skip to Main Content

Mida tõotas Kristus oma jüngritele, kui nad usuvad Temasse kui oma isiklikku Päästjasse? “Vaata, mina olen iga päev teie juures,” ütles Ta, “ajastu lõpuni.” (Mt 28:20) Taas ütleb Ta: “Mina olen sinu paremal pool.” (vrd Ps 16:8) Mõtle, kui palju on Ta andnud meile tõotusi, millest võime usukäega kinni haarata. Kui me läheme väe Allika juurde, teame, et saame seda mõistust ja tarkust, mis tuleb puhtast allikast ning mis ei ole segatud millegi inimlikuga. Kui me palvetame, siis on meie eesõigus teada, et Jumal soovib, et palvetaksime, paluksime Temalt abi.

“Paluge, ja te saate.” (Jh 16:24) Sinu osaks on uskuda, et sa saad. Jumal soovib, et saaksime Temaga lähedaseks, vestleksime Temaga, räägiksime Talle oma probleemidest ning saaksime kogemuse paludes Teda, kes ei otsusta iial valesti ega tee kunagi vigu. EGW “Pilk ülespoole”

Back To Top