skip to Main Content
29dets. 22

Igal inimesel on prooviaeg

Igal ajastul pakutakse inimestele valgust ja eesõigusi. Neile antakse prooviaeg, mille kestel nad võivad end Jumalaga lepitada lasta. Kuid armul on piirid. Iga inimese elus tuleb aeg, mil armu, mis on aastakümneid neile pakutud, pakutakse viimast korda. Armu korduv tagasilükkamine muudab kõvaks südame; see ei reageeri enam Jumala Vaimu mõjutusele. Püha Vaimu vaikne, noomiv ja hoiatav hääl vaikib. EGW “Ajastute igatsus”

27dets. 22

Rännukaaslastele

Minu rännukaaslased, viibime veel maiste toimetuste varjude ja möllu keskel, kuid varsti ilmub meie Päästja tooma meile vabadust ja puhkust. Vaadakem usus neid Jumala poolt kirjeldatud õnnistatud tulevase elu pilte. Tema, kes suri maailma pattude eest, avab paradiisi väravad pärani kõigile, kes usuvad Temasse. Varsti on võitlus lõppenud ja võit saavutatud. Varsti näeme Teda, kellesse on keskendunud meie igavese elu lootus. Tema ligiolus näivad selle elu katsumused ja kannatused täiesti tühistena. “Enam ei mõelda endiste asjade peale ja need ei tule meeldegi.” (Js 65:17)

EGW “Te saate väe”

25dets. 22

Ärka Jumalat tundma

Valgus on õnnistus, kõikehaarav õnnistus, mis puistab oma aardeid tänamatule, ebapühale, kõlbeliselt laostunud maailmale. Nii on ka Õiguse Päikese valgusega. Patu, mure ja vaeva pimedusse mähkunud maailma tuleb valgustada Jumala armastuse tundmisega. Ühtki usulahku, ühiskondlikku positsiooni ega inimklassi ei tohi taeva troonilt säravast valgusest välja jätta.

Lootuse ja armu kuulutus tuleb viia maailma otsani. Kes iganes soovib, võib edasi jõuda, kui ta haarab kinni Jumala jõust ja teeb Temaga rahu, ning ta saab rahu. Paganad ei pea enam olema mähitud kesköisesse pimedusse. Hämarus kaob Õiguse Päikese eredate kiirte ees. EGW “Kristuse tähendamissõnad”

24dets. 22

Mina olen

Olles inimene, jõudis Kristus inimesteni; olles Jumal, oli Ta seotud Jumala trooniga. Inimese Pojana jättis Ta meile sõnakuulelikkuse eeskuju; Jumala Pojana annab Ta meile jõu sõna kuulda. Kristus oli see, kes ütles Moosesele põõsast Hoorebi mäe juures: “Ma olen see, kes ma olen … Ütle Iisraeli lastele nõnda: Mina olen on mind läkitanud teie juurde!” (2Ms 3:14) Tema oli Iisraeli vabastamise tagatis. Ka siis, kui Ta tuli “inimese sarnasuses”, ütles Ta enese kohta Mina olen. Petlemma laps, alandlik ja tasane Lunastaja on Jumal, “avalikuks saanud lihas”. (1Tm 3:16) Ta ütleb meile: “Mina olen hea karjane”. “Mina olen elav leib”. “Mina olen tee, tõde ja elu”. “Minule on antud kõik meelevald taevas ja maa peal”. (Jh 10:11; 6:51; 14:6; Mt 28:18) Mina olen iga tõotuse tagatis. Mina olen, ärge kartke.

“Jumal meiega” on meie patust pääsemise tagatis, meile antud kinnitus, et me saame jälle olla sõnakuulelikud taevasele käsule. EGW “Ajastute igatsus”

Head mõtted

Uue aasta alguses

Meil on alanud uus aasta. Mida sa oled otsustanud teha? Missugune peaks olema aruanne, mille teenivad inglid viivad iga päev sinu tööst Jumalale? Missugused sinu öeldud sõnad ilmuvad aruanderaamatu lehekülgedele? Missugused on mõtted, mille Südameteuurija leiab sind kalliks pidavat? Tema näeb südame mõtteid, kavatsusi ja eesmärke. EGW “Tunnistused kogudusele” II

Piiblisalm

Ole ustav kõiges

Kui peame oma talente Issanda andideks ning kasutame neid Tema teenimiseks, osutades kaastunnet ja armastust kaasinimeste vastu, siis oleme kanalid, mille kaudu voolavad Jumala õnnistused maailmale ning viimasel kohtupäeval tervitavad meid sõnad:

Aeg, mis on tulvil väärtuslikke, kuldseid võimalusi Issanda teenimiseks, kaob kiiresti igavikku. … Kas sa kasutad neid võimalusi, kui need mööduvad? Sa ei või neisse halvustavalt suhtuda, sest sa pead seisma Jumala kohtulaua ees ja andma aru tegude eest, mida sa oled teinud. Kas su sõnad rõõmustavad ja julgustavad neid, kes tulevad sinu käest abi ja lohutust otsima? Kas su mõju kinnitab neid, kellega sa suhtled? Kas sa annad oma vara ustavalt Issandale?

Pühenda end täna Issanda teenimisele. Heida oma mure Issanda peale ja ära lase mingil juhul maailma asjadel end Temast lahutada. Pühitse kõik, mis sul on, ja kõik, mis sa oled, Temale. See on vaid “mõistlik jumalateenistus”. Ära viivita, sest ohtlik on kas või ükski hetk viivitada. EGW “Jeesuse sarnaseks”

Back To Top