skip to Main Content
28apr. 22

Jumala armastuse suurus

Viibi oma mõtetega Jumala headusel ja suurel armastusel, millega Ta on meid armastanud ja mida tõendab lunastustöö. Kui Ta ei armastaks meid ega peaks meid väärtuslikeks, siis ei oleks seda suurt ohvrit toodud. Ta on tegev halastuses ja armus. Lase oma südamel ja mõistusel puhata nagu väsinud lapsel ema süles. Tema igavesed käed toetavad sind. Jeesus kannatab kõigis sinu vaevades. Missugune eesõigus sul on – leida Jeesuses pelgupaik kannatustes. EGW “Pilk ülespoole”

26apr. 22

Kõndides Jumalaga

Kui inimesed kõnnivad Jumalaga, siis varjab Ta neid otsekui kaljupraos. Nii varjatuna võivad nad näha Jumalat, nagu nägi Teda Mooses. Valguse ja väe läbi, mida Tema neile jagab, võivad nad rohkem mõista ja rohkem korda saata kui neil oma sureliku mõistuse abil varem võimalik näis olevat. EGW “Apostlite teod”

24apr. 22

Elustav vägi

Vaimuliku külviga on nagu loodusegagi – tõe õpetaja peab valmistama südame pinnase ette ja külvama seemne, kuid elu andev vägi tuleb üksnes Jumalalt. Siin on piir, millest edasi on inimese pingutused asjatud. Kuigi me peame Sõna kuulutama, ei saa me anda väge, mis elustaks hinge ja laseks “võrsuda õigust ja kiitust.”

Sõna kuulutamisel peab toimima mõju, mis on väljaspool inimese võimu. Ainult Jumala Vaimu kaudu muutub Sõna elavaks ja võimsaks ning elustab hinge igavese elu jaoks. Seda tõde püüdis Kristus oma jüngrite meeltesse vajutada. Ta õpetas, et miski, mis neil on, ei suuda nende tööd edukaks muuta, vaid et Jumala imet tegev vägi annab Tema Sõnale mõju. EGW “Kristuse tähendamissõnad”

23apr. 22

Õndsakskiitmised

Õndsakskiitmised olid Kristuse tervitus kogu inimperekonnale. Vaadates tohutule rahvamassile, kes oli kogunenud mäejutlust kuulama, näis Kristus hetkeks unustavat, et Ta pole taevas, ning kasutas valgusemaailmale tuttavat tervitust. Tema huulilt voolasid õnnistused nagu purskab vesi kaua suletud olnud allikast. Pöördudes kõrvale selle maailma auahnetest, enesega rahul olevatest soosikutest, kuulutas Kristus, et õnnistatud on need, kes võtavad vastu Tema valguse ja armastuse, ükskõik kui suur poleks nende vajadus.

Kristus sirutas oma käed vaimus vaeste, kurbade ja tagakiusatute poole ning ütles: “Tulge minu juurde … ja mina annan teile hingamise!” (Mt 11:28)

Kristus märkas igas inimeses lõputuid võimalusi. Ta nägi inimesi sellisena, nagu nad võiksid olla – Tema armu läbi muudetud, Issanda, meie Jumala ilus. Neid lootusega vaadates sisendas Ta lootust. Neid usaldusega koheldes sisendas Ta usaldust. Paljude südames, kes nägid olevat kõigele pühale surnud, tärkasid uued ajed. Paljudele, kes olid meeleheitel, avanes uue elu võimalus. EGW “Jeesuse sarnaseks”

Üksnes Jumala Vaimu läbi

Jumala kogudust ei rajatud inimliku jõu või väega ja inimliku jõu ega väega ei saa seda ka hävitada. Kogudus pole rajatud inimlikule kaljule, vaid Jeesusele Kristusele, igavesele Kaljule “ja põrgu väravad ei saa sellest võitu.” (Mt 16:18) Jumala ligiolek tagab Tema töö püsivuse. “Ärge lootke vürstide peale, inimlaste peale,” on meile öeldud. (Ps 146:3) “Rahus ja lootuses oleks teie jõud.” (Js 30:15) Jumala suur töö on rajatud õiguse igavestele põhimõtetele ja see ei jookse iial liival. See läheb edasi jõust jõusse.

EGW “Prohvetid ja kuningad”

Piiblisalm

Aste-astmelt ülespoole

Apostel Peetrus esitas usklikele kristliku elu edu saladuseredeli, mille iga aste kujutab edasiminekut Jumala tundmises ning mida mööda ülespoole pürgides ei tohi iial seisma jääda. Usk, vooruslikkus, tunnetus, kasinus, kannatlikkus, jumalakartus, vennaarmastus, armastus kõikide vastu – need on astmed sellel redelil. Meid päästetakse, kui tõuseme aste-astmelt ülespoole Kristuse ideaali suunas. Nii saab Kristus meile tarkuseks, õiguseks, pühitsuseks ja lunastuseks.

 Jumal on kutsunud oma rahva aulikkusele ja vooruslikkusele. Need omadused ilmnevad kõikide elus, kes on Temaga tõelises ühenduses. Saades osa taevasest annist, peavad nad arenema pidevalt täiuslikkuse suunas, hoituna “Jumala väega … usu läbi”. (1Pt 1:5) Selles seisneb Jumala au – anda oma lastele vooruslikkus. Ta soovib, et inimesed saavutaksid kõrgeima taseme: kui nad usu läbi haaravad kinni Kristuse väest, kui nad toetuvad Tema kindlatele tõotustele, kui nad tungivalt otsivad Püha Vaimu väge, siis tehakse nad täiuslikuks Temas. EGW “Apostlite teod”

Jumala armastuse suurus

Viibi oma mõtetega Jumala headusel ja suurel armastusel, millega Ta on meid armastanud ja mida tõendab lunastustöö. Kui Ta ei armastaks meid ega peaks meid väärtuslikeks, siis ei oleks seda suurt ohvrit toodud. Ta on tegev halastuses ja armus. Lase oma südamel ja mõistusel puhata nagu väsinud lapsel ema süles. Tema igavesed käed toetavad sind. Jeesus kannatab kõigis sinu vaevades. Missugune eesõigus sul on – leida Jeesuses pelgupaik kannatustes. EGW “Pilk ülespoole”

Telli vaimulikud mõtted oma postkasti

Suhe Jumalaga nõuab järjepidevust. Kui soovid oma postkasti sisukat vaimulikku mõtisklust ja looduspilti siis liitu meiega. Uudiskirja tellides nõustud meie privaatsustingimustega ning igal hetkel saad kirjadest loobuda.

Back To Top