skip to Main Content
17okt. 21

Kas jääd seisma aruandluse päeval?

Tõeline kristlane ei luba ühelgi maisel kaalutlusel tulla hinge ja Jumala vahele. Jumala käsul on otsustav mõju kiindumuste ja tegude üle. Kui igaüks, kes otsib Jumala riiki ja Tema õigust, oleks alati valmis Kristuse heaks tegutsema, kui palju kergemaks muutuks tee taevasse.

Kui peetakse silmas üksnes Jumala au, siis kogutakse varandust üles, kus see on kaitstud igasuguse rikkumise ja kahju eest. “Sest kus su aare on, seal on ka su süda.” (Mt 6:21) Jeesus on eeskuju, keda sa püüad jäljendada. Issanda seadus on sulle rõõmuks ning viimsel arveteõiendamisepäeval kuuled sa rõõmustavaid sõnu: “Tubli, sa hea ja ustav sulane, sa oled olnud ustav pisku üle, ma panen su palju üle. Mine oma isanda rõõmupeole!” (Mt 25:21) EGW “Nõuandeid vahendite kasutamiseks”

16okt. 21

Rahu Kristuses

Püsiv rahu, hinge tõeline hingamine tuleb vaid ühest Allikast. Sellest kõneles Kristus, kui Ta ütles: “Tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud, ja mina annan teile hingamise!” (Mt 11:28) “Rahu ma jätan teile, oma rahu ma annan teile. Mina ei anna teile nõnda, nagu maailm annab.” (Jh 14:27) See rahu ei ole midagi niisugust, mida Ta endast eraldi annab. See on Kristuses ning me saame selle vastu võtta ainult Teda vastu võttes.

Kristus on ammendamatu eluläte. Paljud vajavad just selgemaid teadmisi Temast. Neile tuleb kannatlikult ja lahkelt, ent siiski tõsimeelselt õpetada, kuidas saab avada kogu olemuse taeva tervistavale mõjule. Kui Jumala armastuse päikesevalgus valgustab hinge pimenenud soppe, kaob rahutu väsimus ja rahulolematus ning rahuldust pakkuv rõõm annab jõudu vaimule ning tervist ja energiat ihule. EGW “Tervise teenistuses”

13okt. 21

Igavene tõde

Jeesus ütles Vana Testamendi kirjade kohta (ja kui palju täpsemad on nad Uue Testamendi kohta): “Just need on, mis tunnistavad minust”, Lunastajast, kellesse on koondunud meie igavese elu lootus. (Jh 5:39) Jah, kogu Piibel jutustab Kristusest. Alates esimesest ülestähendusest loomise kohta – kuna “ilma temata ei ole tekkinud midagi” – kuni viimase tõotuseni: “Vaata, ma tulen varsti,” loeme Tema tegudest ja kuuleme Tema häält. (Jh 1:3, Ilm 22:12) Kui sa soovid Päästjaga tuttavaks saada, siis uuri Pühakirja. EGW “Tee Kristuse juurde”

12okt. 21

Usk

Usk sirutub välja haarama kinni Kristuse käest, teades, et Ta hoiab kõvemini kui ükski inimkäsi suudab ja et Ta ei lase kunagi lahti. Kui inimolevus on nõus, et teda juhitakse, siis Kristus juhib teda.

Usk on hinge südameveri. See annab soojust, tervist, kooskõla ja mõistlikku otsustusvõimet. Selle elujõud ja eluvõime avaldab võimsat, kuigi alateadlikku mõju. Kristuse elu hinges on veeallikas, mis voolab igavesse ellu. See arendab pidevalt taevalikke meeldivaid omadusi ja paneb kõigis asjus leebelt Issandale alistuma. See võimaldab meil näidata, et Kristus elab hinges. EGW “Pilk ülespoole”

Hooliv Jumal

Olgem lootusrikkad ja julged. Meie lepingut pidava Jumala kuningate Kuninga kõikvõimsusega on ühendatud hella karjase õrnus ja hoolitsus. Tema vägi on absoluutne ning see on Tema tõotuste kindla täitumise tagatis kõigile, kes Teda usaldavad. Tal on vahendid kõigi raskuste kõrvaldamiseks, et pidada ülal neid, kes Teda teenivad ja austavad Tema kasutatavaid vahendeid. Tema armastus on igast muust armastusest kõrgemal nagu taevad on kõrgemal maast. Ta valvab oma lapsi armastusega, mis on mõõtmatu ja igavene.

Kõige pimedamatel päevadel, kui väline tundub olevat kõige heidutavam, usu Jumalasse. Tema teostab oma tahte, tehes oma rahvale kõik asjad hästi. Nende jõudu, kes Teda armastavad ja teenivad, uuendatakse iga päev. EGW “Tervise teenistuses”

Valmistumine igavikuks

Kristuse antud juhtnöörid on nii selged ja täpsed, et keegi ei pea astuma valesid samme. Ärgu keegi meist arvaku, et kuna meie oleme oma raja kõveraks teinud, peavad kõik teised, kes end kristlaseks nimetavad, sama tegema. Hakaku see, kes varem oli vigade otsija, ronima redelit pidi taeva poole, hoides oma pilku ülalt tuleval valgusel.

Tõeline kristlane hoiab oma hingeaknad avali taeva poole. Ta elab Kristusega osaduses. Tema tahe on kooskõlas Jumala tahtega. Kas me ei peaks praegu, mil meile on jäänud veel veidi prooviaega, käituma meeste ja naistena, kes püüavad kätte saada elu Jumala riigis, igavest õndsust?

Me peame tõsiselt püüdlema meie ette seatud taseme poole. See ei ole meile patukaristus, vaid ainus vahend tõelise õnne saavutamiseks. Ainus võimalus saavutada rahu ja rõõmu on olla elavas ühenduses Temaga, kes andis meie eest oma elu, kes suri, et meie võiksime elada, ja kes elab selleks, et ühendada oma vägi nende inimeste jõupingutustega, kes püüavad selles elus võita. EGW “Pilk ülespoole”

Piiblisalm

Tempel

Jumal on alati soovinud, et iga loodud olevus – nii hiilgav ja patuta seerav, kui ka iga inimene oleks templiks, kus saaks elada Looja. Patu tõttu lakkas inimkond olemast Jumala tempel. Kurjuse poolt pimestatud ja rüvetatud inimsüda ei peegeldanud enam Jumala au. Kuid Jumala Poja lihakssaamisega täitus Taeva eesmärk. Jumal elab inimeses ning päästva armu läbi muutub inimsüda jälle Tema templiks. EGW “Ajastute igatsus”

Back To Top