skip to Main Content
11märts 09

Vaikivad kuulutajad

 

7 – 8. märtsil toimus Tartus Kirjandusevangelistide seminar. Seminari viis läbi Michael Hamilton Inglismaalt. Kõneleja kutsus üles kuulutama evangeeliumi raamatute kaudu.

Ellen G. White raamatus “Kirjandusevangelism” on rõhutatud selle töö tähtsust.

Kirjanduse levitamist ei tohiks kauemaks hooletusse jätta.”

Kui üldse leidub tööd, mida saaks teistest tähtsamaks pidada, siis on selleks meie trükiste toomine avalikkuse ette…”

See on ülim töö, mida Issand praegu oma rahval teha palub.”

Need tsitaadid väljendavad selgelt, et see töö on väga oluline. Kõneleja nimetas raamatuid vaikivateks kuulutajateks. Samas need vaikivad kuulutajad kuulutavad püsivalt sama sõnumit. Neid võib ikka ja jälle riiulist võtta ja lugeda ja me teame, et Püha Vaim räägib nende raamatute lehekülgedel igale lugejale isiklikku jutlust.

Lugege läbi Ellen G. White`i raamat “Kirjandusevangelism” ja võtke osa sellest tööst, mis täidab suurt osa evangeeliumi viimisel kõigile inimestele.

Müüge raamatuid neile, kes ostavad; laenutage neile, kes ei taha osta; kinkige neile, kes ei suuda osta. 4. aprill on misjonipäev ja sel aastal on otsustatud sel puhul anda inimestele tasuta raamatut “Ajastute igatsus”. Kasuta seda võimalust ja telli omale tasuta raamatuid ning anna need edasi neile, keda soovid juhtida Jeesuse juurde. Raamat “Ajastute igatsus” on parim Piibli kommentaar, mis jutustab lugejale Jeesuse elust ja tegevusest.

Aga meid kõiki, kes me katmata palgega vaatleme Issanda kirkust peegeldumas, muudetakse samasuguseks kujuks kirkusest kirkusesse. Seda teeb Issand, kes on Vaim.” (2Kr 3:18) Aidakem inimestel vaadata Jeesusele, et nad leiaksid Temas omale Päästja, kes päästab mitte ainult selles elus, vaid ka igaveseks.

Kaido Kask

11märts 09

TASUTA RAAMAT

 

 

 

 

ADVENTISTIDE KOGUDUSTE EESTI LIIT

 12. märts 2009 

Armsad õed ja vennad!

Lisame täiendavat informatsiooni eeloleva misjonipäeva kohta.

Vastavalt Peakoosoleku üleskutsele toimuvad igal aastal misjonipäevad kogu maailmas. Balti unioon on valinud käesoleva aasta misjonipäevaks 4. aprilli. Misjonipäeva eesmärk on pakkuda igale koguduseliikmele võimaluse kinkida selleks valitud raamat vähemalt ühele oma lähedasele, sõbrale või tuttavale.

4. aprillil kingitavateks raamatuteks valisime E. G. White’i raamatud: „Ajastute igatsus“ eesti keeles ja «Деяния апостолов» vene keeles. Iga koguduseliige saab sel päeval neid raamatuid oma kogudusest tasuta nii palju kui ta vajab. Kui eesti keelt kõnelevatel koguduseliikmetel on vene keelt kõnelevaid sõpru ja vastupidi, siis mõelgem ka nendele.

Soovitame panna iga raamatu vahele lehekese infoga kohaliku koguduse kohta, et küsimuste või huvi korral oleks võimalik kontakti saada.

Kutsume teid üles korraldama sel päeval oma koguduses erilise misjonikoosoleku. Pange raamatud poodiumile välja, paigutage need kaunilt (nt püramiidina, ristina vms). Paluge jumalateenistuse ajal nendele raamatutele õnnistust, samuti inimestele, kes kinkimiseks raamatuid kaasa võtavad ning kelleni need jõuavad.

Misjoniraamatuid saavad kogudused selleaastase ürituse jaoks tasuta. Soovitame tutvustada seda plaani kogudusele ja küsida, kui palju keegi soovib raamatuid kinkida. Tellige neid mõningase varuga. Selleks, et need raamatud koos uute õppetükkidega kohale toimetada, palun esitage oma tellimused hiljemalt 18. märtsiks meie kirjandusosakonda.

Meie divisjon ja union soovivad tagasisidet sellest üritusest. Selleks palun teatage meile, kui palju inimesi osales, kui palju raamatuid kingiti, tehke pilte ja saatke neid ka meile. Julgustage inimesi selle päeva kogemustest pärast jutustama.

 

Jumala õnnistusi soovides

Tõnu Jugar,

AKELi president.

Kalju Johanson,

kirjandusosakonna juht

 

Tellige raamatuid koguduse kirjandustöö juhilt või pastorilt ja siis me tellime need Tartust. Raamatuid saab tasuta ja nii palju kui vaja. Mõelge valmis, kellele tahaksite neid kinkida ja andke teada, mitu raamatut soovite.

