skip to Main Content

Kristuse õiguse kuulutus peab kõlama maailma ühest otsast teise, et valmistada ette Issanda tee. See on Jumala auhiilgus, mis lõpetab kolmanda ingli töö.

Viimane halastuskuulutus, mis viiakse maailmale, on Tema armastava iseloomu ilmutus. Jumala laste kaudu peab ilmnema Tema au. Oma elu ja iseloomu kaudu peavad nad ilmutama, mida Jumala arm nende jaoks on korda saatnud. EGW “Viimaste päevade sündmused”

Back To Top