skip to Main Content
16märts 21

Uurimise tähtsus

Uuri Jumala Sõna palvemeelsuses!  See Sõna avab sulle Jumala käsus ja Kristuse elus avalduvad pühitsuse kõrged ideaalid, ilma milleta “ei saa ükski Jumalat näha”. (Hb 12:14) See äratab patutundmise, see ilmutab selgelt pääsetee. Pane seda tähele kui Jumala häält sinu südamele. EGW “Tee Kristuse juurde”

15märts 21

Vaadates üles

Kui silm on selge, kui pilk on suunatud taeva poole, siis täidab hinge taeva valgus ning maised asjad paistavad tühiste ja soovimatutena. Südame  eesmärk muutub ja Jeesuse manitsust pannakse tähele. Sa kogud aaret taevasse. Sinu mõtted on suunatud igaviku suurele tasule. Sa teed kõik plaanid tulevast, kadumatut elu silmas pidades. Sind tõmbab sinu taevase varanduse poole. Sa ei uuri ilmalikke huvisid, vaid kõigis püüdlustes on sinu vaikne küsimus : “Issand, mida sa tahad, et ma teeksin?” Piibli religioon on põimitud igapäevaellu. EGW “Nõuandeid vahendite kasutamiseks”

13märts 21

Ära karda

Arakslöönuile on olemas kindel arstim – usk, palve ja töö. Usk ja tegutsemine annavad kindlust ja rahulolu, mis kasvab päev-päevalt. Oled sa kiusatud vajuma rahutute eelaimuste või lausa äärmise meeleheite võimusesse? Ehkki süngeimate päevade välised seigad näivad olevat kõige hirmuäratavamad, ära karda. Usu Jumalasse. Tema teab su vajadusi. Temal on kogu võim. Tema ei väsi mitte kunagi olemast lõpmatult armastav ja kaastundlik. Ära karda, et Ta jätab oma tõotused täitmata. Ta on igavene Tõde. Ta ei muuda iial lepingut, mille Ta on sõlminud nendega, kes Teda armastavad. Ta annab oma ustavatele sulastele võimeid just sel määral, kui nad vajavad. Apostel Paulus tunnistas: “Kuid Tema ütles mulle: “Sulle piisab minu armust, sest nõtruses saab vägi täielikuks.” … Seepärast mul ongi hea meel nõtruses, vägivalla all, hädades, tagakiusamistes ja ahistustes Kristuse pärast, sest kui ma olen nõder, siis ma olen vägev.” (2Kr 12:9.10) EGW “Prohvetid ja kuningad”

12märts 21

Nüüd on aeg kasvada ja tegutseda

Jumal vaatab tillukest seemet, mille Ta ise on teinud, ning näeb sellesse mähitud kaunist lilleõit, põõsast või kõrget, laia võraga puud. Nii näeb Ta potentsiaali igas inimeses. Me oleme siin asja pärast. Jumal on andnud meile oma plaani elu jaoks ja Ta soovib, et me jõuaksime arengu kõrgeimale tasemele.

Ta soovib, et kasvaksime jätkuvalt pühaduses, õnnes ja kasulikkuses. Kõigil on võimed, mida tuleb õpetada pidama pühadeks andideks, hindama neid kui Looja kingitusi ja neid õigesti kasutama. EGW “Tervise teenistuses”

Andidest

Kõik head annid ja õnnistused, millest rõõmu tunneme, on pärit üksnes Temalt. Me oleme tema armu ja maiste andide haldajad. Kõige väiksemat talenti ja kõige tagasihoidlikumat teenistust saab pakkuda Jeesusele kui pühitsetud andi ja Tema esitab seda oma teenete meeldiva lõhnaga koos Isale. Kui parim, mis meil on, on esitatud armastuses Jumala vastu ja siira südamega, palavast igatsusest teenida Jeesust, on and täielikult vastuvõetav. Igaüks saab koguda varandust taevasse. Kõigil on võimalik “saada rikkaks headelt tegudelt, olla lahke ja helde käega, talletades enesele vara heaks aluskiviks tuleviku tarvis, et haarata kinni tõelisest elust”. (1Tm 6:18.19) EGW “Nõuandeid vahendite kasutamiseks”

Lõikus oleneb külvamisest

Tähendamissõnas seemne külvamisest õpetatakse heldekäelisust nii vaimulikes kui ka ajalikes asjades. Issand ütleb: “Õndsad olete teie, külvajad kõigi vete ääres.” (Js 32:20) “Kes kasinasti külvab, see ka lõikab kasinasti, ja kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti.” (2Kr 9:6) Kõigi vete äärde külvamine tähendab Jumala andide pidevat väljavalamist. See tähendab andmist alati, kui Jumala töö või inimkonna puudused meie abikätt vajavad. See ei põhjusta vaesust.

“Kes rohkesti külvab, see ka lõikab rohkesti.” Seemet ära visates paljundab külvaja seda. Samamoodi on nendega, kes jagavad ustavalt Jumala ande. Nad suurendavad andes oma õnnistusi. Jumal on tõotanud küllust, et nad saaksid jätkuvalt anda. “Andke, ja teile antakse – hea, tihedaks vajutatud, raputatud, kuhjaga mõõt antakse teie rüppe.” (Lk 6:38) EGW “Kristuse tähendamissõnad”

Imeväärset ohvrit vaadeldes

Oo, vaadelgem seda imeväärset ohvrit, mis on meie eest toodud! Püüdkem hinnata seda tööd ja energiat, mida taevas eksinu õigele teele pööramiseks ja isakoju tagasitoomiseks kulutab. Tugevamat motiivi ega võimsamaid abinõusid poleks eales rakendada saanudki; kõiki piire ületav tasu õiguse tegemise eest, taeva nautimine, inglite seltskond, Jumala ja tema Poja armastus ja suhtlemine ka teiste taevaste olevustega, kõigi meie võimete arendamine läbi igaviku aegade – kas ei õhuta ja julgusta see meid oma armastavast südamest tulenevat teenistust Loojale ja Lunastajale pühendama! Ja teisest küljest, Jumala kohtuotsus patule, vältimatu karistus, meie iseloomu laostumine ja lõplik häving – kõik see on Jumala Sõnas esile toodud, et meid hoiatada Saatana teenimise eest.

Kas me  ei hinda siis Jumala armu? Mida enamat oleks ta saanud teha? Võtkem õige positsioon suhtumisel temasse, kes on meid imeteldava armastusega armastanud. Kasutagem enda heaks vahendeid, mis meile on valmistatud, et saaksime tema sarnaseks, et taastataks suhtlemine inglitega, kooskõla ja osadus Isa ja Pojaga. EGW “Tee Kristuse juurde”

Reede, 16. aprilli audiojutlus

Back To Top