skip to Main Content
19sept. 23

Teekaart

Ei ole küllalt sellest, kui inimesel on head kavatsused; ei piisa, kui inimene teeb seda, mida ta õigeks peab või mida jutlustaja ütleb õige olevat. Kaalul on tema elu. Seepärast peab ta ise uurima Pühakirja. Ükskõik kui tugevad on veendumused, ükskõik kui kindel on inimene selles, et jutlustaja tunneb tõde, ometi pole see tema usu aluseks. Meil on kaart, kuhu on märgitud kõik teemärgid matkal taeva poole ja keegi ei pea midagi umbes arvama.

Iga mõistusega inimese esmaseks ja suurimaks kohustuseks on uurida Pühakirjast, mis on tõde ning siis selles valguses ka käia ja teisi samale julgustada. Me peaksime lugema iga päev hoolega Piiblit, kaaluma iga mõtet ja võrdlema kirjatekste üksteisega. Jumala abiga tuleb meil omandada oma tõekspidamised, sest me peame Jumala ees vastust andma. EGW “Suur võitlus”

16sept. 23

Jumala valitsuse alus

Kõikide taevaste olevuste loomisel tegutses Isa Poja kaudu. “Tema läbi on loodud kõik … olgu aujärjed, ülemused, valitsused, võimud; kõik on loodud Tema läbi ja Temasse.” (Kl 1:16) Inglid on Jumala sulased, kellelt peegeldub Tema ligioleku alaline valgus ja kes tõttavad tuuletiivul Tema korraldusi täitma. Kuid Poeg, Jumala Võitu, “olles Tema aupaistus ning Tema olemuse kuju”, kes kannab kõike “oma vägeva sõnaga”, on neist kõigist ülem. (Hb 1:3) Tema pühamu paik on “aujärg, kõrge algusest peale”. (Jr 17:12) Tema valitsuskepp on “õigluse kepp”. (Hb 1:8) “Aulikkus ja auhiilgus on Tema palge ees, võimsus ja ilu on Tema pühamus!” (Ps 96:6)

Kuna Jumala valitsuse aluseks on armastuse seadus, siis sõltub kõikide mõistusega varustatud olevuste õnn nende täielikust kooskõlast Jumala õiglase seaduse põhimõtetega. Jumal soovib, et kõik loodud olevused Teda armastuses teeniksid; et neid ajendaks teenimisele Tema iseloomu hindamine. Jumal ei tunne vähimatki rõõmu sunnitud kuulekusest; Ta annab kõigile tahtevabaduse, et me võiksime valida Tema.

Nii kaua, kui kõiki loodud olevusi ajendas kuulekusele armastus, valitses Jumala universumis täiuslik kooskõla. Taevased hulgad tundsid rõõmu Looja tahte täitmisest. Rõõmuga peegeldasid nad Tema au ja tõid Talle ülistust. Nad armastasid Jumalat üle kõige ning üksteist usalduslikult ja omakasupüüdmatult. Taevast harmooniat ei rikkunud ükski ebakõla. EGW “Patriarhid ja prohvetid”

14sept. 23

Askeldajad alustavad 16. septembril

Kallis sõber,

Askeldajad alustavad uue hooajaga! Oleme pikisilmi oodanud võimalust taas üksteist näha, uusi sõpru leida ja koos toredaid hetki jagada.

Meie koosviibimisel on kõigil lastel vanuses 4-10 võimalus saada osa erinevatest tegevustest. Nagu ikka saame üheskoos laulda, meisterdada ja mängida. Kellel võimalik võtame midagi ka ühisele lauale kaasa, et päev täis kõhu ja hea tujuga lõpetada.

  1. Septembri kohtumine toimub sellel laupäeval, 16. septembril, algusega kell 16. Tavaliselt saamegi kokku iga kuu kolmandal nädalavahetusel Põltsamaa kirikus aadressil Kreutzwaldi 1.
  2. Teemaks on aastaajad – mõtleme sellele nii nende otseses tähenduses kui ka laiemas – see kutsub meid mõtlema elu erinevate etappide ja muutuste üle meie teel.
  3. Üritus kestab umbes 2,5 tundi, eriti väiksemate sõprade puhul on ka vanemad oodatud osalema ja koos lastega toredat aega veetma. 

