skip to Main Content

Heida kõrvale oma inimlik riietus ja pane selga pulmarõivas, mille on Kristus valmistanud. Siis võid istuda koos Kristuse Jeesusega taevastes paikades. Jumal võtab hea meelega vastu kõik, kes tulevad Tema juurde sellistena, nagu nad on, mitte ei ehi end eneseõigusega, ei püüa end õigustada, ei nõua õigust selle eest, mida nad nimetavad headeks tegudeks ega ole uhked oma oletatavate teadmiste üle.

Sel ajal kui teie käite tasaduses ja südame alandlikkuses, toimub teis töö, mida saab teha ainult Jumal, sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite Tema hea nõu kohaselt. Ja see hea nõu on, et elaksite Kristuses, hingaksite Tema armastuses. EGW “Te saate väe”

Back To Top