skip to Main Content
26sept. 21

Vaadeldes Jumala au

“Sest nõnda ütleb kõrge ja üllas, kes igavesti elab ja kelle nimi on püha: Ma elan kõrges ja pühas paigas ja rõhutute ning vaimult alandlike juures, et turgutada alandlike vaimu ja elustada rõhutute südameid.” (Js 57: 15)

Mooses oli peidetud kaljulõhesse, kui ta vaatles Jumala au. Meie peitume lõhenenud Kaljusse, kus Kristus katab meid oma läbitorgatud käega, ning me kuuleme, mida ütleb Issand oma teenijatele. Jumal ilmutab ennast meile nii nagu Mooseselegi, näidates, et Ta on “halastaja ja armuline Jumal, pika meelega ja rikas heldusest ning tõest, kes säilitab heldust tuhandeile, annab andeks ülekohtu ja üleastumised ning patu. (2Ms 34:6.7) EGW “Kristuse tähendamissõnad”

25sept. 21

Elu, mis kestab igavesti

Meie elutöö siin on ettevalmistus igaveseks eluks. Siin alustatud õppimine ei saa selles elus lõpetatud, see jätkub läbi igaviku – alati edenedes, mitte iialgi lõpule jõudes. Aina täielikumalt ilmneb Jumala tarkus ja armastus lunastusplaanis. Päästja jagab oma lapsi eluvee allikatele viies külluslikke teadmiste varusid. Päev-päevalt avanevad mõistuse ees uues ilus Jumala imelised teod, Tema väe tõendid universumi loomisel ja ülalhoidmisel.

Troonilt paistvas valguses kaovad saladused ning hing täitub hämmastusega, kui lihtsad on asjad, mida iial varem ei mõistetud.

“Praegu me näeme aimamisi nagu peeglist, siis aga palgest palgesse. Praegu ma tunnetan poolikult, siis aga tunnetan täiesti, nagu minagi olen täiesti tunnetatud.” (1Kr 13:12) EGW “Tervise teenistuses”

23sept. 21

Olgem tänulikud

Me peame kogunema risti ümber. Ristilöödud Kristus peaks olema meie mõtiskluste ja vestluste teemaks, meie rõõmsaimate tunnete allikaks. Me peaksime meeles pidama iga Jumalalt saadud õnnistust. Kui tajume tema suurt armastust, peaksime olema tahtlikud usaldama kõik nendesse kätesse, mis olid meie eest risti külge naelutatud.

Hing võib kiituse tiivul tõusta taevale lähemale. Jumalat teenitakse taevases õukonnas laulu ja muusikaga ning kui me väljendame oma tänulikkust, sarnaneb meie teenistus enam taevaste hulkade teenistusele. “Kes toob ohvriks tänu, see annab mulle au.” Mingem oma Looja ette aukartliku rõõmuga, milles on “tänulaulu ja pillihäält”. (Ps 50:32, Js 51:3) EGW “Tee Kristuse juurde”

21sept. 21

Uuendus

Ükski patukahetsus ei ole ehtne, kui see ei too kaasa uuendust. Kristuse õigus pole kate, mille alla peita ülestunnistamata ja mahajätmata patte; Kristuse õigus on elu põhimõte, mis muudab iseloomu ja kontrollib käitumist. Pühadus tähendab Jumalale tingimusteta allumist – täielikku südame ja elu alistamist taevastele põhimõtetele. EGW “Ajastute igatsus”

Hooliv Jumal

Olgem lootusrikkad ja julged. Meie lepingut pidava Jumala kuningate Kuninga kõikvõimsusega on ühendatud hella karjase õrnus ja hoolitsus. Tema vägi on absoluutne ning see on Tema tõotuste kindla täitumise tagatis kõigile, kes Teda usaldavad. Tal on vahendid kõigi raskuste kõrvaldamiseks, et pidada ülal neid, kes Teda teenivad ja austavad Tema kasutatavaid vahendeid. Tema armastus on igast muust armastusest kõrgemal nagu taevad on kõrgemal maast. Ta valvab oma lapsi armastusega, mis on mõõtmatu ja igavene.

Kõige pimedamatel päevadel, kui väline tundub olevat kõige heidutavam, usu Jumalasse. Tema teostab oma tahte, tehes oma rahvale kõik asjad hästi. Nende jõudu, kes Teda armastavad ja teenivad, uuendatakse iga päev. EGW “Tervise teenistuses”

Valmistumine igavikuks

Kristuse antud juhtnöörid on nii selged ja täpsed, et keegi ei pea astuma valesid samme. Ärgu keegi meist arvaku, et kuna meie oleme oma raja kõveraks teinud, peavad kõik teised, kes end kristlaseks nimetavad, sama tegema. Hakaku see, kes varem oli vigade otsija, ronima redelit pidi taeva poole, hoides oma pilku ülalt tuleval valgusel.

Tõeline kristlane hoiab oma hingeaknad avali taeva poole. Ta elab Kristusega osaduses. Tema tahe on kooskõlas Jumala tahtega. Kas me ei peaks praegu, mil meile on jäänud veel veidi prooviaega, käituma meeste ja naistena, kes püüavad kätte saada elu Jumala riigis, igavest õndsust?

Me peame tõsiselt püüdlema meie ette seatud taseme poole. See ei ole meile patukaristus, vaid ainus vahend tõelise õnne saavutamiseks. Ainus võimalus saavutada rahu ja rõõmu on olla elavas ühenduses Temaga, kes andis meie eest oma elu, kes suri, et meie võiksime elada, ja kes elab selleks, et ühendada oma vägi nende inimeste jõupingutustega, kes püüavad selles elus võita. EGW “Pilk ülespoole”

Piiblisalm

Tempel

Jumal on alati soovinud, et iga loodud olevus – nii hiilgav ja patuta seerav, kui ka iga inimene oleks templiks, kus saaks elada Looja. Patu tõttu lakkas inimkond olemast Jumala tempel. Kurjuse poolt pimestatud ja rüvetatud inimsüda ei peegeldanud enam Jumala au. Kuid Jumala Poja lihakssaamisega täitus Taeva eesmärk. Jumal elab inimeses ning päästva armu läbi muutub inimsüda jälle Tema templiks. EGW “Ajastute igatsus”

Back To Top