skip to Main Content

Jumal tegutseb nende heaks, kes hindavad Tema headust ja võtavad omaks Taevast antud valgust.

Tänapäeval on kõikides maades südamest ausaid inimesi ja neile paistab taevane valgus. Kui nad järgivad ustavalt seda, mida mõistavad oma kohuse olevat, antakse neile suuremat valgust, kuni võivad Naamani sarnaselt tunnistada, et kogu maailmas ei ole teist Jumalat kui vaid elav Jumal, Looja.

Igale siirale hingele, “kes käib pimeduses ja kel puudub valgusekuma,” kõlab üleskutse: “See lootku Issanda nime peale ja toetugu oma Jumalale”. “Ükski kõrv ei ole kuulnud, ükski silm ei ole näinud muud Jumalat peale Sinu, kes tema ootajale seesugust võiks teha.” (Js 50:10; 64:3) EGW “Prohvetid ja kuningad”

Back To Top