles ju Jeesuski.”Laske lapsukesed minu juurde tulla ja ärge keelake neid, sest selliste päralt on Jumala riik!”

17. jaanuari hingamispäeval tegime kokkuvõtteid möödunud palvenädalast ja mõtlesime sellest, mida Jumal on teinud, on tegemas ja mida edaspidi teeb. Kuulasime muusikalisi etteasteid Jumala auks ja üksteise usu kinnituseks.   Olime osaduses läbi ühise  palve koos Jumala tõotustega. Tõdesime, et Jumal oli meid liitnud ja meie südamed kokku köitnud üksteise eest palvetades ja üksteise murekoormaid kandes.

Aga Jumalale, kes meis tegutseva väega võib korda saata palju rohkem, kui oskame paluda või isegi mõelda, temale olgu kirkus koguduses ja Kristuses Jeesuses igavesest ajast igavesti kõigi sugupõlvedeni! Aamen. Ef 3:20-21

Image 001

Eesti noored osalesid ASI Skandinaavia aastavahetuse kongressil

10896256_10205139705708287_923963913013386503_o

Möödunud aastavahetuse veetsid paljud Eesti adventnoored Rootsis ASI kongressil. Adventist-laymen’s Services & Industries (ASI) on Seitsmenda Päeva Adventistide koguduse liikmete poolt loodud organisatsioon, mille keskmes on Kristuse evangeeliumi jagamine. ASI Skandinaavia on osa üleilmsest liikumisest, kuhu kuulub inimesi väga erinevatelt elualadelt.

Tänavuse kongressi eesmärk oli aidata varustada osalejaid mõtete, ideede ja vahenditega, kuidas jagada oma usku teistega ja kuidas terviseteenistuse kaudu inimesi aidata.

Kongress toimus Rootsis Malmös 31. detsembrist 4. jaanuarini, teema oli sarnane 2014. aasta palvenädala („Vaid Kristuse meetod”) teemaga: „Kristusest tunnistamine Tema viisil!”.

Eesti esindus on aastavahetuse kongressidel osalenud kõigil kolmel korral, mil kongressi on Skandinaaviamaades korraldatud. Eestipoolne organiseerija Mariann Volkonski ütles, et kaks aastat tagasi oli osalejaid Eestist 12, eelmisel aastal 24 ja seekord 30.

Konverentsil osalejad tulid Rootsist tagasi positiivselt meelestatult ja uue inspiratsiooniga. Marianni sõnul pakubki kongress suures koguses inspiratsiooni, julgustust ja vaimulikku äratust. Gunnar Oja, kes kaks aastat tagasi ASI aastavahetuse kongressil ristiti ja kes ka sel aastal kohal käis, ütles, et konverentsile minekuga on igal aastal kaasnenud võitlus, kas minna või mitte. „Üks osa ütleb, et ära mine, võta vabalt, kuid teine hääl ütleb, et ehk peaks minema. Siiani ei ole ei ole oma valikuid kahetsenud.”

Janne Kütimaa, kes samuti sel aastal osales, peab kongressi vajalikuks, kuna see pakub usule kinnitust, julgustust ja inspiratsiooni uusi sihte seada. „Kongress on hästi mitmetahuline, selle eesmärk on varustada töötegijaid ülesannete täitmiseks. Anda ideid. Inimesed räägivad, mida nad on teinud, kuidas teinud, kuidas selle peale tulnud, mis vahendeid kasutanud. See avardab silmaringi ja tõukab isiklikule sügavamale osadusele. Eesmärk on jõuda inimesteni, et inimesed kuuleksid evangeeliumi ja Jeesus võiks peagi tagasi tulla.”

Tänavune kongress keskendus terviseteenistusele. Räägiti tervisekeskuste ja tervisepoodide rajamisest ja nende toimimisest. Mariann: „Sealt jäi meelde usk, mis inimestel on, ja see, et kuigi see tööharu on isemajandav teenistus, siis nende eesmärk ei ole teenida tulu, vaid misjonitöö. Tulu katab kulutused ja töötajate palgad. Kõik teenused on võimalikult kättesaadavad. Need lood, kuidas Jumal õnnistab, on hämmastavad.”

Kongressil oli erinevaid esinejaid, paljudele jäi eriliselt südamesse evangelist Luis R. Torrese sõnum sellest, kuidas tema kristlaseks sai. „Eriti huvitav oli kuulda tema kristlaseks saamise lugu. Suureks üllatuseks tuli välja, et enne kristlaseks saamist mängis ta bändis nimega Bill Haley and The Comets…,” ütles Gunnar.

Kongressil osalenute muljeid saab pikemalt lugeda veebruari Meie Ajast.

Allikas:advent.ee

Kümnepäevane palveaeg

ddSel aastal on kümnepäevane palveaeg 7.–17. jaanuaril (kolmapäeva õhtust hingamispäeva hommikuni).

Jumal valas oma Püha Vaimu nelipühil välja pärast seda, kui tema kogudus oli kümme päeva koos olnud, anudes Tema tõotatud õnnistusi. Ta on täna valmis uuesti õnnistusi jagama! Üle kogu maailma kogevad adventkogudused Püha Vaimu uuendavat väge, järgides jüngrite eeskuju ja osaledes palvetamise kümnepäevakutel.

Kogudusevanemad, pastorid ja ilmikjuhid on eelmistel aastatel juhtinud eri suurusega palvegruppe kodudes, koolides, kirikutes, netifoorumites ja telekonverentsidel. Grupid, kes ei ole saanud kokku tulla just neil kümnel päeval, on valinud teise 10päevase vahemiku ja saanud sama rikkalike õnnistuste osaliseks. Kas sina juhatad oma koguduse palvegruppi aastal 2015?

Palvegruppide läbiviimise hõlbustamiseks on tõlgitud järgmised materjalid:

Vaata kindlasti ka projekti kodulehekülge (inglise keeles):

Allikas:advent.ee

 

Ka meie kogudus koguneb sellel perioodil õhtuti kell 19.00.

Pidulik jumalateenistus

Back To Top