skip to Main Content
17mai 23

Tule välja!

Mine keldrisse ning sa võid rääkida pimeduses ja öelda: “Ma ei suuda näha, ma ei näe.” Ent tule välja, ülemisse tuppa, kus särab valgus, ning sa ei pea enam pimeduses viibima. Tule välja sinna, kus on Kristus ja sul on valgus.

Kristuses on igavene valgus, rahu ja rõõm. EGW “Elu tänasel päeval”

14mai 23

Lapsepõlves külvatu

Hoolika, jumalakartliku ema varases lapsepõlves külvatud seemned kasvavad õiguse puudeks, mis õitsevad ja kannavad vilja ning jumalakartliku isa õpetuse ja eeskujuga antud õppetunnid – nagu Joosepi puhul – annavad peagi rikkaliku saagi.

Kas vanemad vaataksid üle oma töö laste kasvatamisel ja õpetamisel ning kaaluksid, kas nad on täitnud oma kohust lootuses ja usus, et neist lastest võivad saada Issanda Jeesuse päeva rõõmupärijad? Kas nad on oma laste heaolu nimel niimoodi töötanud, et Jeesus saab taevast alla vaadata ja oma Vaimu anniga nende pingutusi pühitseda? Vanemad, te võite oma lapsi valmistada selles elus võimalikult kasulik olema ja lõpuks tulevasest aust osa saama. EGW “Te saate väe”

13mai 23

Peidupaik Jeesuses Kristuses

Me leiame peidupaiga Jeesuses Kristuses. Me usaldame Tema armastust. Me usume päev päeva järel, et Ta armastab meid lõpmatu armastusega. Ära lase mitte millelgi end araks ega kurvaks muuta. Mõtle Jumala headusele. Loe kokku Tema abi ja õnnistused.

Püha Vaim tunnistab koos meie vaimuga, et me oleme tõepoolest taevase Kuninga lapsed. Ole julge – Jeesus on meie isiklik Sõber ja Päästja. Ta armastab meid ja kui Ta märkab pisikest pruuni varblast, kui palju enam armastab Ta meid ja hoolitseb meie eest.

Mälu nõrgeneb, kui seda ei treenita. Samamoodi muutuvad meie usk, lootus ja julgus nõrgaks, kui me ei vaata Jeesusele sellise usaldusega, nagu laps vaatab oma emale. Teda vaadates muutume me Tema õiguseks. Ära lase oma vaimulikku kogemusse põimuda ühtki uskmatuse mõtet. Issand on meie võimsus ja ülisuur tasu. EGW “Pilk ülespoole”

Ühendatud usu ja armastusega

Meie mõtted peaksid viibima kalli Lunastaja ja Eestkostja iseloomu juures. Me peaksime mõtisklema tema missioonist, kes tuli päästma oma rahvast nende pattudest. Kui me selliselt uurime taevaseid teemasid, kasvavad meie usk ja armastus tugevamaks ning meie palved on Jumalale ikka enam ja enam vastuvõetavad, sest need on aina rohkem ühendatud usu ja armastusega. Need on arukad ja innukad. Neis on rohkem usaldust ja igapäevaseks saab elav kogemus tema väest päästa täielikult need, kes tema kaudu Jumala juurde tulevad.

Kui mõtiskleme Päästja täiuslikkuse üle, soovime saada täielikult ümber kujundatud ja uuendatud tema puhtuse eeskujul. Hinges on siis nälg ja janu saada tema sarnaseks, keda imetleme. EGW “Tee Kristuse juurde”

Elu koos Jumalaga

Enne Aadama langemist ei varjutanud meie esivanemate mõistust ükski pilv, mis oleks tumestanud nende selget arusaamist Jumala jumalikust iseloomust. Nad olid Jumala tahtega täiuslikus kooskõlas. Neid ümbritses kaunis valgus, Jumala valgus. Loodus oli nende õpperaamat. Issand õpetas neid loodusmaailma vaatlema ja jättis nad siis selle avatud raamatu ette, et nad võiksid imetleda iga silma ette jääva objekti kaunidust. Issand käis püha paari juures ja andis neile õpetusi oma kätetöö kohta.

Looduse ilu väljendab Jumala armastust inimeste vastu ning Eedeni aias ilmutasid Jumala olemasolu meie esivanemaid ümbritsevad loodusobjektid. Iga aeda istutatud puu kõneles neile, et Jumala nähtamatud asjad – Tema igavene vägi ja jumalikkus – on selgelt nähtavad ja mõistetavad loodud asjade kaudu. EGW “Pilk ülespoole”

Head mõtted

Tule välja!

Mine keldrisse ning sa võid rääkida pimeduses ja öelda: “Ma ei suuda näha, ma ei näe.” Ent tule välja, ülemisse tuppa, kus särab valgus, ning sa ei pea enam pimeduses viibima. Tule välja sinna, kus on Kristus ja sul on valgus.

Kristuses on igavene valgus, rahu ja rõõm. EGW “Elu tänasel päeval”

Back To Top