Piiblisalm

armust õndsaks saanud 714x670 Piiblisalm

Igavikuline Sõna

Piibel avab tõe, mis on lihtne ja täiuslikult kohandatud inimsüdame vajadustele ja igatsustele; see on hämmastanud ja kütkestanud ülimalt haritud mõistust, samas võimaldab see kõige väljapaistmatumal ja harimatumal märgata pääseteed. Ometi sisaldavad need lihtsalt väljendatud tõed nii ülendavaid, nii kaugeleulatuvaid ja inimmõistuse jaoks nii haaramatuid asju, mille vastuvõtmine on võimalik ainult seetõttu, et need on avaldanud Jumal. Nõnda asetatakse meie ette lunastusplaan, nii et iga inimene võib näha samme, mida ta peab astuma patukahetsuses Jumala ja usus meie Issanda Jeesuse Kristuse poole, et saada päästetud Jumala määratud viisil. Ometi on nende nii kergesti mõistetavate tõdede taga saladused, mida varjutab tema kirkus – saladused, mille uurimine käib üle mõistuse, kuid mis siiski sisendavad siirale tõeotsijale aukartust ja usku. Mida rohkem ta uurib Piiblit, seda sügavamalt ta veendub, et see on elava Jumala Sõna, ja inimmõistus kummardub jumaliku ilmutuse majesteetlikkuse ees. EGW “Tee Kristuse juurde”

6 714x514 Igavikuline Sõna

Kristusega ühenduse tulemus

“Mina olen viinapuu, teie olete oksad,” ütles Kristus oma jüngritele. Kuigi Ta oli neist lahkumas, ei katkenud nende vaimulik ühendus Temaga. Kristus seletas, et okste kinnitumine viinapuusse kujutas ühendust, mida nad pidid Temaga säilitama. Oks poogitakse elujõulisse puusse ning see kasvab kiud-kiult sellega kokku. Viinapuu elu saab ka oksa eluks. Patune, kes seob oma nõrkuse Kristuse tugevusega, oma puudulikkuse Kristuse täiuslikkusega ning oma suutmatuse Kristuse piiritu jõuga, muutub Kristuse sarnaseks. Kristuse inimlikkus kasvas kokku meie inimlikkusega ning meie inimlikkus kasvab kokku Tema jumalikkusega. Nii saab inimene Püha Vaimu vahendusel osa jumalikust iseloomust. Ta on vastu võetud Jumala armastatud Pojas.

Kui selline ühendus Kristusega on kord loodud, siis tuleb seda ka säilitada. Kristus ütles: “Jääge minusse ja mina jään teisse. Nagu oks ei või vilja kanda iseenesest, kui ta ei jää viinapuu külge, nõnda ka teie, kui te ei jää minusse.” (Jh 15:4) Jutt pole juhuslikust puudutusest. Oks saab osaks elavast viinapuust. Elu, jõu ja viljakuse kandumine tüvest okstesse peab olema takistamatu ja pidev. Lahus viinapuust ei saa oks püsida eluvõimelisena. Samuti ei või ka teie elada lahus minust, ütles Jeesus. Elu, mille te olete minult saanud, võite te säilitada ainult pideva ühenduse kaudu. Ilma minuta ei või te võita pattu ega vastu panna ühelegi kiusatusele.

Viinapuus olev elu saab ilmsiks lõhnavates viljades. “Kes jääb minusse,” ütles Jeesus, “ja mina temasse, see kannab palju vilja; sest ilma minuta ei või te midagi teha.” (Jh 15:5) Elades usus Jumala Pojasse ilmnevad meie elus Vaimu viljad; ükski neist ei puudu. EGW “Ajastute igatsus”

Vaimu vili  714x505 Kristusega ühenduse tulemus

Meie Isa palve – inimese vajadused

Jeesuse poolt antud kristlase näidispalve “Meie Isa palve” teine pool on pühendatud inimese vajadustele. Siingi toob Jeesus oma kuulajate ette 3 peamist vajadust. Loomulikult alustab Ta meie põhivajadusest – igapäevasest leivast. Seejärel keskendub teatud aspektile suhetest kaasinimesega ja enne lõpuvormelit peatub ka inimese võitlusel patuga. Milline neist kolmest teemast on tinglikult kõige olulisem? Palvest enesest on seda raske välja lugeda. Karta on, et ilma lisainfota erineks meie valik Jeesuse omast. Kuid Jeesus annab selle lisainfo kohe vahetult pärast palvesõnade lõppu ja see võib meie jaoks olla mõneti üllatav.
Kõigil “Meie Isa palves” mainitud inimvajadustel ja samuti ühte teemat eraldi esiletõstvatel mõtetel peatuksime jutluses, millele on võimalik kaasa elada hingamispäeval, 28. septembril kell 11.00 Põltsamaa adventkoguduse palvelas. Kõik on oodatud!
 Järgneb püha õhtusöömaaja teenistus.
taevas  714x495 Meie Isa palve   inimese vajadused

Hetk ilusaim

õndsuse tee 714x480 Hetk ilusaim

Lehekülg 3 - 12112345...102030...Viimane »

SPA Põltsamaa Kogudus

Aadress: Kreutzwaldi 1, 48105, Põltsamaa
E-mail: poltsamaa@advent.ee

Pastor Rein Kalmus
Telefon: 56652371
E-mail: rein.kalmus@advent.ee