skip to Main Content
14sept. 22

Teretulnud külaline

Püha Vaim püüab elada iga inimese südames. Kui Ta osutub teretulnud külaliseks, siis need, kes Ta vastu võtavad, tehakse täiuslikeks Kristuses. Hea töö, mida Jumal meie juures on alustanud, viiakse lõpule, pühad mõtted, taevane meelsus ja Kristuse sarnased teod asuvad ebapuhaste mõtete, rikutud tunnete ja mässumeelsete tegude asemele. EGW “Viimaste päevade sündmused”

11sept. 22

Näide tammetõrust

Usu ellurakendamine tuleb teha väga selgeks. Igal Jumala tõotusel on tingimused. Kui oleme valmis Tema tahet täitma, on kogu Tema jõud meie päralt. Kõik annid, mida Ta tõotab, sisalduvad juba tõotuses endas.

Sama kindlalt nagu tammetõrus sisaldub tamm, on Jumala tõotuses Tema and. Kui võtame tõotuse vastu, on meil and.

Usk, mis võimaldab Jumala andi vastu võtta, on iseenesest juba and, millest mingi osa on igale inimesele juba antud. See kasvab vastavalt Jumala Sõna omandamisele. Usu tugevdamiseks peame seda sageli Sõnaga ühendama. EGW “Te saate väe”

10sept. 22

Ära allu vaenlasele

Iga inimene, kes keeldub andumast Jumalale, laseb end kontrollida teisel võimul. Inimene ei kuulu endale. Ta võib rääkida vabadusest, olles samal ajal kõige rängemas orjuses. Ta ei suuda näha tõe ilu, sest Saatan kontrollib tema mõistust. Kuigi ta arvab ise otsustavat, täidab ta tegelikult pimedusevürsti tahet. Kristus tuli purustama ahelaid. “Sest elu Vaimu seadus Kristuses Jeesuses” teeb meid vabaks “patu ja surma seadusest”. (Rm 8:2)

Lunastustöö pole sunduslik. Jumala Vaimu mõjul võib inimene vabalt valida, keda ta soovib teenida. Muutus, mis toimub inimhinges, kes annab end Kristusele, on vabatahtliku valiku tulemus.

Patu mahajätmine oleneb inimese soovist. On tõsi, et meil ei ole jõudu vabaneda Saatana kontrolli alt, ent siis, kui me igatseme vabaneda patust ja anume hädas kõrgemat väge väljastpoolt, täitume Püha Vaimu jumaliku jõuga ning me alistame oma tahte Jumala tahtele.

Inimese ainus võimalus saada vabaks on saada üheks Kristusega. “Tõde teeb teid vabaks” ja Kristus on tõde. Patt võidutseb seal, kus ta saab nõrgestada mõistust ja hävitada sisemise vabaduse. Jumalale allumine taastab inimese tahte, tõelise au ja väärikuse. Jumalik seadus, millele me siis kuuletume on “vabaduse seadus”. (Jk 2:12) EGW “Ajastute igatsus”

Südamest tänulikud

Issand soovib, et me hindaksime suurt lunastusplaani, mõistaksime oma suurepärast eesõigust Jumala lastena ja käiksime Tema ees sõnakuulmises ja tänuliku südamega. Ta soovib, et teeniksime Teda uuenenud elu ja rõõmuga iga päev. Ta igatseb näha meie südameid tänust üle voolamas, sellepärast et meie nimed on kirjutatud Talle eluraamatusse ja me võime heita kõik oma mured Tema peale, kes meie eest hoolitseb. Ta ütleb, et me rõõmustaksime, sest me oleme Issanda pärisosa, Kristuse õigus on Tema pühade valge rüü ning meil on meie Päästja peatse tuleku õnnis lootus. EGW “Kristuse tähendamissõnad”

Uskudes ja usaldades

 Meil on vaja rohkem usku, vähem usaldust ja kindlust selles, mida meie võime teha, ning rohkem usaldust sellesse, mida igatseb Issand igaühe jaoks meist teha, kui me Talle teed rajame.

Me vajame, palju enam kui meil on, hingeigatsust Jumalaga suhtlemise järele. Me peame anuma Teda äärmiselt tõsiselt. Kui sa otsid Issandat, oma Jumalat, siis sa leiad Ta, kui sa otsid Teda kogu oma südame ja hingega. EGW “Pilk ülespoole”

Head mõtted

Rõõmutoov teenimine

Meie Jumal on õrn, halastav Isa. Tema teenimist ei peaks peetama kurvastavaks ega ahastamapanevaks ülesandeks. Issanda teenimine ja tema töös osalemine peaks olema nauding. Jumal ei taha, et tema lapsed, kellele on valmistatud nii suur lunastus, tegutseksid nii, nagu oleks ta vali ja nõudlik töödejuhataja. Ta on nende parim sõber ja kui nad teda teenivad, soovib ta olla koos nendega, neid õnnistada ja lohutada, täita südame rõõmu ja armastusega. Issand soovib, et tema lapsed saaksid lohutust tema teenimisest ja leiaksid tema töös pigem rõõmu kui vaeva. Ta soovib, et need, kes tulevad teda kummardama, võtaksid endaga kaasa väärtuslikud mõtted tema hoolest ja armastusest, et nad võiksid olla rõõmsad igapäevases töös, et neil oleks jõudu talitada kõiges ausalt ja ustavalt. EGW “Tee Kristuse juurde”

Back To Top