skip to Main Content
16jaan. 22

Tahte alistamine

Jumal on andnud meile võime valida, meie asi on seda rakendada. Me ei saa muuta oma südant, me ei saa kontrollida oma mõtteid, ajesid ja kiindumusi. Me ei saa teha ennast puhtaks, Jumala teenimiseks sobivaks. Kuid me võime otsustada Jumalat teenida, me võime oma tahte Talle anda. Siis tegutseb Tema meis, et me tahame ja toimime Tema hea nõu kohaselt. Siis on kogu meie olemus Kristuse kontrolli all.

Tahte õige rakendamisega võib elus teha täieliku muutuse. Kristuse tahtele alistudes ühendame end jumaliku väega. Me saame ülalt jõu, mis hoiab meid vankumatuna. Puhas ja õilis elu, võit himude ja ihade üle on võimalik igaühele, kes ühendab oma nõrga, kõikuva inimtahte Jumala kõikväelise, kõikumatu tahtega. EGW “Tervise teenistuses”

15jaan. 22

Rohkem palveid

Mida tõotas Kristus oma jüngritele, kui nad usuvad Temasse kui oma isiklikku Päästjasse? “Vaata, mina olen iga päev teie juures,” ütles Ta, “ajastu lõpuni.” (Mt 28:20) Taas ütleb Ta: “Mina olen sinu paremal pool.” (vrd Ps 16:8) Mõtle, kui palju on Ta andnud meile tõotusi, millest võime usukäega kinni haarata. Kui me läheme väe Allika juurde, teame, et saame seda mõistust ja tarkust, mis tuleb puhtast allikast ning mis ei ole segatud millegi inimlikuga. Kui me palvetame, siis on meie eesõigus teada, et Jumal soovib, et palvetaksime, paluksime Temalt abi.

“Paluge, ja te saate.” (Jh 16:24) Sinu osaks on uskuda, et sa saad. Jumal soovib, et saaksime Temaga lähedaseks, vestleksime Temaga, räägiksime Talle oma probleemidest ning saaksime kogemuse paludes Teda, kes ei otsusta iial valesti ega tee kunagi vigu. EGW “Pilk ülespoole”

13jaan. 22

Muutumine uueks

Kui me hoiame pidevalt ususilmade ees Jeesust, saame jõudu. Jumal avab oma nälgivale ja janunevale rahvale kõige kallimad tõed. Nad leiavad, et Kristus on isiklik Päästja. Toites end Tema Sõnaga, leiavad nad, et see on vaim ja elu. Sõna suretab loomuliku, maise iseloomu ja annab uue elu Jeesuses Kristuses.

Püha Vaimu ümberkujundava toime kaudu taastatakse Kristuse järelkäijas Jumala kuju; ta muutub uueks looduks. Armastus asendab vihkamise ja inimsüda saab Jumala sarnaseks. Seda tähendab elada “igast sõnast, mis lähtub Jumala suust.” Seda tähendab süüa taevast lähtunud leiba. EGW “Ajastute igatsus”

11jaan. 22

Õigusekuuega kaetud

Heida kõrvale oma inimlik riietus ja pane selga pulmarõivas, mille on Kristus valmistanud. Siis võid istuda koos Kristuse Jeesusega taevastes paikades. Jumal võtab hea meelega vastu kõik, kes tulevad Tema juurde sellistena, nagu nad on, mitte ei ehi end eneseõigusega, ei püüa end õigustada, ei nõua õigust selle eest, mida nad nimetavad headeks tegudeks ega ole uhked oma oletatavate teadmiste üle.

Sel ajal kui teie käite tasaduses ja südame alandlikkuses, toimub teis töö, mida saab teha ainult Jumal, sest Jumal on see, kes teis tegutseb, et te tahate ja toimite Tema hea nõu kohaselt. Ja see hea nõu on, et elaksite Kristuses, hingaksite Tema armastuses. EGW “Te saate väe”

Lepitusohver

Jeesus tunneb iga hinge olukorda. Mida suurem on patuse süü, seda enam vajab ta Päästjat. Tema jumaliku armastuse ja kaastundega täidetud süda sirutub kõige rohkem selle poole, kes on lootusetult vaenlase püünistesse takerdunud. Jeesus allkirjastas inimkonna vabastamise dokumendi oma verega.

Jeesus ei taha, et need, keda on nii kalli hinnaga ostetud, saaksid vaenlase kiusatuste mängukanniks. Ta ei taha, et meist jagu saadakse ja me hukkuksime. Tema, kes talitses lõvisid koopas ja käis ustavate tunnistajate kõrval lõõmavates leekides, on samamoodi valmis meie heaks tegutsema, et alistada kõik halb meie olemuses. Ta seisab praegu armualtari ees, esitades Jumala ees nende palveid, kes soovivad Tema abi. Ta ei pöördu kõrvale nutvast kahetsejast. Ta andestab heldelt kõigile, kes tulevad Temalt andestust ja ennistamist otsima. Ta ei räägi kellelegi kõike, mida Ta võiks avaldada, vaid Ta palub igal väriseval hingel olla julge. Kes tahab, võib hoida kinni Jumala tugevusest ja teha Temaga rahu ning Jumal teeb temaga rahu. EGW “Tervise teenistuses”

Järgnedes Jeesusele

Kui lohutav on mõte, et meie puudused liigutavad Jeesust! Teda on kõigis asjus kiusatud nagu meidki ning meile on tagatud täpselt õige abi, nii et kui me ainult astume Jeesuse jalajälgedes, oleme kaitstud. Ta pühitses tee, mida mööda Tema jalad astusid. Me kuuleme Tema kutsuvat häält: “Järgnege mulle. Mina olen maailma Valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses. Maailmas on teil ahastust, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud.” (vt Mt 4:19; Jh 8:12; 16:33)

Kristuse võit maailma üle oli tegelik kogemus. Kui suurepärane on Tema armastus meie vastu, kui Ta kutsub meid enda juurde kõigi meie kannatuste, kitsikuste, murede ja kimbatustega, kinnitades, et Ta aitab meid. Ta toob meie ellu tervise ja rõõmu. Kui paneme oma käe Jeesuse Kristuse kätte, asetab Ta meie jalad tugevale kaljule, paremale alusele, kui meil kunagi varem on olnud. Ta teeb meid oma jõu abil tugevaks ja töötab koos meie jõupingutustega. EGW “Pilk ülespoole”

Uue südame palumine

Sa oled oma patud üles tunnistanud ja need südames hüljanud. Sa oled otsustanud end temale pühendada. Nüüd mine tema juurde ja palu, et ta peseks ära patu ja annaks sulle uue südame.

Siis usu, et ta seda teeb, sest ta on seda tõotanud. Kui Jeesus maa peal elas, õpetas ta meid uskuma, et saame selle anni, mida Jumal on tõotanud, ja see ongi meie päralt. EGW “Tee Kristuse juurde”

Head mõtted

Back To Top