skip to Main Content
11mai 22

Sul on Eestkostja

Kristus on Jumala paremal käel ja kostab meie eest. Armastatud jünger Johannes ütles: “Seda ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Aga kui keegi patustab, siis on meil eestkostja Isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige.” (1Jh 2:1) Ära unusta ka Kristuse sõnu: “Isa ise armastab teid.”

Jumal soovib sind endale tagasi, näha sinus peegeldumas oma puhtust ja pühadust. Kui sa vaid tahad allutada end temale, siis tema, kes sinus head tööd alustas, viib selle ka edasi kuni Jeesuse Kristuse päevani. Palu innukamalt. Usu täielikumalt. Kui loobume eneseusaldusest, siis lootkem Lunastaja jõule – nii võime tänada teda, kes on meie abi. EGW “Tee Kristuse juurde”

08mai 22

Jumala töökojas

See maailm ei ole kristlase taevas, vaid pelgalt Jumala töökoda, kus peame saama tehtud sobivaks ühinema patuta inglitega pühas taevas. Me peame kogu aeg harjutama mõistust õilsate, omakasupüüdmatute mõtetega. See koolitus on vajalik Jumala antud võimete kasutamiseks nii, et Tema nimi saaks maa peal kõige paremini austatud.

Me vastutame kõigi õilsate omaduste eest, mille Jumal on meile andnud, ning nende kasutamine Tema plaanile vastupidiselt näitab alatut tänamatust Tema suhtes. Jumala teenimine nõuab kõiki meie olemuse võimeid ja me ei täida Jumala plaani, kui ei arenda neid maksimaalselt, ei harjuta mõistust armastama taevaste asjade üle mõtisklemist, ei tugevda ega õilista hingejõudu õigete tegudega, töötades Jumala auks. EGW “Tunnistused kogudusele” II

07mai 22

Vii lapsed Jeesuse juurde

Kristuse päevil tõid emad oma lapsed Tema juurde, et Ta paneks oma käed õnnistades nende peale. Selle teoga näitasid nad usku Jeesusesse ja südame sügavat muret nende hoolde usaldatud väikeste praeguse ja tulevase heaolu pärast. Kuid jüngrite arvates ei olnud vaja Õpetajat pelgalt laste pärast segada ning kui nad emasid minema saatsid, noomis Jeesus jüngreid ja käskis rahval teha teed neile ustavatele lastega emadele. 

See on julgustav õppetund kõigi aegade emadele. Kui nad on teinud parima, mida suudavad oma laste heaks teha, võivad nad lapsed Jeesuse juurde viia. Tema silmis on kallid isegi imikud ema süles. Ja kui emasüda igatseb abi, mida ta teab, et ei suuda ise anda, armu, mida ta ei suuda jagada, ning heidab end ja oma lapsed Kristuse halastusrikaste käte vahele, võtab Ta nad vastu ja õnnistab neid, annab rahu, lootuse ja õnne nii emale kui ka lastele. EGW “Jeesuse sarnaseks”

Hingamispäeval

Jumal tegutseb pidevalt kogu elava ülalhoidmiseks. Kas Tema tegevus pidi hingamispäeval katkema? Kas Jumal peaks keelama päikesel hingamispäeval oma kohust täita? Kas Ta peaks takistama selle kiirtel maapinda soojendada ja taimestikku kosutada? Kas ojad ei tohiks põlde niisutada ning merelained peaksid oma voogamise ja voolamise peatama? Kas nisu ja mais peaksid katkestama kasvamise ning puud ja lilled ei tohiks hingamispäeval pungi avada ja õitseda?

Inimesed tunneksid puudust maa viljadest ja õnnistustest, mis nende elu alal hoiavad. Loodus peab oma tegevust jätkama, muidu surelikud surevad. Ja ka neil on sel päeval töö teha. Elu hädavajalikud asjad tuleb ära teha, haigete eest tuleb hoolitseda, abivajajate vajadused täita. Jumal ei soovi, et Tema loodolevused kannataksid tund aegagi, kui seda oleks võimalik leevendada hingamispäeval või ükskõik missugusel teisel päeval.

Olgu Jeesus meile eeskujuks.

Taeva tegevus ei peatu kunagi ja ka meie ei tohiks kunagi hea tegemisest puhata. Käsk keelab meil Issanda puhkepäeval teha oma tööd. Vaevanägemine elatise pärast peab peatuma, sel päeval ei ole lubatud ükski tegevus ilmaliku tahte või kasumi nimel. Kuid hingamispäeva ei tohi veeta kasutus tegevusetuses. Samamoodi nagu Jumal lõpetas oma loomistöö ja puhkas hingamispäeval, peame ka meie puhkama. Ta käsib meil jätta kõrvale oma igapäevased tegevused ning pühendada need pühad tunnid tervislikule puhkusele, jumalateenistusele ja pühadele tegudele. EGW “Jeesuse sarnaseks”

Head mõtted

Sul on Eestkostja

Kristus on Jumala paremal käel ja kostab meie eest. Armastatud jünger Johannes ütles: “Seda ma kirjutan teile, et te ei teeks pattu. Aga kui keegi patustab, siis on meil eestkostja Isa juures, Jeesus Kristus, kes on õige.” (1Jh 2:1) Ära unusta ka Kristuse sõnu: “Isa ise armastab teid.”

Jumal soovib sind endale tagasi, näha sinus peegeldumas oma puhtust ja pühadust. Kui sa vaid tahad allutada end temale, siis tema, kes sinus head tööd alustas, viib selle ka edasi kuni Jeesuse Kristuse päevani. Palu innukamalt. Usu täielikumalt. Kui loobume eneseusaldusest, siis lootkem Lunastaja jõule – nii võime tänada teda, kes on meie abi. EGW “Tee Kristuse juurde”

Piiblisalm

Telli vaimulikud mõtted oma postkasti

Suhe Jumalaga nõuab järjepidevust. Kui soovid oma postkasti sisukat vaimulikku mõtisklust ja looduspilti siis liitu meiega. Uudiskirja tellides nõustud meie privaatsustingimustega ning igal hetkel saad kirjadest loobuda.

Back To Top