skip to Main Content

Nii nagu toit kinnitab meie füüsilist elu, nii kinnitab Jumala Sõna meie vaimulikku elu. Iga inimene peab isiklikult saama elu Jumala Sõnast. Nii nagu igaüks meist peab sööma, et omastada toitaineid, nii peab igaüks meist omastama Sõna.

Me ei saa seda omastada ühegi teise inimese kaudu. Meil endal tuleb tõsiselt süveneda Piiblisse ning paluda Jumalalt Püha Vaimu abi, et me Sõna mõistaksime. Meil tuleb uurida seda salm salmi haaval, et jõuda selgusele, millise mõtte on Jumal pannud sellesse salmi minu jaoks. Meil tuleb omastada see mõte, et me teaksime “mida ütleb Issand”. EGW “Ajastute igatsus”

Back To Top