skip to Main Content
19jaan. 12

Suure Võitluse uudised

 UUENDUS: Tänu Kaidole on meil nüüd internetist võimalus lugeda ka projekti “Suur Võitlus” uudiseid! Selleks vajuta üles paremasse nurka tekkinud lingile Suure Võitluse uudised.

05jaan. 12

Kokkuvõte aastast 2011

Tegime:

 • 36 postitust
 • 18 galeriid
 • 910 pilti (üles laetud)

Külastuste statistika Võrdlus on siis aastate 2011, 2010 ja 2009 vahel, lisaks protsent populaarsuse tõusu või kahanemise kohta võrreldes eelmise aastaga.

Aasta 2011 2010 2009 %
Kogukülastuste arv 3107 4577 4366 -32.11%
Uute külastajate arv 1250 1759 1599 -28.93%
Keskmiselt kodulehel 02:34 min 03:01 min 03:32 min -22,26%
Sattumise viisid
Otsene 29.71% 20.67% 24.55% +30,42%
Viitavad lehed 57.71% 69.67% 66.12% -17,16%
Otsingumootorid 12.58% 9.66% 9.32% +23.21%

Lisaks erinevad edetabelid

Suurimad külastajariigid:

 1. Eesti
 2. Soome
 3. Norra
 4. Tšehhi
 5. Brasiilia
 6. USA
 7. Rootsi
 8. Inglismaa
 9. Austraalia
 10. Taani

Populaarseimad viitajad:

 1. advent.ee
 2. neti.ee
 3. google.com
 4. facebook.com
 5. poltsamaa.ee

Populaarseimad otsingusõnad:

 1. Jeesuse jüngrid
 2. Deivy Nõmmik
 3. http://poltsamaa.advent.ee/
 4. Kristuse jünger
 5. looduspildid
 6. Jeesuse jüngrite nimed
 7. Mart Vari
 8. Põltsamaa adventistide kogudus
 9. advent.ee
 10. Aldar Nõmmik

Täname, et olid meie lugeja eelmisel aastal!

Kuigi numbrid on kahanenud ja maailm läheneb iga päevaga lõpule, ei muuda see Põltsamaa koguduse osas küll midagi halvemaks. Misjonitöö ootab tegemist ning inimeste teadlikust peagi saabuvatest sündmustest tuleb suurendada.

Õnnistusterohket uut aastat!

04jaan. 12

Operatsioon ÜLEMAAILMNE VIHM – 04.01-14.01.2012

Tänasega saab alguse adventkiriku ülemaailmne 04.01-14.01. toimuv palveaeg.

Palveteemad päevade lõikes on järgmised:

04.01 (K) – Palu, et Püha Vaim võiks saada välja valatud koguduse juhtide, pastorite, misjonäride, lapsevanemate, laste ja noorte ning õpetajate peale

05.01 (N) – Palu, et kõik Jumala lapsed õpiksid elama Kristuses läbi pideva suhtluse Jumalaga; valmiduse võtta vastu Püha Vaimu; täielikult alistudes Jumala armastusele; püsides Jeesuses; võttes vastu Tema väe ja elu; võttes vastu Tema kõikvõimsa õiguse; kandes Jumala auks palju vilja; kõndides püsivalt kuulekuses

06.01 (R) – Palu, et Jumal näitaks, kas pead paluma andestust nende pattude pärast: väärad prioriteedid; uhkus ja isekus; meediatarbimine; armastuse puudus; liiga vähene palve ja Piibliuurimine; aja ja vahendite kasutamine; suhted teistega; virisemina ja Püha Vaimu mittekuulamine; andestamatus; kadedus ja saamahimu; himude rahuldamine

07.01 (H) – Palu, et Jumal parandaks kõik meie purunenud suhted, sealhulgas: laste ja vanemate ning perekonnaliikmete vahel; sõprade vahel koguduses ja väljaspool; koguduse juhtide ja liikmete vahel.

08.01 (P) – Palu, et Jumala rahvas kogeks uuenenud armastust Jumala ja Tema Sõna vastu; kaaskristlaste, õdede ja vendade vastu Kristuses; pereliikmete vastu; kadunute vastu, kes ei ole kunagi Jeesusest midagi kuulnud; kes on Temast küll kuulnud, kuid ei ole Teda isiklikult kohanud; kes on Teda küll kunagi armastanud, kuid on nüüdseks langenud; perekonnaliikmete ja lähedaste sõprade vastu kes on eemale jäänud.

