skip to Main Content
09nov. 21

Viimane halastuskuulutus maailmale

Kristuse õiguse kuulutus peab kõlama maailma ühest otsast teise, et valmistada ette Issanda tee. See on Jumala auhiilgus, mis lõpetab kolmanda ingli töö.

Viimane halastuskuulutus, mis viiakse maailmale, on Tema armastava iseloomu ilmutus. Jumala laste kaudu peab ilmnema Tema au. Oma elu ja iseloomu kaudu peavad nad ilmutama, mida Jumala arm nende jaoks on korda saatnud. EGW “Viimaste päevade sündmused”

07nov. 21

Üks Jumal

Jumal tegutseb nende heaks, kes hindavad Tema headust ja võtavad omaks Taevast antud valgust.

Tänapäeval on kõikides maades südamest ausaid inimesi ja neile paistab taevane valgus. Kui nad järgivad ustavalt seda, mida mõistavad oma kohuse olevat, antakse neile suuremat valgust, kuni võivad Naamani sarnaselt tunnistada, et kogu maailmas ei ole teist Jumalat kui vaid elav Jumal, Looja.

Igale siirale hingele, “kes käib pimeduses ja kel puudub valgusekuma,” kõlab üleskutse: “See lootku Issanda nime peale ja toetugu oma Jumalale”. “Ükski kõrv ei ole kuulnud, ükski silm ei ole näinud muud Jumalat peale Sinu, kes tema ootajale seesugust võiks teha.” (Js 50:10; 64:3) EGW “Prohvetid ja kuningad”

06nov. 21

Eestkostja palveis

Meil on Jumalale lähenemiseks vaid üks kanal. Meie palved saavad Tema ette tõusta ainult ühe nime kaudu – see on Issanda Jeesuse, meie Eestkostja kaudu. Tema Vaim peab inspireerima meie palveid. Jumala ees pühamus kõigutatavatel suitsutuspannidel ei tohtinud kasutada võõrast tuld. Samamoodi peab Issand ise süütama meie südames põletava soovi, et meie palved oleksid Talle vastuvõetavad. Püha Vaim peab paluma meie eest sõnatute ägamistega.

Meie palveid peavad iseloomustama sügav tunnetus meie vajadustest ja suur soov palutut saada, muidu meie palveid ei kuulda. Kuid me ei tohi ära väsida ja palvetamist lõpetada, sest vastust ei saada koheselt. “Tänini rünnatakse taevariiki ja ründajad kisuvad selle endale.” (Mt 11:12) Siinse ründamise all peetakse silmas püha innukust, sellist, nagu ilmutas Jaakob. Meil ei ole vaja üritada end jõulisesse tundesse üles õhutada, vaid me peame rahulikult, järjekindlalt tungima oma palvetega armu aujärje ette. Meie ülesanne on alandada oma hing Jumala ees, tunnistada oma patte ja tulla usus Jumala juurde. Issand vastas Taanieli palvele, mitte selleks, et Taaniel saaks austatud, vaid et õnnistus võiks peegeldada au Jumalale. Jumala plaan on ilmutada ennast oma hoolitsuses ja armus. Meie palvete eesmärk peab olema austada Jumalat, mitte iseennast. EGW “Te saate väe”

04nov. 21

Palvenädal 6.-13. november 2021

Viimase aja sündmuste kohta kasutatakse sageli sõna enneolematu. Kunagi varem ei ole maailma tabanud nii dramaatilised ja meie elu väga palju mõjutavad sündmused sellise suhteliselt lühikese aja jooksul. Pidevalt on tunne, et kohe juhtub midagi vapustavat, kuid tulevikuennustused on hägused ja ebakindlad. Kui üldse on olnud sellist aega, mil seitsmenda päeva adventistid peaksid kuulutama Püha Vaimu väes kolme ingli sõnumit, mis on kirjas Ilmutusraamatu 14:6–12, siis on see praegu. Meile on öeldud, et ei ole olulisemat tööd, kui kuulutada „hukkuvale maailmale viimast hoiatussõnumit“.

Selle aasta palvenädala kestel süveneme neisse üliolulistesse sõnumitesse, mille keskmes on Jeesus Kristus ja Tema õigus ja Tema soov sellest, et me tajuksime täie tõsidusega, kui oluline on viia oma elu täielikku ühendusse Temaga.

Seitsmenda päeva adventistide kogudus on prohvetlik liikumine, mille Jumal kutsus ellu maa ajaloo erilisel ajal, et kuulutada erilist sõnumit, mille sai anda üksnes sel ajal – see on Ilmutusraamatu kolme ingli sõnum.

