skip to Main Content
Möödunud talvel jõudis lõpule kõnede sari Jeesus Kristuse “Mäejutlusest” (Mt 5.-7. ptk.). Koroonaviiruse tõttu kehtestatud eriolukord tekitas kirikuteenistuste läbiviimisse pikema pausi. Kui nüüd on kirikud taas jumalateenistusteks avatud, jätkame ka Põltsamaa Adventkoguduses. Järgnevalt pühendume adventkoguduse doktriinide õppimisele.

Neid doktriine on kokku 28. Need on nagu ehituskivid meie usuhoones. Vundamendiks, nurgakiviks ja mördiks kivide vahel on meie Issand Jeesus Kristus. Seega püüame iga teema puhul leida, kuidas teema seondub meie Issanda elu ja õpetustega.

Esimene teema räägib meile Pühakirjast – Piiblist. See raamat annab meile palju teadmisi meie Jumala kohta, see annab teadmisi ka meie endi kui patuste inimeste kohta. Samas pole Raamatute Raamat siiski üksnes teabeallikas, vaid see on eelkõige suhtlemise vahend. Kui meie loeme piiblit, siis kuuleme Jumala häält meiega kõnelemas. Jumal näitab meile teed igavesse ellu. Sellest johtuvalt on Piibel konkurentsitult olulisim kirjutatud tekst meie elurännakul. Aga lähemalt siis hingamispäeval, 23. mail kell 11:00 Põltsamaa Adventkirikus. Kõik on alati lahkesti oodatud!

uurite kirju
Back To Top