skip to Main Content
06sept. 23

Palve

Me võime Jumalaga palves rääkida. Vahetevahel, kui meie usk sirutub täielikult Tema poole, vestleme Temaga ja talume usus Nähtamatu nägemist. Kui me usaldame Teda probleemide ja raskuste ajal täielikult, siis tunnetame elavalt Tema lohutavat, kõikjale tungivat ligiolu ja väge.

Me mõistame, et Issand on tõepoolest meie jõud ja osa igavesti. Me võime olla üks Kristusega Jumalas. EGW “Pilk ülespoole”

03sept. 23

Ülesannet täites

Inimene saab võimed ja tarmukuse siis, kui ta asub teostama Jumalast antud ülesannet ning püüab kogu südamest teha seda õigesti. Iga inimene, kes püüab Jumala jõule toetudes teha oma tööd ustavalt, saab tõeliselt suureks ka siis, kui tema töö on silmatorkamatu ja võimed piiratud. Kui Mooses oleks oma jõule ja tarkusele toetudes selle suure ülesande mõtlematult vastu võtnud, oleks ta peagi osutunud selliseks tööks kõlbmatuks. Tõsiasi, et inimene tunnetab oma nõrkust, kõneleb vähemalt teatud määral sellest, et ta mõistab endale määratud töö vastutust ning teeb Jumala oma nõuandjaks ja tugevuseks. EGW “Patriarhid ja prohvetid”

02sept. 23

Uuri Jumala Sõna

Kõikjal ilmutuse väljal on tihedalt tipitud taevase tõe, rahu ja rõõmu allikaid. Need rõõmuallikad on igale otsijale kättesaadavad. Inspireeritud sõnad, mille üle südames mõtiskletakse, saavad eluveejõest voolavateks elavateks ojadeks. Meie Päästja palvetas, et Tema järelkäijate mõistus oleks avatud Pühakirja mõistma. Alati kui uurime Piiblit palvemeelse südamega, on Püha Vaim lähedal, et avada meile loetud sõnade tähendust. Inimene, kelle mõistus saab valgustatud, kui tema arusaamisele avaneb Jumala Sõna, ei tunne üksnes seda, et peab selle Sõna mõistmiseks veel innukamalt otsima, vaid ka seda, et tal peab olema parem arusaamine loodusteadustes. Ta tunneb, et talle on Kristuses Jeesuses antud kõrge kutsumus.

Mida tihedamini on inimene ühendatud kõigi teadmiste ja tarkuse Allikaga, seda rohkem ta tunneb, et peab intellektuaalsetes ja vaimulikes teadmistes edasi jõudma. Jumala Sõna avanemisele järgneb alati inimese omaduste märkimisväärne avanemine ja tugevnemine, sest Tema sõnad annavad avanedes valgust. Suurtele tõdedele mõeldes mõistus õilistub ja kiindumused puhastatakse, sest Jumala Vaim elustab Jumala tõe kaudu seni elutud vaimulikud võimed ja tõmbab hinge taeva poole. EGW “Te saate väe”

Head mõtted

Õigus ja rahu

See õigus, mida Kristus õpetas, on südame ja elu kooskõla Jumala tahtega. Patused inimesed võivad saada õigeks ainult siis, kui nad usuvad Jumalasse ja on elavas ühenduses Temaga. Siis ülendab tõeline jumalakartus mõtted ja õilistab elu. Siis on sisu ja vorm kooskõlas. Siis pole jumalateenistus mõttetuks rituaaliks.

Lunastus on Jumala and usklikele, mille eest tasu ei nõuta ning mis antakse neile vaid tänu Kristusele. Murest murtud hing leiab rahu läbi usu Kristusesse ning see rahu, mille ta saab, on võrdeline tema usu ja usaldusega. Tal pole võimalik osutada oma heategudele kui lunastushinnale tema hinge eest. EGW “Usk, millest ma elan”

Oh Jumal, aita mul tõusta kõrgemale

Oled sa kunagi jälginud kotkast kartlikku tuvi püüdmas? Vaist on õpetanud tuvile, et oma röövsaagi kinnipüüdmiseks peab kotkas sellest kõrgemale õhku tõusma. Nii tõuseb tuvi üha kõrgemale ja kõrgemale taevasse, kannul kotkas, kes püüab talle järele jõuda. Asjatult. Tuvi on varjul senikaua, kuni ta ei lase millelgi peatada oma lendu või vedada teda alla, maa poole. Vääratab ta aga korra või võtab madalama lennukaare, haarab valvas vaenlane ühe hetkega ta oma küünistesse. Üha uuesti ja uuesti oleme me jälginud seda vaatepilti hinge kinni pidades ning kogu südamest väikesele tuvile kaasa elades. Kui kurvad me olnuks, nähes teda langemas ohvriks kotkale!

Meie ees seisab sõjapidamine – terve elu kestev võitlus saatana ja tema ahvatlevate kiusatustega. Vaenlane kasutab kõiki võimalikke argumente ning pettusi inimhinge võrku püüdmiseks. Elukrooni võitmiseks tuleb meil teha siiraid ning püsivaid pingutusi. Me ei tohi heita kõrvale oma sõjavarustust ega lahkuda lahinguväljalt, enne kui oleme saavutanud võidu ja võime triumfeerida oma Lunastajas.

Niikaua kuni me hoiame oma pilku püsivalt meie usu Alustajal ja Täidesaatjal, võime tunda end ohutult. Ent meie kiindumused peavad keskenduma sellele, mis on ülal ja mitte maapealsetele asjadele. Usus peame me liikuma üha kõrgemale ja kõrgemale Kristuse armu vastuvõtmisel. Mõtiskledes igal päeval Tema võrratute omaduste üle, peame me üha enam muutuma Tema aulise kuju sarnaseks. Kui me elame niisuguses ühenduses taevaga, heidab saatan oma võrke meie peale asjatult. EGW “Elu tänasel päeval”

Piiblisalm

Back To Top