skip to Main Content
04mai 22

Kindlus Kristuses

Kuigi me hindame õnnistuse tõotust, peab meil olema täielik kindlus Jeesuses Kristuses ja me peame uskuma, et Tema teeb õigesti ja annab meile tasu vastavalt meie tegudele. Jumala and on igavene elu, kuid Jeesus soovib, et me ei oleks tasu pärast mures, vaid täidaksime Jumala tahet sellepärast, et nii on õige, vaatamata kogu kasule. EGW “Nõuandeid vahendite kasutamiseks”

03mai 22

Üksnes Jumala Vaimu läbi

Jumala kogudust ei rajatud inimliku jõu või väega ja inimliku jõu ega väega ei saa seda ka hävitada. Kogudus pole rajatud inimlikule kaljule, vaid Jeesusele Kristusele, igavesele Kaljule “ja põrgu väravad ei saa sellest võitu.” (Mt 16:18) Jumala ligiolek tagab Tema töö püsivuse. “Ärge lootke vürstide peale, inimlaste peale,” on meile öeldud. (Ps 146:3) “Rahus ja lootuses oleks teie jõud.” (Js 30:15) Jumala suur töö on rajatud õiguse igavestele põhimõtetele ja see ei jookse iial liival. See läheb edasi jõust jõusse.

EGW “Prohvetid ja kuningad”

30apr. 22

Aste-astmelt ülespoole

Apostel Peetrus esitas usklikele kristliku elu edu saladuseredeli, mille iga aste kujutab edasiminekut Jumala tundmises ning mida mööda ülespoole pürgides ei tohi iial seisma jääda. Usk, vooruslikkus, tunnetus, kasinus, kannatlikkus, jumalakartus, vennaarmastus, armastus kõikide vastu – need on astmed sellel redelil. Meid päästetakse, kui tõuseme aste-astmelt ülespoole Kristuse ideaali suunas. Nii saab Kristus meile tarkuseks, õiguseks, pühitsuseks ja lunastuseks.

 Jumal on kutsunud oma rahva aulikkusele ja vooruslikkusele. Need omadused ilmnevad kõikide elus, kes on Temaga tõelises ühenduses. Saades osa taevasest annist, peavad nad arenema pidevalt täiuslikkuse suunas, hoituna “Jumala väega … usu läbi”. (1Pt 1:5) Selles seisneb Jumala au – anda oma lastele vooruslikkus. Ta soovib, et inimesed saavutaksid kõrgeima taseme: kui nad usu läbi haaravad kinni Kristuse väest, kui nad toetuvad Tema kindlatele tõotustele, kui nad tungivalt otsivad Püha Vaimu väge, siis tehakse nad täiuslikuks Temas. EGW “Apostlite teod”

Jumala töökojas

See maailm ei ole kristlase taevas, vaid pelgalt Jumala töökoda, kus peame saama tehtud sobivaks ühinema patuta inglitega pühas taevas. Me peame kogu aeg harjutama mõistust õilsate, omakasupüüdmatute mõtetega. See koolitus on vajalik Jumala antud võimete kasutamiseks nii, et Tema nimi saaks maa peal kõige paremini austatud.

Me vastutame kõigi õilsate omaduste eest, mille Jumal on meile andnud, ning nende kasutamine Tema plaanile vastupidiselt näitab alatut tänamatust Tema suhtes. Jumala teenimine nõuab kõiki meie olemuse võimeid ja me ei täida Jumala plaani, kui ei arenda neid maksimaalselt, ei harjuta mõistust armastama taevaste asjade üle mõtisklemist, ei tugevda ega õilista hingejõudu õigete tegudega, töötades Jumala auks. EGW “Tunnistused kogudusele” II

Vii lapsed Jeesuse juurde

Kristuse päevil tõid emad oma lapsed Tema juurde, et Ta paneks oma käed õnnistades nende peale. Selle teoga näitasid nad usku Jeesusesse ja südame sügavat muret nende hoolde usaldatud väikeste praeguse ja tulevase heaolu pärast. Kuid jüngrite arvates ei olnud vaja Õpetajat pelgalt laste pärast segada ning kui nad emasid minema saatsid, noomis Jeesus jüngreid ja käskis rahval teha teed neile ustavatele lastega emadele. 

See on julgustav õppetund kõigi aegade emadele. Kui nad on teinud parima, mida suudavad oma laste heaks teha, võivad nad lapsed Jeesuse juurde viia. Tema silmis on kallid isegi imikud ema süles. Ja kui emasüda igatseb abi, mida ta teab, et ei suuda ise anda, armu, mida ta ei suuda jagada, ning heidab end ja oma lapsed Kristuse halastusrikaste käte vahele, võtab Ta nad vastu ja õnnistab neid, annab rahu, lootuse ja õnne nii emale kui ka lastele. EGW “Jeesuse sarnaseks”

Head mõtted

Kindlus Kristuses

Kuigi me hindame õnnistuse tõotust, peab meil olema täielik kindlus Jeesuses Kristuses ja me peame uskuma, et Tema teeb õigesti ja annab meile tasu vastavalt meie tegudele. Jumala and on igavene elu, kuid Jeesus soovib, et me ei oleks tasu pärast mures, vaid täidaksime Jumala tahet sellepärast, et nii on õige, vaatamata kogu kasule. EGW “Nõuandeid vahendite kasutamiseks”

Telli vaimulikud mõtted oma postkasti

Suhe Jumalaga nõuab järjepidevust. Kui soovid oma postkasti sisukat vaimulikku mõtisklust ja looduspilti siis liitu meiega. Uudiskirja tellides nõustud meie privaatsustingimustega ning igal hetkel saad kirjadest loobuda.

Back To Top