Kaido Kask

 

01märts 09

Roheline Draama

SINA ja MINA elame siin tänapäevases asjademaailmas sõltumata sellest, mis vanuses me oleme.

12. aprillil (kellaaeg täpsustamisel) toimub Põltsamaal Mari lasteaia ruumides üritus “Roheline Draama”. Siinse Rohelise Draama – programmi „Sina ja mina asjade maailmas“ eesmärgiks on äratada mõtteid ja arutelu asjade mõjust meie eludele ja keskkonnale ning panna ka mõtlema enese tarbimispõhimõtete ja –harjumuste üle. Tule ise ning võta ka sõber kaasa!  😉

Rohelist Draamat teevad: Helena Kolga ja Ragnar Kekkonen.

Pallipäev on läbi, piiblipäev veel ees

Pühapäeval, 6. märtsil olid võrkpallimeeskonnad ja -huvilised kutsutud Põltsamaale pallipäevale. Ettevõtmise üks korraldajaid Ardo Rosin ütles õhtul, et ta on väsinud, aga õnnelik ja päevaga rahul. „Liigutamine pühapäevasel päeval peaks kuuluma iga inimese päevakavasse, täna oli seda natuke rohkem kui tavaliselt,” ütles Ardo.

Pallipäeva korraldajad on seadnud lisaks sportlikule tegevusele eesmärke veel. „Meie eesmärk on, et pallipäeva osavõtumaksud lähevad heategevuseks,” sõnas Ardo. Iga meeskond pidi maksma osavõtutasu 30 eurot. „Kui eelmisel aastal leidsime võimaluse head teha tänu Helena Nõmmikule, siis juhtus nii ka seekord,” rääkis Ardo. Pallipäeva tulud annetatakse sel aastal Põltsamaa Tõrukese lasteaia erivajadusega laste klassi sisustamiseks.

Pallipäeva päevakava oli kokku pandud nii, et kõik osalenud seitse meeskonda said omavahel läbi mängida, punkte küll loeti, aga peaeesmärk ei olnud välja selgitada võitjameeskonda. Ardo pidas kõigi meeskondade omavahelise läbimängimise juures heaks seda, et nii saavad mängijad üksteist tundma õppida ja teada ka, kes missuguse linna meeskonnas mängib.

Järgmisel korral saab koguduse ürituste raames sportlikke tegevusi harrastada perelaagri pühapäevasel päeval, mis on pühendatud sportlikule koosolemisele. „Perelaagrisse tasub kindlasti tulla. Laagri moto on „Terve pere”. Väga suur osa laagrist on seotud toitumise ja liikumisega. Nii et järgmine kord teeme koos sporti perelaagris,” ütles Ardo ja lisas, et tervislik eluviis ei seisne ainult tervislikus toitumises, vaid ka teistes aspektides. Elu peab olema tasakaalus.

Pallipäeva kohta sõnas Ardo, et järgmisel aastal toimub kindlasti taas pallipäev. „Huvi inimestel paistab olevat.”

Piiblipäev on 23. aprillil Türil

Kui vanematel aegadel oli piibli- ja pallipäev ühe ürituse raames, siis sel aastal toimub piiblipäev eraldi – 23. aprillil Türi Ühisgümnaasiumi (Tolli 62) hoones ning piiblipäeva moto on „Sära nagu…”. Piiblipäev algab, nagu ikka, õppetükitunniga, sellele järgneb tavapärasest veidi teistmoodi kokku pandud jutlus ning pärast lõunasööki ja töötubasid algab päeva oodatuim osa ehk piibliviktoriin. Piibliviktoriini tarvis on vaja lugeda ja uurida Vana Testamendi neid prohvetiraamatuid, kus on kuni neli peatükki. Selliseid prohvetiraamatuid on Vanas Testamendis kokku kaheksa.

Piiblipäeva kava on paigas ning lähipäevil avatakse ka registreerimine.

Vaata pilte: http://advent.ee/galerii/82196/pallipaev-2016-poltsamaal/

Allikas: advent.ee

Salongiõhtu: Kogemused

Kogemused

Pallipäev Põltsamaal

81804_vorkpallipaev6. märtsil  algusega kell 10:00 toimub Põltsamaal Felixi spordihallis võrkpallipäev. Registreerunud on natuke alla 10 võistkonna.

Võistkonnas peab olema minimaalselt 2 naist (platsil).
Lisainfot küsida ja registreerida on võimalik 28. veebruarini e-posti teel mart@moreen.ee

Võistkonna osavõtu tasu 30 eurot.
Osavõtu tasu läheb heategevuseks!

Toetame Põltsamaa lasteaia “Tõruke” arendusrühma, kus tegeletakse erivajadustega lastega.

“Ärge unustage head teha ja osadust pidada, sest sellised ohvrid on Jumala meele järele.”

Heebrea 13:16

Salongiõhtu

Doc1-page-001

Back To Top