skip to Main Content
17juuli 22

Elav usk

Igas usklikus peab ilmnema äratav vägi. Me ei tohi enam käituda patustena, sest kristlastena peame näitama elavat, päästvat usku. Elav usk Kristusesse Jeesusesse kannab vilja.

Toimub püha kõikumatu pühendumine Issandale. Üksnes Tema au silmas pidades töötades oleme viimaste päevade hädaohtude keskel hoitud.

Mis on hoidnud kristlasi igal ajal, etteheidete, kiusatuste ja kannatuste keskel? Puhas, usaldav usk, mida arendatakse pidevalt mõistma tõde, mis pühitseb selle vastuvõtja, hoiab hinge igasugustes olukordades Jumalas kui Selles, kes ei peta iial nende usaldust. Meie Looja hoiab seda, mis on Temale selleks päevaks usaldatud. EGW “Pilk ülespoole”

16juuli 22

Mitmekesisuse ilu

Kõigis Issanda korraldustes ei ole midagi kaunimat kui plaan anda meestele ja naistele mitmekesised annid. Kogudus on Tema aed, mida kaunistavad mitmekesised puud, taimed ja lilled.

Ta ei oota, et iisop omandaks seedri mõõtmed või õlipuu jõuaks väärika palmi kõrgusesse. Paljud on saanud vaid piiratud vaimuliku ja haridusliku ettevalmistuse, kuid Jumalal on töö ka selle inimrühma jaoks, kui nad tegutsevad alandlikult ja Teda usaldades. “Aga kõike seda teeb üks ja sama Vaim, jagades igaühele eriosa, nõnda nagu tema tahab.” (1Kr 12:11)

Erinevatele inimestele antakse erinevad annid, et töölised tunneksid vajadust üksteise järele. Jumal annab need annid ja neid tuleb kasutada Tema teenimiseks, mitte omaniku austamiseks, mitte inimese ülendamiseks, vaid maailma Lunastaja kõrgele tõstmiseks. Neid tuleb kasutada kogu inimkonna hüvanguks, et esitada tõde, mitte tunnistada valet. 

Igas sõnas ja teos ilmnevad lahkus ja armastus ning kui iga tööline täidab ustavalt talle määratud kohta, saab Kristuse palve Tema järelkäijate ühtsuse pärast vastatud ja maailm tunneb, et need on Tema jüngrid. EGW “Te saate väe”

13juuli 22

Usaldage Issandat

Ma ütlen taas: olge julged! Usaldage Issandat!

Ärge laske vaenlasel endalt tõotusi röövida! Kui olete end maailmast eraldanud, on Jumal öelnud, et Tema on teie Isa ja teie Tema tütred ja pojad. Kas sellest ei piisa? Missugust suuremat stiimulit saaks teile anda? Kas olla liblikas ilma püüdluste ja sihita elus on mingi suur eesmärk? Oh, lubage mul seista igavese tõe alusel. Andke mulle kadumatu väärtus. Lubage mul kinni haarata kuldsest ahelast, mis on taevast maa peale lastud, et ma saaksin tõmmatud üles Jumala juurde ausse. See on minu püüdlus, see on minu eesmärk. EGW “Tunnistused kogudusele” II

Patukahetsus

Issand ütles Moosesele: “Kes minu vastu on pattu teinud, selle ma kustutan oma raamatust!” (2Ms 32:33) Prohvet Hesekiel ütles: “Ja kui õige pöördub oma õigusest ja teeb ülekohut… ühtki tema õiget tegu, mis ta on teinud, ei tule meeles pidada.” (Hs 18:24)

Kõik, kes on tõeliselt kahetsenud oma patte ja usu kaudu vastu võtnud Kristuse vere kui oma lepitusohvri, saavad patud andeks ja nende nimed jäävad taevaraamatutesse. Kui nad on saanud Kristuse õiguse osalisteks ja nende iseloom leitakse olevat kooskõlas Jumala käsuõpetusega, kustutatakse nende patud ja neid arvestatakse igavese elu väärilisteks. Issand teatab prohvet Jesaja kaudu:

Jeesus ütles: “Kes võidab, see riietatakse nõnda valgete riietega ja mina ei kustuta tema nime eluraamatust ja ma tahan tunnistada tema nime oma Isa ja kõigi Tema inglite ees.” (Ilm 3:5) EGW “Suur võitlus”

Head mõtted

Heitluse hetkel

Kõigile, kes sirutavad käe Jumala juhtiva käe järele, muutub süngeima heitluse hetk jumaliku abi kõige lähedasemaks hetkeks.

Tänulikult võivad nad vaadata tagasi oma elutee pimedaimale osale. “Issand teab päästa jumalakartlikke.” (2Pt 2:9) Igast kiusatusest ja katsumusest toob Tema nad välja kindlamaks muutunud usu ja rikkama kogemusega. EGW “Ajastute igatsus”

Piiblisalm

Back To Top