Nüüd on aeg uurida neid sõnumeid, paluda avatud südamega Jumala juhtimist ja pühendada ennast täielikult Temale, öeldes: „Mina lähen kuulutama kolme ingli sõnumit!“

Õnnistagu Jumal sind väga eriliselt, kui sa veedad sel üleilmsel palvenädalal Temaga aega.

Ted N. C. Wilson
Seitsmenda päeva adventistide koguduse peakonverentsi president

Lae endale loengud alla siit!

03nov. 21

Usk ja Jumala Sõna

Kellel on Kristuse usk, selles ilmneb see eluandev, küllastav põhimõte ning elav ja toimiv vaimu energia. Igavese nooruse värskus, vägi ja rõõm on silmnähtavad. Süda, mis võtab vastu Jumala Sõna, ei ole nagu aurustuv lomp ega katkine veenõu, mis kaotab oma vara. See on nagu mägioja, mida toidavad ammendamatud allikad ja mille jahedad sädelevad veed voolavad kivilt kivile, värskendades väsinud, janust ja raske koorma all ägavat inimest.

 “Te ammutate rõõmuga vett päästeallikaist” (Js 12:3) EGW “Kristuse tähendamissõnad”

Mõjujõud

Mõjujõud on talent ning see on jõud headuse kasuks, kui meie teenimises on Jumala läidetud püha tuli. Püha elu mõju on tunda kodus ja kaugemal. Praktiline heldemeelsus, enesesalgamine ja eneseohverdamine inimese elus avaldavad head mõju kõigile, kellega ta kokku puutub. EGW “Nõuandeid vahendite kasutamiseks”

Jumalalt saadud valgus

Ellen G. White ei ole nende raamatute algataja. Need sisaldavad juhiseid, mille Jumal on tema elutöö jooksul talle andnud. Need sisaldavad väärtuslikku, lohutavat valgust, mille Jumal on armuliselt oma teenijale andnud, et seda maailmale jagada. Tema kirjutatud lehekülgedelt peab see valgus paistma meeste ja naiste südamesse ning juhtima neid Päästja juurde. Issand on öelnud, et neid raamatuid tuleb levitada kogu maailmas. Neis on tõde, mis selle vastuvõtjale on elulõhn eluks. Need tunnistavad Jumalast hääletult. “Pane tähele Sõna ja õpi mõistma nägemust!” (Tn 9:23)

Minevikus on need olnud Tema käes paljude patus veenmise ja meeleparandusele toomise vahendiks. Paljud on neid innuka ootusega lugenud ning neid lugedes on nad hakanud Kristuse lepituse mõjusust mõistma ja selle väge usaldama. Nad on pühendanud oma hinge oma Loojale ning oodanud ja lootnud Päästja tulekule, et Ta võtaks oma armastatud nende igavesse koju. Tulevikus peavad need raamatud tegema evangeeliumi selgeks veel paljudele ning näitama neile päästeteed. EGW “Te saate väe”

Uskudes tõotustesse

“Teie süda ärgu ehmugu! Uskuge Jumalasse ja uskuge minusse! Minu Isa majas on palju eluasemeid. Kui see nõnda ei oleks, kas ma siis oleksin teile öelnud, et ma lähen teile aset valmistama? Ja kui ma olen läinud ja teile aseme valmistanud, tulen ma jälle tagasi ja võtan teid kaasa enese juurde, et teiegi oleksite seal, kus olen mina.” (Jh 14:1-3)

Õndsad sõnad! Me võime võtta Tema oma südamesse ning Tema on meile lootuseks, julguseks ja kosutavaks armuks. Issand soovib, et usaldaksime täielikult ja tervenisti Teda. Siis usume oma usu lihtsuses, et Kristus teeb meie heaks kõik, mida Ta on tõotanud. Tulgu kõik Päästja juurde täielikus kindluses, et Ta teeb alati kõik, mida Ta on tõotanud.

Me ei saa Päästjale rohkem meelepärast olla kui uskudes Tema tõotustesse. Tema õnnistused võivad sulle tulla ja sinu palved võivad Tema juurde jõuda. Miski ei saa seda ühendusliini katkestada. Me peame õppima, kuidas viia kõik oma probleemid Jeesuse Kristuse ette, sest Tema aitab meid. Ta kuuleb meie palveid. Me võime Tema juurde minna täielikus usukindluses, kahtlemata, sest Tema on elav Tee. EGW “Pilk ülespoole”

Eluvõitluses

Eluvõitluses seisavad meie vastas kurjuse väed, kes on seadnud end tõe vastu. Meie lootus ei peitu inimestes, vaid elavas Jumalas.

Täies usujulguses võime oodata, et Jumal ühendab oma kõikvõimsuse inimlike jõupingutustega Tema nime auks. Tema õiguse raudrüüd kandes võime saavutada võidu iga vaenlase üle. EGW “Prohvetid ja kuningad”

Back To Top