09.01 (E) – Palu, et Jumal näitaks sulle, mis takistab sinu sõpru ja lähedasi saamast päästetud ja et Ta näitaks sulle, kuidas saad sina kaasa aidata nende pääsemisele. Palu, et sinu perekond ja kogudus oleks usust äralangenute jaoks turvaline koht Jeesuse taasleidmiseks. Nõua usus Jesaja 49:25; Jesaja 55:13; Hesekieli 11:19-20; Joeli 2:28-29; Jeremija 24:7; Markuse 10:27, Efesose 3:14-21 jt tõotusi kadunud pereliikmete ja sõprade jaoks. Kiida Jumalat selle eest, mida Tema nende eludes teeb ja et Ta neid päästab.

10.01 (T) – Palu, et Jumala töö võiks kõikjal maailmas saada finantsiliselt toetatud. Eriliselt palu, et koguduseliikmed annaksid Jumala kontrolli alla oma raha ja varanduse ning et rahahimul ei oleks nende elus kohta; et Jumal õnnistaks koguduseliikmeid rahaliselt, et neil oleks võimalik rikkalikult toetada misjonitööd; et koguduseliikmed oleksid ustavad kümnises ja annetustes; et koguduse juhid oleksid head majapidajad nende vahenditega, mis neile on usaldatud; et Jumal tooks õelate rikkuse Oma Varaaita.

11.01 (K) – Palu, et Jumal aitaks meil saada “täiskasvanuks” Kristuses igas meie elu osas, et me võiksime tingimusteta armastada üksteist ja kadunuid; omada tugevat ja kõikumatut usku Jumalasse ja Tema tõotustesse; selgelt aru saada Jumala Sõnast; alistuda Talle täiesti ning kuuletuda Talle kõiges; olla valmis hiliseks vihmaks ja lõpuajaks; omada isiklikku suhet Jeesusega ja kirglikku palveelu.

12.01 (N) – Palu, et Jumal võiks saada ülistatud läbi füüsiliselt haigete; emotsionaalselt haavatute; vaimulikult puudulike ja vaimuhaigete tervendamise.

13.01 (R) – Palveta kõigi misjonäride, piiblitööliste, pastorite ja koguduse liikmete pärast, kes jagavad kolme ingli sõnumit kõikjal maailmas. Palu, et evangeelium leviks kiiresti 10/40 aknas ning nendes inimgruppides, kus seda veel kuuldud ei ole. Palu, et kaoksid tõkked ning evangeeliumi võiks jutlustada täna suletud riikides. Palu, et kõik koguduseliikmed võiksid igal päeval aktiivselt tunnistada oma usust. Palu, et Jumal näitaks sulle, kelleni sa võiksid sel aastal jõuda, et neid Tema juurde juhtida. Palu, et sinu koguduse misjonitöö oleks viljakas.

14.01 (L) – kiitke ja tänage Jumalat selle eest, mida Ta on teinud ja mida Ta teeb. Tunnistage kuidas on viimased kümme päeva teid muutnud. Rõõmustage selle üle, et Tema on hea.

Täiendavad materjalid (inglise keeles) on saadaval Operation Global Rain veebilehel

04jaan. 12

Aasta 2011 viimane jumalateenistus

Galeriisse

31. detsembri hommikul kogunesime 2011 aasta viimasel hingamispäeval Jumalateenistusele. Kell 10 alustasime Piibli õppimist, teemaks oli “kiitlemine ristist” Galaatia 6:11-18

Kell 11 algas osasaamise teenistus. Alustuseks kuulasime Eesti Liidu presidendi David Nõmmiku pöördumist ja üleskutset. (LOE SIIT!)

Teemakohase jutluse aluseks oli Johannese evangeeliumi 13: 1-17

Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud
minna sellest maailmast ära Isa juurde, siis tema, kes oli armastanud
omi selles maailmas, armastas neid lõpuni.
Ja õhtusöömaajal olles, kui kurat oli juba pannud Juudas
Iskarioti, Siimona poja südamesse, et ta tema reedaks,
ja kui Jeesus teadis, et Isa on andnud tema kätte kõik ning et
ta on pärit Jumala juurest ja läheb tagasi Jumala juurde,
tõusis ta õhtusöömaajalt üles, pani oma kuue ära, võttis rätiku
ning sidus selle endale vööle.
Seejärel kallas ta vett vaagnasse ning hakkas pesema jüngrite
jalgu ja kuivatama rätikuga, mis oli tal vööl.
Siis tuli ta Siimon Peetruse juurde. Too ütles temale: “Issand,
kas sina tahad pesta minu jalgu?”
Jeesus vastas: “Mida mina teen, seda sina praegu ei tea, aga
küll sa pärast saad aru.”
Peetrus ütles talle: “Mitte mingil juhul ei pese sina mu
jalgu!”
Jeesus vastas talle: “Kui mina sind ei pese, siis ei ole sul osa
minuga.”
Siimon Peetrus ütles talle: “Issand, ära siis pese üksnes mu
jalgu, vaid ka käsi ja pead.”
Jeesus ütles talle: “Puhtaks pestul ei ole vaja pesta muud kui
jalgu, sest ta on üleni puhas. Ka teie olete puhtad, kuid mitte
kõik.”
Ta ju teadis, kes tema reedab, seepärast ta ütleski: “Teie ei
ole kõik puhtad.”

