skip to Main Content
22märts 23

Sinu abimees on Jeesus

Vaata abi saamiseks Jeesuse poole ning see aitab sul täita oma igapäevaseid kohustusi niisuguse armu ja väärikusega, nagu on inimesel, kes taotleb kadumatu elu krooni.

Me peatume palju Kristuse elu suurusel. Me kõneleme Tema tehtud suurtest asjadest, korda saadetud imedest, tormiste vete rahustamisest, kurtide kõrvade avamisest, surnute ülesäratamisest. Kuid Tema suurust ja kaastunnet tõendab veelgi enam Tema tähelepanelikkus väikeste asjade suhtes. EGW “Pilk ülespoole”

19märts 23

Ela tahet alistades

Kuitahes suur igatsus headuse ja pühaduse järele on õige, aga kui sa selle juurde seisma jääd, pole sellest mingit kasu. Paljud hukkuvad, kuigi lootsid ja soovisid olla kristlased. Nad ei lähe niikaugele, et alistaksid oma tahte Jumalale. Nad ei vali kristlaseks saada nüüd.

Tahet õigesti harjutades võiks sinu elus toimuda täielik muutus. Alistades oma tahte Kristusele, ühendad end jõuga, mis on kõikide vürstiriikide ja võimude üle. Sa saad ülalt jõudu, et püsida kindlana, ja nõnda, pideva alistumisega Jumalale, oled võimeline elama uut elu – usuelu. EGW “Tee Kristuse juurde”

18märts 23

Näide Taanielist

Kristuse usu tunnistamine tähendab midagi enamat kui vaid koosolekul sõnalist tunnistamist. Taaniel on usklikele eeskujuks sellest, mida tähendab olla Kristuse tunnistaja. Tal oli vastutusrikas positsioon Babüloonia kuningriigi peaministrina ning õukonna tähtsate meeste hulgas oli neid, kes teda kadestasid ja soovisid leida midagi tema vastu, et teda kuninga ees süüdistada. Kuid ta oli ustav riigimees ja nad ei suutnud ei tema iseloomust ega elust ühtki viga leida.

“Siis ütlesid need mehed: “Me ei leia selle Taanieli vastu ühtegi ettekäänet, kui me ei leia seda ühenduses tema Jumala seadusega.” (Tn 6:6) Nii leppisid nad kokku, et paluvad kuningal anda välja määruse, et keegi ei tohi kolmekümne päeva jooksul paluda midagi üheltki jumalalt ega inimeselt, välja arvatud kuningalt, ning et selle seaduse rikkujad tuleb heita lõvide auku.

Aga kas Taaniel katkestas palvetamise selle määruse jõustumise tõttu? Ei, see oli just see aeg, mil tal oli vaja palvetada. 

Taaniel ei üritanud varjata oma ustavust Jumalale. Ta ei palvetanud mõttes, vaid häälega, valjult; ta esitas oma palve taevale nii, et aken oli Jeruusalemma poole avatud.

Võime teada, et kui meie elu on koos Kristusega varjul Jumalas, siis on Jeesus meiega, kui me usu pärast katsumustesse satume. Praegu on aeg arendada usku Jumalasse. EGW “Te saate väe”

Piiblisalm

Sinu abimees on Jeesus

Vaata abi saamiseks Jeesuse poole ning see aitab sul täita oma igapäevaseid kohustusi niisuguse armu ja väärikusega, nagu on inimesel, kes taotleb kadumatu elu krooni.

Me peatume palju Kristuse elu suurusel. Me kõneleme Tema tehtud suurtest asjadest, korda saadetud imedest, tormiste vete rahustamisest, kurtide kõrvade avamisest, surnute ülesäratamisest. Kuid Tema suurust ja kaastunnet tõendab veelgi enam Tema tähelepanelikkus väikeste asjade suhtes. EGW “Pilk ülespoole”

Head mõtted

Ela tahet alistades

Kuitahes suur igatsus headuse ja pühaduse järele on õige, aga kui sa selle juurde seisma jääd, pole sellest mingit kasu. Paljud hukkuvad, kuigi lootsid ja soovisid olla kristlased. Nad ei lähe niikaugele, et alistaksid oma tahte Jumalale. Nad ei vali kristlaseks saada nüüd.

Tahet õigesti harjutades võiks sinu elus toimuda täielik muutus. Alistades oma tahte Kristusele, ühendad end jõuga, mis on kõikide vürstiriikide ja võimude üle. Sa saad ülalt jõudu, et püsida kindlana, ja nõnda, pideva alistumisega Jumalale, oled võimeline elama uut elu – usuelu. EGW “Tee Kristuse juurde”

Back To Top