skip to Main Content
18juuli 21

Ärka tõelisele usule

Kui me räägime usust, siis jälgigem ka erinevust, mida peaksime meeles pidama. On olemas selline usk, mis erineb täielikult õigest usust. Jumala olemasolu ja vägi ning tema Sõnas peituv tõde on faktid, mida isegi Saatan ja tema väehulgad ei saa oma südames eitada. Piibel ütleb, et “kurjad vaimud usuvad seda ja värisevad hirmust,” see aga pole õige usk. (Jk 2:19) Kus pole ainult usk Jumala Sõnasse, vaid ka oma tahte allutamine temale, kus süda on loovutatud temale, kus kiindumused on püsivalt temale suunatud, seal on usk – usk, mis toimib armastuses ja puhastab hinge. Sellise usu läbi uuendatakse süda Jumala sarnaseks. Ja süda, mis oma uuendamatuses ei olnud ega saanudki olla Jumala käsule sõnakuulelik, rõõmustab nüüd selle pühade eeskirjade üle ja hüüab koos psalmikirjutajaga: “Kuidas ma armastan sinu Seadust! Iga päev mõlgutan ma mõttes seda.” Ja käsu õigus on täidetud meis, kes me “ei käi oma loomuse, vaid Vaimu järgi”. (Rm 8:4) EGW “Tee Kristuse juurde” 

17juuli 21

Ühe Isa lapsed

Meil on eestkostja Jumala trooni juures, mida ümbritseb tõotuse vikerkaar, ning meid on kutsutud esitama oma palveid Kristuse nimel Isale. Jeesus ütleb: “Paluge minu nimel. Minu nimel paludes tunnistate, et te kuulute mulle, olete minu pojad ja tütred, ning Isa kohtleb teid enda omana ja armastab samamoodi nagu mind.

 Minusse uskumise tõttu ilmutate minu ja Isa suhtes lähedast, lapselikku kiindumust. Mina olen kuldne ahel, mille abil on teie süda ja hing seotud armastuse ja kuulekuse kaudu minu Isaga. Väljendage minu Isale tõsiasja, et minu nimi on teile kallis, et te austate ja armastate mind. Ta andestab teie üleastumised ja võtab teid kuninglikku perekonda – teeb teist Jumala lapsed, Tema ainusündinud Poja kaaspärijad. Minu nimesse uskumise kaudu annab Ta teile pühitsuse ja pühaduse, mis muudab teid kõlblikuks Tema töö jaoks patuses maailmas ning kadumatu pärandi jaoks Tema riigis.”

Neile, kes ilmutavad usku Kristuse ohvrisse ja kes Jumala armastusse uskudes osutavad ustavust, on Isa lisaks kogu taevale avanud ka oma südame. Need, kes usuvad Kristusesse kui pattude kandjasse, oma pattude lepitusse ja eestkostesse nende eest, võivad Jumala armu rikkuse kaudu saada endale taeva aardeid. Kahetseva südame palve avab juurdepääsu varakambrile ning haarab kinni Kõigeväelise jõust. Niisugune palve võimaldab palujal mõista, mida tähendab haarata kinni Jumala jõust ja Temaga rahu teha. EGW “Jeesuse sarnaseks”

14juuli 21

Tõotused eluks

Troonil istuja ütles: “Mina annan sellele, kellel on janu, eluvee allikast ilma hinnata!” See tõotus on kehtiv ainult nende kohta, kellel on janu. Ainult need, kes tunnevad vajadust eluvee järele ja otsivad seda ka juhul, kui nad kõik muu kaotaksid, rahuldatakse. 

“Kes võidab, see pärib selle ja mina olen temale Jumalaks ja tema on minule pojaks!” (Ilm 21:6.7) Siin esitatakse ka tingimused. Et seda tõotust pärida, peame me patule vastu seisma ja selle võitma. EGW “Suur võitlus”

Head mõtted

Avaruses

Selle asemel, et elada seal, kus on näha ainult inimeste kätetööd, kus vaatepildid ja helid sisendavad sageli halbu mõtteid, kus rahutus ja segadus toovad väsimust ja erutust, mine sinna, kus saad näha Jumala kätetööd. Leia vaimule rahu looduse ilus, segamatuses ja rahus. Lase pilgul puhata rohelistel väljadel, metsadel ja küngastel.

 “Jumal, kes on teinud maailma ja kõik, mis siin sees, kes taeva ja maa Issandana ei ela templites, mis on kätega tehtud, ega lase ennast ka inimkätega teenida, nagu oleks tal midagi vaja, – tema ise annab kõikidele elu ja õhu ja kõik.” (Ap 17:24-25)

Vaata üles sinisesse taevasse, mida ei varjuta linna tolm ja suits, ning hinga sisse taeva elustavat õhku. Mine sinna, kus sa saad linnaelu meelelahutustest ja lõbustustest eemal pakkuda lastele oma seltskonda, kus sa saad õpetada neid Jumalat tundma õppida Tema kätetöö kaudu ning harjutada rikkumatuks ja kasulikuks eluks. EGW “Tervise teenistuses”

Suur taaskohtumine

Kristus tuleb pilvedel suure auga. Teda saadab tohutu hulk ingleid. Ta tuleb surnuid äratama ja elavaid pühasid muutma aust ausse. Ta tuleb, et võtta endaga need, kes on Teda armastanud ja Tema käsusõnu pidanud. Ta ei ole unustanud neid ega oma tõotust. Üksteisest lahus olnud pereliikmed saavad taas kokku. Kui seisame siin oma kalli inimese põrmu juures, siis mõtelgem ülestõusmisehommikule, mil kõlab Jumala pasun ja ” surnud tõusevad üles kadumatutena ja me muutume”. (1Kr 15:52) Veel pisut, ja me näeme Kuningat Tema aus. Veel pisut, ja Ta pühib pisarad meie palgeilt. Veel pisut ja Ta seab meid “veatuina oma auhiilguse palge ette hõiskamisega”. (Jd 24) EGW “Ajastute igatsus”

Õppetund puust

Puu juurel on kahekordne ülesanne. See peab hoidma oma harudega puud kõvasti maa küljes, kogudes samal ajal endasse vajalikke toitaineid. Nii on ka kristlasega. Kui tema ühendus Kristuse, peatüvega, on täielik, kui ta toitub Tema kaudu, siis voolavad okstesse vaimuliku jõu vood. Kas sellise oksa lehed närtsivad? Mitte iialgi.

Nii kaua kuni hing sirutub Kristuse poole, on väga väike oht, et lehed närbuvad, langevad maha ja kõdunevad. Ja kiusatused, mis võivad tema peale tulla nagu maru, ei kisu tema juuri välja. Tõelise kristlase tegevusmotiivid pärinevad sügavast armastusest oma Lunastaja vastu. Tema kiindumus oma Meistrisse on tõeline ja püha. EGW “Pilk ülespoole”

Back To Top