skip to Main Content

Kui me hoiame pidevalt ususilmade ees Jeesust, saame jõudu. Jumal avab oma nälgivale ja janunevale rahvale kõige kallimad tõed. Nad leiavad, et Kristus on isiklik Päästja. Toites end Tema Sõnaga, leiavad nad, et see on vaim ja elu. Sõna suretab loomuliku, maise iseloomu ja annab uue elu Jeesuses Kristuses.

Püha Vaimu ümberkujundava toime kaudu taastatakse Kristuse järelkäijas Jumala kuju; ta muutub uueks looduks. Armastus asendab vihkamise ja inimsüda saab Jumala sarnaseks. Seda tähendab elada “igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.” Seda tähendab süüa taevast lähtunud leiba. EGW “Ajastute igatsus”

Back To Top