skip to Main Content

Taotlege jõudu Jumalalt, elavalt Jumalalt. Näidake kõikumatut, alandlikku usku Tema väesse ja soovi päästa. Kristusest voolab elav päästejõgi. Tema on elu Allikas ja kogu väe Alus. EGW “Pilk ülespoole”

Back To Top