Kui ta nüüd nende jalad oli pesnud ja oma kuue võtnud ning
jälle lauda asunud, ütles ta neile: “Kas te saate aru, mida ma olen
teile teinud?
Te hüüate mind “Õpetaja” ja “Issand”, ja seda te ütlete
õigesti, sest see ma olen.
Kui nüüd mina, Issand ja Õpetaja, olen teie jalgu pesnud, siis
tuleb teilgi pesta üksteise jalgu,
sest ma olen teile andnud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda,
nagu mina olen teile teinud.
Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, ei ole teener suurem kui ta isand
ega saadik suurem kui see, kes tema on saatnud.
Kui te seda teate, siis olete õndsad, kui nõnda ka teete.

Järgnev tsitaat on raamatust “Ajastute igatsus”.

Võttes koos jüngritega osa leivast ja viinast, kinnitas Kristus, et Ta on nende Lunastaja. Ta andis neile uue lepingu, mille kaudu kõik, kes Teda vastu võtavad, saavad Jumala lasteks ja Kristuse kaaspärijaiks. Selle lepingu alusel kuuluvad neile kõik õnnistused, mida taevas võib anda nii selles kui igaveses elus. Selle lepingu pidi kinnitama Kristuse veri. Püha-õhtusöömaaja teenistus pidi jüngritele alati meelde tuletama seda lõpmatut ohvrit, mis on toodud iga inimese eest.

Meie Issand ütleb: «Siis, kui sa tunned oma patusust, mõtle sellele, et mina surin sinu eest. Siis, kui sind minu ja evangeeliumi pärast vaenatakse ja tagakiusatakse, mõtle minu armastusele, mis on nii suur, et surin selle nimel. Siis, kui su kohustused tunduvad rängad ja elukoorem liiga raske, mõtle sellele, et ma kandsin sinu pärast risti, häbist hoolimata. Siis, kui su süda väriseb katsumuse ees, mõtle sellele, et su Lunastaja elab, kes sinu eest palub.»

Osasaamisteenistus osutab Kristuse teisele tulemisele. Selle mõtteks on hoida elavana Tema tuleku lootust Jeesuse järelkäijates. Alati, kui jüngrid kogunesid mälestama Tema surma, rääkisid nad isekeskis sellest, kuidas «Ta võttis karika, tänas ja andis neile ning ütles: «Jooge kõik selle seest! Sest see on minu veri, uue seaduse veri, mis paljude eest valatakse pattude andeksandmiseks. Aga ma ütlen teile: Nüüdsest peale ma ei joo enam viinapuu viljast kuni selle päevani, mil ma ühes teiega joon uut Isa riigis!» Ahastusaegadel lohutas neid lootus Issanda tagasitulekule. Kirjeldamatult kallis oli nende jaoks mõte: «Sest iga kord, kui te seda leiba sööte ja karikast joote, te kuulutate Issanda surma, kuni Ta tuleb!» (1.Kor.11,26).

Neid asju ei tohi me kunagi unustada. Meil tuleb hoida eneses alati elavana Kristuse armastust ja Tema köitvat väge. Kristus seadis kõnealuse teenistuse sisse igatsusega, et see kõneleks meile Jumala armastusest. Meie ja Jumala vahel on ainult üks ühenduslüli — Kristus. Kristuse armastus peab saama võimaluse tugevdada armastust vendade vahel. Ainult Kristuse surm andis Tema armastusele mõjuvõimsa väe. Ainult tänu Tema surmale võime oodata rõõmuga Tema teist tulekut. Tema ohver on meie lootuste alus. Sellele peame rajama oma usu.


29dets. 11

Aastalõpu koosviibimine

Galeriisse

25. detsembri pärastlõunal sai Põltsamaa kogudus kokku, et teha kokkuvõtteid möödunud aastast. Oli sõnavõtte, laule ja pilte, mis meenutasid möödunud aastat. Käisime piltide kaasabil reisimas nii Filipiinidel kui Iisraelis. Lapsed lugesid ja laulsid paki saamiseks.

Mitmeid kordi tõusime üles palveks, sest südamed olid täidetud tänuga kõige eest, mida Jumal meie heaks on teinud.

