skip to Main Content
28nov. 23

Usk on käsi

Usu kaudu võtame vastu Jumala armu, kuid usk ise ei päästa. Usk ei ole vahend, millega midagi ära teenida. Usk on käsi, millega haarame kinni Kristusest ja võtame vastu Tema teened. Me ei suuda isegi meelt parandada ilma Jumala Vaimu abita. Piibel ütleb Kristuse kohta:

Meeleparandus tuleb Kristuselt just nii nagu pattude andestuski. “Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu.” (Jh 1:29) EGW “Ajastute igatsus”

26nov. 23

Jumalaga koos

Kui sa vaid uuriksid Kirja palvetava südame ja Jumalale anduva meelega! Kui sa vaid uuriksid oma südant justkui tule valgel, leides ja katkestades need peened niidid, mis lahutavad sind Jumalast ja seovad maailma kommetega!

Palu Jumalat, et Ta näitaks sulle iga harjumust, mis veab mõtted ja tunded Temast eemale. Jumal on inimesele iseloomu mõõdupuuks andnud oma püha käsu. Selle abil õpid nägema iga viga oma iseloomus ja neid võitma. Pääsed lahti, vabaned kõigist ebajumalaist ja võid end siduda Jumala trooni külge armu ja tõe kuldsete köitega. EGW “Maranatha – meie Issand tuleb”

25nov. 23

Ära kahtle

Ehkki mõistame, et oleme ilma Kristuseta abitud, ei tuleks kaotada julgust, vaid toetuda ristilöödud ja ülestõusnud Päästja teenetele. Vaata ja ela! Jeesus on andnud oma sõna – Tema päästab kõik need, kes Tema juurde tulevad. Ehkki miljonid, kes vajavad paranemist, hülgavad Tema poolt pakutud armu, ei jäeta hukkuma ainustki, kes Tema teenetele toetub.

Paljud ei ole tahtlikud Kristust vastu võtma enne, kui neile tehakse selgeks kõik lunastusplaani saladused. Nad keelduvad usus vaatamast, ehkki näevad, et tuhanded on vaadanud Kristuse ristile ja saanud selle kaudu abi. Paljud ekslevad filosoofia rägastikes, otsides põhjendusi ja tõendeid, mida nad iial ei leia, kuid põlgavad samas ära tõendid, mida Jumal on heaks arvanud anda. Nad keelduvad kõndimast Õiguse Päikese valguses enne, kui neile selgitatakse selle valguse põhjus. Inimesed, kes nii toimivad, ei tule kunagi tõe tundmisele. Jumal ei kõrvalda kunagi igat kahtlemise võimalust. Ta annab küllaldaselt tõendeid usu kinnitamiseks, kuid kui neid enda meeles ei tunnustata, jääb inimhing pimedusse. Madudest salvatud inimesed surid, kui nad jäid kahtlema ja küsimusi esitama enne, kui nõustusid vaatama. Meie kohus on esmalt vaadata. Usus Kristusele suunatud pilk toob meile elu. EGW “Patriarhid ja prohvetid”

Head mõtted

Usk on käsi

Usu kaudu võtame vastu Jumala armu, kuid usk ise ei päästa. Usk ei ole vahend, millega midagi ära teenida. Usk on käsi, millega haarame kinni Kristusest ja võtame vastu Tema teened. Me ei suuda isegi meelt parandada ilma Jumala Vaimu abita. Piibel ütleb Kristuse kohta:

Meeleparandus tuleb Kristuselt just nii nagu pattude andestuski. “Vaata, see on Jumala Tall, kes kannab ära maailma patu.” (Jh 1:29) EGW “Ajastute igatsus”

Piiblisalm

Jumalaga koos

Kui sa vaid uuriksid Kirja palvetava südame ja Jumalale anduva meelega! Kui sa vaid uuriksid oma südant justkui tule valgel, leides ja katkestades need peened niidid, mis lahutavad sind Jumalast ja seovad maailma kommetega!

Palu Jumalat, et Ta näitaks sulle iga harjumust, mis veab mõtted ja tunded Temast eemale. Jumal on inimesele iseloomu mõõdupuuks andnud oma püha käsu. Selle abil õpid nägema iga viga oma iseloomus ja neid võitma. Pääsed lahti, vabaned kõigist ebajumalaist ja võid end siduda Jumala trooni külge armu ja tõe kuldsete köitega. EGW “Maranatha – meie Issand tuleb”

Back To Top