skip to Main Content
31mai 23

Headus

Headus on tagajärjeks jumaliku väe ümbermuutvale tööle inimloomuse juures. Uskudes Kristusesse võib Tema poolt lunastatud inimsugu saavutada usu, mis toimib armastuse kaudu ning puhastab hinge kõigest ebapuhtast. Siis ilmnevad neil Kristuse-sarnased omadused, sest vaadates Kristusele muudetakse inimesed Tema kuju sarnaseks aust ausse, üha puhtama iseloomu suunas.

Nii kannavad nad head vilja. Iseloom omandab üha enam sarnasust Jumala loomusega; patuse inimsoo juures ilmnevad lahkus, ausus ja tõeline heatahtlikkus. EGW “Elu tänasel päeval”

28mai 23

Aaret otsides

Usina otsija tasuks on taevalik tõde. Mõistus, mis ihkab teada tõde, ei saa olla rahul tegevusetusega.

Taevariiki võrreldakse põllusse peidetud aardega, “mille inimene leidis ja peitis jälle. Ta läks rõõmuga ja müüs ära kõik, mis tal oli, ning ostis selle põllu.” Ta ostab selle, et sellel tööd teha, kõik osad läbi künda ja selle aarded kätte saada. Püha Vaimu ülesanne on seda otsingut suunata ja tasustada. Otsija leiab põldu kaevates viiteid kallihinnalisele maagile, mille väärtust ta püüab kindlaks teha, ning ta vajutab adra sügavamale, et saada veel väärtuslikumat aaret. Nii avastatakse palju rikkalikke maagisooni. Maakera kullamaardlad ei ole kallihinnalisi maagisooni nii ohtralt täis kui ilmutuse põld juhtlõngu, mis toovad välja Kristuse äraarvamatud rikkused. EGW “Te saate väe”

27mai 23

Õppetund meie ajaks

Tunnistus kristliku koguduse rajamisest ei ole antud meile üksnes olulise osana pühast ajaloost, vaid ka õppetunnina. Kõik, kes nimetavad Kristuse nime, peaksid ootama, valvama ja palvetama ühest südamest. Kõik erinevused tuleb panna kõrvale ning kõiki peab täitma üksmeel ja õrn armastus üksteise vastu. Siis saavad meie palved tõusta ühiselt taevase Isa ette tugevas, tõsises usus. Siis võime oodata kannatlikkuse ja lootusega tõotuse täitumist.

Vastus võib tulla äkilise kiiruse ja vastupandamatu võimsusega või viibida päevi ja nädalaid ning meie usk pannakse proovile. Kuid Jumal teab, millal ja kuidas meie palvele vastata. Meie osa tööst on seada end ühendusse jumaliku kanaliga. Jumal vastutab oma osa eest. Tema, kes on tõotused andnud, on ustav. Meie suur ja oluline küsimus on olla üksmeelsed südamelt ja mõtlemiselt, jätta maha kõik kadedus ja kurjus ning alandlike palujatena valvata ja oodata. Jeesus, meie Esindaja ja Pea, on valmis tegema meie heaks seda, mida Ta tegi nelipüha päeval neile, kes palvetasid ja valvasid. EGW “Lunastuslugu”

Mälestuspäev Jumala tegudest

Jumala armastus on seadnud piiri vaevarikka töö poolt esitatavatele nõudmistele. Ta laotab oma halastava käe hingamispäeva kohale – Tema enda päeval on Ta jätnud perekonna jaoks võimaluse olla ühenduses Temaga, loodusega ja üksteisega.

Nii hingamispäev kui ka perekond loodi Eedenis ning Jumala plaanis on nad lahutamatult seotud. Sellel päeval on meil rohkem kui ühelgi teisel võimalik elada eedenlikku elu. Jumala plaan oli, et kõik perekonnaliikmed oleksid ühendatud nii töös kui ka õpinguis, nii jumalateenistustel kui puhkehetkedel.

Kuna hingamispäev on mälestus loovast väest, peaksime sel päeval rohkem kui ühelgi teisel tutvuma Jumalaga Tema tegude kaudu. Hingamispäeval peaksime vähemalt paar tundi viibima looduses. Laste jaoks pole paremat võimalust õppida tundma Jumalat kui veeta mõned tunnid looduses – mitte mängides, vaid koos vanematega jalutades. Lubage nende noorel mõistusel õppida Jumalat loodusega seostama. Inimese rõõmuks tehtud kaunist loodust nähes õpivad nad Jumalat tundma kui õrna, armastavat Isa. Kui nad näevad Jumalas armastust, headust ja ilu, tunnevad ka nemad armastust Tema vastu. EGW “Usk, millest ma elan”

Piiblisalm

Headus

Headus on tagajärjeks jumaliku väe ümbermuutvale tööle inimloomuse juures. Uskudes Kristusesse võib Tema poolt lunastatud inimsugu saavutada usu, mis toimib armastuse kaudu ning puhastab hinge kõigest ebapuhtast. Siis ilmnevad neil Kristuse-sarnased omadused, sest vaadates Kristusele muudetakse inimesed Tema kuju sarnaseks aust ausse, üha puhtama iseloomu suunas.

Nii kannavad nad head vilja. Iseloom omandab üha enam sarnasust Jumala loomusega; patuse inimsoo juures ilmnevad lahkus, ausus ja tõeline heatahtlikkus. EGW “Elu tänasel päeval”

Head mõtted

Back To Top