skip to Main Content

Issand teatab, et Teda austavad need, kes hoiavad Tema ligi ja teenivad Teda ustavalt. “Kindlameelsele sa hoiad rahu, rahu, sest ta loodab sinu peale.” (Js 26:3) Kõikvõimas käsivars on välja sirutatud, et meid aina edasi juhtida. “Mine edasi,” ütleb Issand, “ma saadan sulle abi. Sa palud minu nime austuseks ja sa saad, mida oled palunud. Ma saan austatud nende ees, kes ootavad su ebaõnnestumist. Nad näevad minu sõna aulist võitu.” “Kõik, mida te iganes palves palute uskudes, seda te saate.” (Mt 21:22)

Hüüdku Jumala poole kõik, kes on vaevatud või vääriti koheldud. Pöördu eemale neist, kellel on kivine süda, ning esita oma palved Loojale. Ta ei lükka tagasi kedagi, kes tuleb Tema juurde kahetseva südamega. EGW “Kristuse tähendamissõnad”

Back To Top