skip to Main Content
03okt. 21

Hinge hingamine

Igapäevase tööga tegelemise ajal peaksime tõstma hinge palves taeva poole. Need vaiksed palved tõusevad armu aujärje ette nagu viiruk ja vaenlane on tagasi löödud. Kristlast, kelle süda püsib niimoodi Jumala juures, ei ole võimalik võita. Ükski kuri kavalus ei suuda tema rahu hävitada. Kõik Jumala Sõna tõotused, kogu jumaliku armu vägi, kõik Issanda ressursid on tõotatud anda tema vabastamiseks. Nii käis Eenok koos Jumalaga. Ja Jumal oli koos temaga, abimees kitsikuses ja kergesti leitav.

Palve on hinge hingamine. See on vaimuliku jõu saladus. Seda ei saa asendada mingi muu armuvahendiga ja säilitada samas hinge tervist. Palve toob südame otsesesse ühendusse elu Allikaga. EGW “Jeesuse sarnaseks”

02okt. 21

Andes ennast Jeesusele

Meil on suur töö teha ja kui me oleme Jumala kaastöölised, siis teevad teenivad inglid meiega koostööd. Hoidkem siis elava usu, palvetamise ja uskumise, usaldamise ja töötamisega kinni võimsast väest. Siis teeb Jumal seda, mida ainult Jumal saab teha.

Oma mina on kõige keerulisem asi, millega peame tegelema. Koormaid maha pannes ära unusta oma mina Kristuse jalge ette panna. Anna ennast Jeesusele, et Tema saaks sind vormida ja kujundada astjaks, mis on mõeldud auliseks tarbeks.

Kõik sinu kiusatused, mõtted ja tunded peavad saama risti jalamile toodud. Siis on hing valmis kuulama jumaliku õpetuse sõnu. Jeesus annab sulle juua vett, mis voolab välja Jumala jõest. Tema Vaimu pehmendavas ja mahendavas mõjus kaob sinu tuimus ja osavõtmatus. Kristus saab sinu sees veeallikaks, mis voolab igavesse ellu. EGW “Pilk ülespoole”

29sept. 21

Meile pakutakse parimat

Oh et kõik, kes pole veel valinud Kristust, võiksid mõista, et Temal on neile pakkuda midagi kaugelt paremat kui see, mida nad ise taotlevad. Mõeldes ja tegutsedes vastupidiselt Jumala tahtele, teeb inimene oma elule suurimat kahju ja kurja. Tema poolt keelatud teedelt ei ole võimalik leida tõelist õnne, sest Tema teab, mis on meile parim ja Tema kavandab kõik oma loodolevuste heaks. Ülekohtutee viib viletsusse ja hukatusse, kuid tarkuse “teed on armsad teed ja kõik selle rajad on rahu”.  EGW “Patriarhid ja prohvetid”

Hooliv Jumal

Olgem lootusrikkad ja julged. Meie lepingut pidava Jumala kuningate Kuninga kõikvõimsusega on ühendatud hella karjase õrnus ja hoolitsus. Tema vägi on absoluutne ning see on Tema tõotuste kindla täitumise tagatis kõigile, kes Teda usaldavad. Tal on vahendid kõigi raskuste kõrvaldamiseks, et pidada ülal neid, kes Teda teenivad ja austavad Tema kasutatavaid vahendeid. Tema armastus on igast muust armastusest kõrgemal nagu taevad on kõrgemal maast. Ta valvab oma lapsi armastusega, mis on mõõtmatu ja igavene.

Kõige pimedamatel päevadel, kui väline tundub olevat kõige heidutavam, usu Jumalasse. Tema teostab oma tahte, tehes oma rahvale kõik asjad hästi. Nende jõudu, kes Teda armastavad ja teenivad, uuendatakse iga päev. EGW “Tervise teenistuses”

Valmistumine igavikuks

Kristuse antud juhtnöörid on nii selged ja täpsed, et keegi ei pea astuma valesid samme. Ärgu keegi meist arvaku, et kuna meie oleme oma raja kõveraks teinud, peavad kõik teised, kes end kristlaseks nimetavad, sama tegema. Hakaku see, kes varem oli vigade otsija, ronima redelit pidi taeva poole, hoides oma pilku ülalt tuleval valgusel.

Tõeline kristlane hoiab oma hingeaknad avali taeva poole. Ta elab Kristusega osaduses. Tema tahe on kooskõlas Jumala tahtega. Kas me ei peaks praegu, mil meile on jäänud veel veidi prooviaega, käituma meeste ja naistena, kes püüavad kätte saada elu Jumala riigis, igavest õndsust?

Me peame tõsiselt püüdlema meie ette seatud taseme poole. See ei ole meile patukaristus, vaid ainus vahend tõelise õnne saavutamiseks. Ainus võimalus saavutada rahu ja rõõmu on olla elavas ühenduses Temaga, kes andis meie eest oma elu, kes suri, et meie võiksime elada, ja kes elab selleks, et ühendada oma vägi nende inimeste jõupingutustega, kes püüavad selles elus võita. EGW “Pilk ülespoole”

Piiblisalm

Tempel

Jumal on alati soovinud, et iga loodud olevus – nii hiilgav ja patuta seerav, kui ka iga inimene oleks templiks, kus saaks elada Looja. Patu tõttu lakkas inimkond olemast Jumala tempel. Kurjuse poolt pimestatud ja rüvetatud inimsüda ei peegeldanud enam Jumala au. Kuid Jumala Poja lihakssaamisega täitus Taeva eesmärk. Jumal elab inimeses ning päästva armu läbi muutub inimsüda jälle Tema templiks. EGW “Ajastute igatsus”

Back To Top