skip to Main Content
14sept. 22

Teretulnud külaline

Püha Vaim püüab elada iga inimese südames. Kui Ta osutub teretulnud külaliseks, siis need, kes Ta vastu võtavad, tehakse täiuslikeks Kristuses. Hea töö, mida Jumal meie juures on alustanud, viiakse lõpule, pühad mõtted, taevane meelsus ja Kristuse sarnased teod asuvad ebapuhaste mõtete, rikutud tunnete ja mässumeelsete tegude asemele. EGW “Viimaste päevade sündmused”

11sept. 22

Näide tammetõrust

Usu ellurakendamine tuleb teha väga selgeks. Igal Jumala tõotusel on tingimused. Kui oleme valmis Tema tahet täitma, on kogu Tema jõud meie päralt. Kõik annid, mida Ta tõotab, sisalduvad juba tõotuses endas.

Sama kindlalt nagu tammetõrus sisaldub tamm, on Jumala tõotuses Tema and. Kui võtame tõotuse vastu, on meil and.

Usk, mis võimaldab Jumala andi vastu võtta, on iseenesest juba and, millest mingi osa on igale inimesele juba antud. See kasvab vastavalt Jumala Sõna omandamisele. Usu tugevdamiseks peame seda sageli Sõnaga ühendama. EGW “Te saate väe”

10sept. 22

Ära allu vaenlasele

Iga inimene, kes keeldub andumast Jumalale, laseb end kontrollida teisel võimul. Inimene ei kuulu endale. Ta võib rääkida vabadusest, olles samal ajal kõige rängemas orjuses. Ta ei suuda näha tõe ilu, sest Saatan kontrollib tema mõistust. Kuigi ta arvab ise otsustavat, täidab ta tegelikult pimedusevürsti tahet. Kristus tuli purustama ahelaid. “Sest elu Vaimu seadus Kristuses Jeesuses” teeb meid vabaks “patu ja surma seadusest”. (Rm 8:2)

Lunastustöö pole sunduslik. Jumala Vaimu mõjul võib inimene vabalt valida, keda ta soovib teenida. Muutus, mis toimub inimhinges, kes annab end Kristusele, on vabatahtliku valiku tulemus.

Patu mahajätmine oleneb inimese soovist. On tõsi, et meil ei ole jõudu vabaneda Saatana kontrolli alt, ent siis, kui me igatseme vabaneda patust ja anume hädas kõrgemat väge väljastpoolt, täitume Püha Vaimu jumaliku jõuga ning me alistame oma tahte Jumala tahtele.

Inimese ainus võimalus saada vabaks on saada üheks Kristusega. “Tõde teeb teid vabaks” ja Kristus on tõde. Patt võidutseb seal, kus ta saab nõrgestada mõistust ja hävitada sisemise vabaduse. Jumalale allumine taastab inimese tahte, tõelise au ja väärikuse. Jumalik seadus, millele me siis kuuletume on “vabaduse seadus”. (Jk 2:12) EGW “Ajastute igatsus”

Head mõtted

Näide seedripuust

Kristlast võrreldakse Liibanoni seedriga. Olen lugenud, et see puu ei aja üksnes mõningaid väheseid juuri pehmesse liivasse. See ajab tugevad juured sügavale maa sisse, tungib ikka allapoole ja sügavamale, et leida veel kindlamat kinnituspunkti. Ägedas maruhoos seisab see kindlalt, sest teda hoiab kinni temast allpool asuv võrgustik.

Samamoodi ajab kristlane juured sügavale Kristusesse. Tal on usk oma Lunastajasse. Ta teab, kellesse ta usub. Ta on täielikult veendunud, et Jeesus on Jumala Poeg ja patuste Päästja. Ta võtab evangeeliumi hääle vastu ilma vastuseisu ja kahtlusteta. Usujuured ulatuvad sügavale. Nagu Liibanoni seeder nii ei kasva ka tõeline kristlane pehmes pealispinnas, vaid on juurdunud Jumalas, kinnitunud kaljuse aluspinna lõhedesse. EGW “Jeesuse sarnaseks”

Mõõtmatu armastuse sõnum

Kui mõtleme taeva suurele annile patuse maailma lunastamiseks ja vaatame siis ohvrit, mida suudame tuua, ei kannata see võrdlust. Kogu universumile esitatud nõuded ei kannataks võrdlust selle ühe anniga. Mõõtmatu armastus ilmnes siis, kui Isaga võrdne tuli tasuma inimhingede eest ning neid igavesse ellu viima. “Ent kohus on see, et valgus on tulnud maailma, aga inimesed on armastanud pimedust enam kui valgust, sest nende teod on kurjad. Igaüks, kes teeb halba, vihkab valgust ega tule valguse juurde, et ta tegusid ei paljastataks. Aga kes teeb tõtt, see tuleb valguse juurde, et ta teod saaksid avalikuks, sest need on tehtud Jumalas.” (Jh 3:19-21)

See evangeeliumisõnum on üks hinnalisematest kirjakohtadest Uues Testamendis. Kui see vastu võetakse, toob see vastuvõtja ellu head teod, mille väärtus on kaugelt suurem kui teemantidel ja kullal. Sellel on vägi tuua maisesse ellu rõõm ja lohutus ning anda uskujale igavene elu. Oh et arm valgustaks meie arusaamist nii palju, et suudaksime selle täit tähendust mõista! Isa ütleb meile: “Ma annan teile varanduse, mis on palju kallim kui ükskõik missugune maine omand, varanduse, mis teeb teid rikkaks ja õndsaks igaveseks.” EGW “Nõuandeid vahendite kasutamiseks”

Piiblisalm

Back To Top