skip to Main Content
05jaan. 23

Õpeta mind oma Sõna kaudu

Võta oma Piibel ja astu oma taevase Isa ette, öeldes: “Valgusta mind! Õpeta mulle, mis on tõde!” Issand paneb sinu palvet tähele ja Püha Vaim vajutab tõe sinu hinge. Pühakirja uurides rajatakse sind usu alusele. On ülimalt tähtis, et uuriksid pidevalt Pühakirja ja salvestaksid mõistusesse Jumala tõdesid.

Sinu südames peavad olema Jumala Sõna aarded, et kui kohtad vastuseisu, võiksid kõike Pühakirjaga läbi katsuda. EGW “Te saate väe”

03jaan. 23

Uue aasta alguses

Meil on alanud uus aasta. Mida sa oled otsustanud teha? Missugune peaks olema aruanne, mille teenivad inglid viivad iga päev sinu tööst Jumalale? Missugused sinu öeldud sõnad ilmuvad aruanderaamatu lehekülgedele? Missugused on mõtted, mille Südameteuurija leiab sind kalliks pidavat? Tema näeb südame mõtteid, kavatsusi ja eesmärke. EGW “Tunnistused kogudusele” II

31dets. 22

Ole ustav kõiges

Kui peame oma talente Issanda andideks ning kasutame neid Tema teenimiseks, osutades kaastunnet ja armastust kaasinimeste vastu, siis oleme kanalid, mille kaudu voolavad Jumala õnnistused maailmale ning viimasel kohtupäeval tervitavad meid sõnad:

Aeg, mis on tulvil väärtuslikke, kuldseid võimalusi Issanda teenimiseks, kaob kiiresti igavikku. … Kas sa kasutad neid võimalusi, kui need mööduvad? Sa ei või neisse halvustavalt suhtuda, sest sa pead seisma Jumala kohtulaua ees ja andma aru tegude eest, mida sa oled teinud. Kas su sõnad rõõmustavad ja julgustavad neid, kes tulevad sinu käest abi ja lohutust otsima? Kas su mõju kinnitab neid, kellega sa suhtled? Kas sa annad oma vara ustavalt Issandale?

Pühenda end täna Issanda teenimisele. Heida oma mure Issanda peale ja ära lase mingil juhul maailma asjadel end Temast lahutada. Pühitse kõik, mis sul on, ja kõik, mis sa oled, Temale. See on vaid “mõistlik jumalateenistus”. Ära viivita, sest ohtlik on kas või ükski hetk viivitada. EGW “Jeesuse sarnaseks”

Piiblisalm

Hoides usus kinni Jeesusest

Saatan teab, et sa oled nõrk. Hoia seepärast kõvasti kinni Jeesusest! Jumala armastusse jäädes võid vastu pidada igas katsumuses. Üksnes Kristuse õigus võib anda sulle jõudu seista vastu kurjuse voolule, mis ujutab üle kogu maailma. Rakenda usk oma igapäevasesse ellu! Usk kergendab iga koorma ja kõrvaldab iga väsimuse. Usaldades pidevalt Jumalat, suudad mõista Tema juhtimist, mis hetkel tundub arusaamatu. Mine usus edasi Tema poolt sulle näidatud teed. Satud küll katsumustesse, kuid mine edasi. Nii tugevneb su usk ja teeb sind kõlblikuks teenima.

Ajaloosündmused on Piiblisse kirjutatud selleks, et me neid loeksime ja imetleksime, kuid mitte ainult selleks –  vaid et seesama usk, mis tegutses Jumala teenrite juures muiste, võiks tegutseda ka meis. Issand tegutseb tänapäeval sama silmapaistval viisil kõikjal, kus iganes inimsüda annab end Tema väe kasutada. EGW “Prohvetid ja kuningad”

Aeg tõsiselt järele mõelda

Kui jumalakartlikel inimestel on iial olnud vajadus järelemõtlemiseks, siis on see aeg täna, mil isiklik vagadus nii oluline on. Tuleks endalt küsida: “Kes ma olen? Mis on minu töö? Milline on minu missioon praegusel ajal? Kelle poolel ma tegelikult töötan – Kristuse  või vaenlase poolel?” Iga hing peaks end Jumala ees alandama, sest elame praegu Suurel Lepituspäeval. Isegi hetkel, kui sa neid ridu loed, uuritakse paljude inimeste elu Jumala kohtu ees.

“Või suhtud sa üleolevalt tema helduse ja sallivuse ja pika meele rohkusesse ega saa aru, et Jumala heldus tahab sind juhtida meelt parandama?” (Rm 2:4) Küsi endalt: “Kas on minu hingetempel puhas kõigest rüvedusest? Kas olen oma patud tunnistanud ning neid Jumala ees kahetsenud, neist ära pöördunud, et need kustutataks? Kas ma võtan ehk end liiga kergelt? Olen ma tahtlik tooma ükskõik millist ohvrit – et kasvada Jeesuse Kristuse tundmises? Kas ma tunnetan iga hetk, et ma ei kuulu endale, vaid olen Kristuse omand? Kas ma tunnetan, et minu teenistus kuulub Jumalale, kelle oma ma olen? Me peaksime endalt küsima: “Mille nimel me elame ja töötame? Mis on kõige selle tulemus?” EGW “Viimaste päevade sündmused”

Õpeta mind oma Sõna kaudu

Võta oma Piibel ja astu oma taevase Isa ette, öeldes: “Valgusta mind! Õpeta mulle, mis on tõde!” Issand paneb sinu palvet tähele ja Püha Vaim vajutab tõe sinu hinge. Pühakirja uurides rajatakse sind usu alusele. On ülimalt tähtis, et uuriksid pidevalt Pühakirja ja salvestaksid mõistusesse Jumala tõdesid.

Sinu südames peavad olema Jumala Sõna aarded, et kui kohtad vastuseisu, võiksid kõike Pühakirjaga läbi katsuda. EGW “Te saate väe”

Back To Top