skip to Main Content
02jaan. 22

Alusta koos Kristusega

Kui sa astud nüüd uude aastasse, olgu sinu tõsine otsus suunduda edasi ja ülespoole. Olgu su elu õilsam ja ülevam kui seni. Võta eesmärgiks mitte taotleda enda huvisid ja lõbu, vaid edendada oma Lunastaja tööd. Ära jää positsioonile, kus vajad kogu aeg ise abi ja kus teised peavad valvama, et hoida sind kitsal teel. Sa võid avaldada teistele tugevat pühitsevat mõju. Su hinges võib olla äratatud huvi teha teistele head, lohutada kurbi, tugevdada nõrku ja tunnistada Kristuse nimel alati, kui võimalus avaneb. Võta eesmärgiks austada Jumalat kõiges, alati ja kõikjal. Kaasa oma religioon kõigesse. Ole põhjalik kõiges, mida iganes sa ette võtad.

Olgu iga eesmärk, mille püstitad, iga töö, millega tegeled, ja iga rõõm, mida naudid, austuseks Jumalale. Olgu sinu südame soov: ma olen sinu oma, oo Jumal, et elada Sinu nimel, töötada Sinu nimel ja kannatada Sinu nimel. EGW “Tunnistused kogudusele” II

30dets. 21

Usaldades nähtamatut

Me ei tea, mis meid ees ootab, kuid me teame, et meil on eesõigus usaldada oma hing Jumala, ustava Looja kätte. Tänagem Jumalat, et meil on varjupaik katsumustes. Meenutage, et Kristus on alati vajaduse korral abistamas. Jumala Sõna tõotused on rikkalikud, mitmekülgsed ja helded. Jumal on meiega; Ta hoolitseb meie eest.

Jumal on meile ilmutatud Kristuses. Meie Päästja on nähtamatu Jumala kuju. Oh kui lähedal võime taevale olla. EGW “Pilk ülespoole”

29dets. 21

Väärtustades elu

Elu on liiga püha, et lasta end haarata ajalikest ja maistest asjadest ning et sattuda hoole ja mure rattasse asjade pärast, mis on igavikuliste asjadega võrreldes tühised nagu pisike aatom. Ometi on Jumal kutsunud meid Teda teenima elu ajalikes toimetustes. Selles töös on usinusel tõelise religiooni osana sama suur osa nagu pühendumisel.

Meie aeg kuulub Jumalale. Iga hetk on Tema oma ning meil on pühalik kohustus kasutada seda Tema auks. EGW “Kristuse tähendamissõnad”

Vaadates tänutundega möödunud aastale võime koos prohvet Saamueliga öelda: “Siiani on Issand meid aidanud!” (1Sm 7:12b)

Lepitusohver

Jeesus tunneb iga hinge olukorda. Mida suurem on patuse süü, seda enam vajab ta Päästjat. Tema jumaliku armastuse ja kaastundega täidetud süda sirutub kõige rohkem selle poole, kes on lootusetult vaenlase püünistesse takerdunud. Jeesus allkirjastas inimkonna vabastamise dokumendi oma verega.

Jeesus ei taha, et need, keda on nii kalli hinnaga ostetud, saaksid vaenlase kiusatuste mängukanniks. Ta ei taha, et meist jagu saadakse ja me hukkuksime. Tema, kes talitses lõvisid koopas ja käis ustavate tunnistajate kõrval lõõmavates leekides, on samamoodi valmis meie heaks tegutsema, et alistada kõik halb meie olemuses. Ta seisab praegu armualtari ees, esitades Jumala ees nende palveid, kes soovivad Tema abi. Ta ei pöördu kõrvale nutvast kahetsejast. Ta andestab heldelt kõigile, kes tulevad Temalt andestust ja ennistamist otsima. Ta ei räägi kellelegi kõike, mida Ta võiks avaldada, vaid Ta palub igal väriseval hingel olla julge. Kes tahab, võib hoida kinni Jumala tugevusest ja teha Temaga rahu ning Jumal teeb temaga rahu. EGW “Tervise teenistuses”

Järgnedes Jeesusele

Kui lohutav on mõte, et meie puudused liigutavad Jeesust! Teda on kõigis asjus kiusatud nagu meidki ning meile on tagatud täpselt õige abi, nii et kui me ainult astume Jeesuse jalajälgedes, oleme kaitstud. Ta pühitses tee, mida mööda Tema jalad astusid. Me kuuleme Tema kutsuvat häält: “Järgnege mulle. Mina olen maailma Valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses. Maailmas on teil ahastust, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud.” (vt Mt 4:19; Jh 8:12; 16:33)

Kristuse võit maailma üle oli tegelik kogemus. Kui suurepärane on Tema armastus meie vastu, kui Ta kutsub meid enda juurde kõigi meie kannatuste, kitsikuste, murede ja kimbatustega, kinnitades, et Ta aitab meid. Ta toob meie ellu tervise ja rõõmu. Kui paneme oma käe Jeesuse Kristuse kätte, asetab Ta meie jalad tugevale kaljule, paremale alusele, kui meil kunagi varem on olnud. Ta teeb meid oma jõu abil tugevaks ja töötab koos meie jõupingutustega. EGW “Pilk ülespoole”

Uue südame palumine

Sa oled oma patud üles tunnistanud ja need südames hüljanud. Sa oled otsustanud end temale pühendada. Nüüd mine tema juurde ja palu, et ta peseks ära patu ja annaks sulle uue südame.

Siis usu, et ta seda teeb, sest ta on seda tõotanud. Kui Jeesus maa peal elas, õpetas ta meid uskuma, et saame selle anni, mida Jumal on tõotanud, ja see ongi meie päralt. EGW “Tee Kristuse juurde”

Head mõtted

Back To Top