skip to Main Content
03jaan. 21

10-päevane palveaeg 6.-16. jaanuar 2021

Tere tulemast kümnepäevasele palveajale aastal 2021! Me oleme nii tänulikud, et saame uut aastat alustada palvega. Selle aasta palveaja teemaks on “Otsides äratust”.

Inimesed peavad tulema Jumala ligi ja mõistma, et neil on vaja kogu abi, mida üksnes Jumal saab anda. Jumalal on au olla tuntud kui palvete kuulja, sest inimestest palujad usuvad, et Ta kuuleb ja vastab.

Kas ei peaks me alandama end Jumala ees nende pärast, kel on ilmselgelt vähe vaimulikku elu? Kas meil ei peaks olema kindlaksmääratud palveajad nende pärast? Kas me ei peaks palvetama iga päev nende eest, kes näivad olevat surnud üleastumistes ja pattudes? Kui palume Jumalal purustada kivist südant, muutub meie enda süda tundlikumaks. EGW “Jeesuse sarnaseks”

Lae loengud alla.

29dets. 20

Aeg valmistuda igavikuks

Aja väärtus on äraarvamatu. Kristus pidas iga hetke hinnaliseks ja seda peaksime tegema ka meie. Elu on liiga lühike, et seda raisata. Meil on ainult mõned prooviaja päevad, mis valmistavad meid ette igavikuks. Meil pole aega raisata, pole aega, mida kulutada isekatele naudingutele, pole aega patu hellitamiseks. Praegu peame kujundama iseloomu tulevikuks, kadumatuks eluks. Just praegu peame valmistuma uurimiskohtuks.

Meid on manitsetud aega õigesti kasutama. Raisatud aega ei saa iial tasa teha. Me ei saa tagasi isegi ühtainust hetke. Ainus võimalus, kuidas saame oma aega õigesti kasutada, on võtta sellest maksimaalne, olles Jumala kaastöölised Tema suures lunastusplaanis. EGW “Kristuse tähendamissõnad”

28dets. 20

Meie kõikvõimas Jumal

Apostel Paulus hüüatab: “Oh seda Jumala rikkuse ja tarkuse ja tunnetuse sügavust! Ei suudeta uurida tema kohtumõistmisi ega jälgida tema teed!” (Rm 11:33) Kuigi “pilved ja pimedus on tema ümber”, on “õigus ja õiglus… tema aujärje alus”. (Ps 97:2) Me suudame mõista tema käitumist meiega ja tema motiive sel määral, et võime tajuda piiritut armastust ja armu, mis on ühendatud lõpmatu väega. Me suudame mõista Tema eesmärke niipalju, kui see meile hea on. Väljaspool seda peame siiski usaldama kätt, mis on kõikvõimas, ja südant, mis on täidetud armastusega. EGW “Tee Kristuse juurde”

Ühtsus Kristuses

Kristuse armastus ei piirdu teatud inimklassiga. Ta  samastab end iga inimlapsega. Ta sai maise pere liikmeks selleks, et meie võiksime saada taevase perekonna liikmeks. Ta on Inimese Poeg, ja seega iga Aadama poja ja tütre vend. Tema järelkäijad ei peaks end eraldama hukkuvast maailmast enda ümber. Nad on osa inimkonnast ning taevas peab neid nii patuste kui pühade vennaks. Kristuse armastus hõlmab ka eksijad ja patused; iga lahke tegu, millega püütakse julgustada eksinut, iga halastustegu on tehtud otsekui Kristusele.

Taevased inglid läkitatakse teenima neid, kes pärivad õnnistuse. Me ei tea veel, kes on pärijad, sest pole veel selgunud, kes võidab ja jagab pühade pärisosa; kuid taeva inglid käivad maa risti ja põiki läbi ning lohutavad kurbi, kaitsevad ohusolijaid ja võidavad inimeste südamed Kristusele. Kedagi ei põlata, kellestki ei mööduta. Jumal ei tee vahet isikute vahel. Ta hoolitseb võrdselt kõikide inimlaste eest. EGW “Ajastute igatsus”

Ole oma valikus kindel

Issand ei sunni inimesi õiglaselt elama, halastust armastama ja alandlikult Jumalaga  käima. Ta seab inimeste ette hea ja halva ning teeb selgeks, missugused on ühe või teise eluviisi tagajärjed. Kristus kutsub meid: “Tulge minu järel.” Kuid meid ei sunnita kunagi Tema jälgedes käima.

Kui me seda teeme, siis sihiliku valiku tulemusena. Kui me näeme Kristuse elu ja iseloomu, tärkab meis tugev soov olla iseloomult Tema sarnane ning me püüame Issandat tundma õppida, sest Tema on kindel nagu koit. Siis hakkame mõistma, et “õigete rada on otsekui valgusepaistus, mis muutub üha selgemaks, kuni päev on saabunud.” (Õp 4:18) EGW “Nõuandeid vahendite kasutamiseks”

Reede, 22. jaanuari audiojutlus

Põhitõde – Ühtsus Kristuse ihus

Back To Top