skip to Main Content
15nov. 23

Leitud varandus

See on tarkus, mille saab omandada Jumala Sõna uurides. Selle varanduse võib leida iga hing, kes on valmis selle saamiseks kõik ära andma.

“Kui sa mõistuse appi kutsud ja tood oma hääle kuuldavale arukuse heaks, kui sa seda otsid nagu hõbedat ja püüad leida nagu peidetud varandust, siis sa mõistad Issanda kartust ja leiad Jumala tunnetuse.” (Õp 2:3-5) EGW “Kristuse tähendamissõnad”

12nov. 23

Lõuend kastetud värvisse

Piibli usk ei tohi olla üheks mõjutajaks paljude seast, vaid ta peab olema peamiseks mõjutajaks, ületades kõik teised. Piibel peab kontrollima ja juhtima kogu elu. See ei tohi olla kui lõuendile siia-sinna tõmmatud värvilaigud, vaid Piibli mõju peab tungima kogu elusse, justkui oleks lõuend kastetud värvi sisse ning hoitud seal seni, kuni iga niit selles on värvunud.

Kristuse usk on tugev riie, mis on maitsekalt ja oskuslikult kootud loendamatutest niitidest. Vaid Jumala tarkust kasutade suudame me sellist riiet valmistada. Ennast usaldades paneme me sellesse isekuse lõimed ning tulemus saab rikutud. EGW “Usk, millest ma elan”

11nov. 23

Rumalad ja targad

Kümme neitsit näevad selle maailma lõputunde. Nad kõik väidavad end olevat kristlased. Kõigil on kutse, kõigil nimi, kõigil valgus, ja kõik ütlevad end teenivat Jumalat. Kõik näivad ootavat Tema ilmumist. Viiel puudub siiski midagi. Viis neitsit jäävad üllatunult ja jahmunult pulmahoonest välja. /…/

Igaüht meist kujutatakse targa või rumala neitsina. On paljusid, kes ei soovi viibida Jeesuse jalge ees ja õppida Temast. Nad ei tunne Tema teid ega ole valmis Tema tulekuks. Nad väidavad end ootavat oma Issanda tulekut, kuid ei valva ega palveta usus, mis hinge armastuse kaudu puhastaks. Sellised inimesed elavad hooletut elu. Nad on kuulnud ja vastu võtnud tõe, aga ei ela seda läbi. Neil ei ole lampides armu õli. Nad pole valmis Talle pulmasöömaajale. /…/

Ärge olge nagu rumalad neitsid, kes peavad endastmõistetavaks, et Jumala tõotused kuuluvad neile, kuigi nad ei kuuletu Kristuse käskudele. Kristus õpetab, et pelgalt kristlaseks tunnistamine ei tähenda midagi. Ta ütleb: “Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle!” (Mt 16:24) EGW “Maranatha – meie Issand tuleb”

Osalised tänu Jumala tõotustele

Iga tõotus Jumala raamatus sisaldab meie jaoks julgustust, et võime olla osalised jumalikust loomusest. Selles peitub võimalus – loota Jumala peale, uskuda tema Sõna, teha Tema tööd ning seda võime teha, kui haarame kinni Kristuse jumalikkusest. See võimalus on meie jaoks hinnalisem kui kõik aarded maa peal. Mitte miski siin maa peal pole sellega võrreldav. Kui me haarame kinni väest, mis selliselt on meie käeulatusse jäetud, võtame me vastu nii võimsa lootuse, et võime toetuda täielikult Jumala tõotusele. Haarates kinni Kristuses peituvatest võimalustest, saame me Jumala poegadeks ja tütardeks. /…/

Inimene, kes tõeliselt Kristusesse usub, saab osaliseks jumalikust loomusest ning ta saab väe, millega on võimalik võita kõiki kiusatusi. Ta ei lange kiusatuse võrku ning teda pole võimalik võita. Katsumuse tunnil haarab ta kinni tõotusest ning põgeneb seeläbi hukkumisest, mis maailmas on himude tõttu. /…/ EGW “Elu tänasel päeval”

Müüriga ümbritsetud

Alati kui loodolevused valivad oma tee, seavad nad end vastuollu Jumalaga. Nende jaoks ei ole taevariigis kohta, sest nad on taeva põhimõtetega sõjajalal. Jumala tahet eirates astuvad nad Saatana, Jumala ja inimkonna vaenlase poolele. Me peaksime elama mitte ühest sõnast, mitte paljudest sõnadest, vaid igast sõnast, mida Jumal on rääkinud. Me ei saa eirata ühte sõna, ükskõik kui tühine see võib meile tunduda, ja kaitstud olla. Seaduses pole ühtki käsku, mis ei oleks mõeldud inimeste heaolu ja õnne jaoks nii selles kui ka tulevases elus. Jumala seadusele kuuletudes ümbritsetakse Jumala lapsed kaitsemüüriga ja neid hoitakse kurja eest. Need, kes lõhuvad selle Jumala poolt püstitatud tõkke ühest kohast, on hävitanud selle suutlikkuse neid kaitsta, sest nad on avanud tee, mille kaudu saab vaenlane sisse tulla rüüstama ja hävitama. /…/

Kui Jumala rahvas järgiks kogu südamega Tema seadust, oleks antud maailmale kindel tõend, et need, keda Tema on oma rahvaks, oma eriliseks aardeks nimetanud, austavad Teda tõepoolest kõiges, mida teevad. Ustavus Jumalale, kõhklematu kuuletumine Tema seadusele teeks Tema rahva maailmas imeasjaks, sest Ta suudab täita oma rahvale antud rikkalikud ja külluslikud tõotused, nii et nad oleksid maa peal kiituseks. Nad oleksid Tema püha rahvas.  EGW “Jeesuse sarnaseks”

Head mõtted

Leitud varandus

See on tarkus, mille saab omandada Jumala Sõna uurides. Selle varanduse võib leida iga hing, kes on valmis selle saamiseks kõik ära andma.

“Kui sa mõistuse appi kutsud ja tood oma hääle kuuldavale arukuse heaks, kui sa seda otsid nagu hõbedat ja püüad leida nagu peidetud varandust, siis sa mõistad Issanda kartust ja leiad Jumala tunnetuse.” (Õp 2:3-5) EGW “Kristuse tähendamissõnad”

Back To Top