Infoks: Askeldajate selts on osa ülemaailmsest kristlikust skautide organisatsioonist Pathfinders, mille eesmärk on innustada lapsi ja noori avastama, õppima ja kasvama koos sõpradega, kes jagavad sarnaseid väärtusi. Meie kohtumised pakuvad võimalusi nii vaimseks, emotsionaalseks kui ka füüsiliseks kasvamiseks.

Ootame suure põnevusega, et näha teie kõigi naeratusi ja olla osa ühisest seiklusest. Tulge julgesti ja tooge kaasa oma sõbrad, sest koos on meil lõbusam!

Kohtumiseni 16. septembril!

Info ja lisaküsimused vpoldaru @ gmail.com.

Tasadus

Tasadus on imepärane and, mis väljendub valmisolekus kannatada vaikselt ja taluda katsumusi. Tasadus on kannatlik ja see püüab jääda õnnelikuks kõigis olukordades. Tasadus on alati tänulik ning see loob rõõmulaule, helisevaid viise otse Jumala südames. Tasadus kannatab ka pettumusi ja ülekohut ega otsi kättemaksu.

Tasane ja vaikne vaim ei taotle õnne iseendale, vaid püüdleb ennastunustavusele ja leiab sooja rahulolu ja tõelist rahuldust teiste õnnelikuks tegemises.

Jumala silmis ei tee sind suureks mitte esimesele kohale püüdlemine, vaid tasane headuse ja ustavuse elu, mis muudab sind taevaste inglite erilise kaitse objektiks. Meie Eeskuju Inimene … elas ligi kolmkümmend aastat kõrvalises Galilea linnas, peidus mägede keskel. Tema väele kuuletunuks terve inglivägi, ent sellest hoolimata ei pidanud ta ennast suureks ega vägevaks. … Ta oli puusepp, palgatööline; teener neile, kelle heaks Ta töötas, tõestamaks, et taevas võib olla meile väga lähedal ka elu argistes toimetustes ning et taevaõuede inglid valvavad inimeste samme, kes tulevad ja lähevad Jumala käsule kuuletudes. EGW “Elu tänasel päeval”

Hingetemplis

Peame südame tühjendama kõigest, mis rikub hingetempli, et Kristus saaks selles elada. Lunastaja on öelnud meile, kuidas saame maailmale Teda näidata. Kui peame kalliks Tema vaimsust, ilmutame teistele Tema armastust, seisame hea üksteise huvide eest, kui oleme lahked, kannatlikud ja pikameelsed, siis on maailmal meie kantava vilja näol tõendus, et oleme Jumala lapsed. Üksmeel koguduses võimaldab avaldada uskmatutele ja ilmalikele inimestele teadlikku mõju. EGW “Te saate väe”

Head mõtted

Teekaart

Ei ole küllalt sellest, kui inimesel on head kavatsused; ei piisa, kui inimene teeb seda, mida ta õigeks peab või mida jutlustaja ütleb õige olevat. Kaalul on tema elu. Seepärast peab ta ise uurima Pühakirja. Ükskõik kui tugevad on veendumused, ükskõik kui kindel on inimene selles, et jutlustaja tunneb tõde, ometi pole see tema usu aluseks. Meil on kaart, kuhu on märgitud kõik teemärgid matkal taeva poole ja keegi ei pea midagi umbes arvama.

Iga mõistusega inimese esmaseks ja suurimaks kohustuseks on uurida Pühakirjast, mis on tõde ning siis selles valguses ka käia ja teisi samale julgustada. Me peaksime lugema iga päev hoolega Piiblit, kaaluma iga mõtet ja võrdlema kirjatekste üksteisega. Jumala abiga tuleb meil omandada oma tõekspidamised, sest me peame Jumala ees vastust andma. EGW “Suur võitlus”

Back To Top