Siis ta ütles:

“Sind ma armastan südamest,
Issand, mu vägi!
Issand on mu kalju,
mu mäelinnus ja mu päästja;
mu Jumal on mu kalju,
kus ma pelgupaika otsin,
mu kilp ja abisarv,
mu kõrge varjupaik!
“Kiidetud olgu Issand!”

Laulud 18,2-4

Elu valgus

12341Valgus oli alati tähendanud Jumala rahvale Jumala kohalolu. Kui Looja käskis, hakkas valgus paistma pimeduses. Pilvesammas päeval ja tulesammas öösel juhatas Iisraeli kõrbeteel. Valgus lõõmas aukartustäratavas hiilguses Issanda ümber Siinai mäel. Valgus püsis armuaujärje kohal templis. Valgus täitis Saalomoni templi, kui tempel sisse õnnistati. Valgus paistis Petlemma küngaste kohal, siis kui inglid kuulutasid ootavatele karjastele Lunastaja sünnist.
Jumal on valgus. Öeldes: «Mina olen maailma valgus,» väljendas Kristus oma üksolemist Jumalaga ning sidet kogu inimperekonnaga. Tema oli see, kes oli öelnud:«Paistku valgus pimedusest!» (2.Kor.4,6). Tema annab valguse päikesele, kuule ja tähtedele. Tema oli see vaimulik valgus, mis oli sümbolite ja prohvetikuulutuste kaudu paistnud Iisraelile. Kuid valgus ei kuulunud ainult juutidele. Nii nagu päikesekiired valgustavad kaugeimatki maanurka, nii paistab Õigusepäike igale inimlapsele. Lunastustöös pole sundust. Jumala Vaimu mõjul võib inimene vabalt valida, keda ta soovib teenida. Muutus, mis toimub inimhinges, kes annab end Kristusele, on vabatahtliku valiku tulemus. Patu mahajätmine oleneb inimese soovist. On tõsi, et meil ei ole jõudu vabaneda Saatana kontrolli alt, ent siis, kui me igatseme vabaneda patust ja anume hädas kõrgemat väge väljastpoolt, täitume Püha Vaimu jumaliku jõuga ning me alistame oma tahte Jumala tahtele.
Inimese ainus võimalus saada vabaks on saada üheks Kristusega. «Tõde teeb teid vabaks» ja Kristus on tõde. Patt võidutseb seal, kus ta saab nõrgestada mõistust ja hävitada sisemise vabaduse. Jumalale allumine taastab inimese tahte, tõelise au ja väärikuse. Jumalik käsk, millele me siis kuuletume, on «vabaduse käsk» (Jak.2,12).
Inimene, kelle süda on vastanud taevasele kutsele, igatseb kasvavat Jumala tundmist ning Tema puhastavat ja õilistavat tööd iseloomu juures. Nii, nagu lill pöördub päikese poole, mis annab sära õie kaunitele värvivarjunditele, nii pöördub inimhing Õigusepäikese poole, et taevavalgus kaunistaks iseloomu Kristuse iseloomu iluga.
E.G.White’i raamatust “Ajastute igatsus”.

Olete oodatud teeõhtule piibliringis 11. jaanuaril 18.00

teeõhtu peegel (2)

Piiblisalm

uusaastasoov

Kristuse mäejutlus – õndsad on rahutegijad

 On vana tõde, et mitmekesisus rikastab. Nii võiks suhtuda ka erinevatesse Piibli tõlgetesse. Vahel on tõlkijad kasutanud erinevaid tõlkevasteid ja neid kokku sobitades võib pilt saada hoopis värvierksam ja sisu tuumakam. Ka tänane õndsakskiitmine näeb erinevates tõlgetes pisut erinev välja. Piibli vanemas tõlkes kuulutatakse õnnelikuks inimene, kes on rahunõudja. Kaasaegsemas tõlkes aga on õnnelikuks kuulutatud see, kes on rahutegija. Ei tahaks neid mõisteid omavahel vastandada, kuid juba lihtsal lugemisel võime tajuda, et kaasaegsem tõlge juhib meid kaugemale ja sügavamale.
Kõnekäänd ütleb, et “suuga teeb suure linna, käega ei kärbsepesagi”. Sõnad ei maksa palju, kui neile ei järgne asjakohased teod. Rahu otsimise ja leidmisega on lood just sellised – teod viivad sõnadest kaugemale. Kellega meil tuleb rahu sobitada ja mida see rahu endast kujutab, sellest tahame koos mõtiskleda hingamispäeval, 29. detsembril kell 11.00 Põltsamaa adventpalvelas. Kõik olete oodatud!
Otseülekanne aadressil: poltsamaa.advent.ee/live-otseulekanne/
Järgneb püha õhtusöömaaja teenistus.
taotle rahu
Back To Top