skip to Main Content
21sept. 09

EAKATE PÄEVA PUHUL

Pärastlõunapäike toob küpsuse ja viljakandvuse.

Kristuse tõeline tööline peaks pidevalt täiuslikumaks muutuma. Tema elu pärastlõunapäike võib tuua suurema küpsuse ja viljakandvuse kui hommikupäike. Selle suurus ja heledus võib kasvada seni, kuni päike kaob läänepoolsete küngaste taha. Minu vennad teenistuses, on kaugelt parem surra raskest tööst kusagil kodu- või välismisjonipõllul, kui minna tegevusetusest rooste. Ärge kaotage raskuste tõttu julgust, ärge olge rahul jõudeeluga, lakates uurimast ja pidevalt täiuslikumaks saamisest. Uurige Jumala Sõnast hoolikalt teemasid, millega võite juhendada teadmatuid ja toita Jumala karja. Olge hoolsad, et võiksite tuua Tema Sõna varakambrist välja uut ja vana.

Teie kogemused ei peaks olema kümme, kakskümmend, kolmkümmend aastat vanad, vaid te võite saavutada elava, igapäevase kogemuse, andes inimestele õiget toitu õigel ajal. Vaadake ettepoole, mitte tagasi. Ärge iial tundke kohustust pingutada mälu, et kraamida selle varalaekast välja mõnd aastatevanust läbielu. Mida tähendaks see enam teile või teistele? Ehkki te olete pannud tallele kõik väärtusliku oma minevikukogemustest, läheb teil vaja uusi värskemaid läbielusid. Ärge kiidelge selle üle, mida olete teinud minevikus, vaid näidake, mida võite teha praegu. Las kiidavad teid teie teod, mitte sõnad. Tõestage Jumala tõotust, et “kes Jehoova kotta on istutatud, need lokavad meie Jumala õuedes! Veel vanas eas nad kannavad vilja, on tüsedad ja haljad kuulutama, et Jehoova on õiglane,Tema – mu kalju, ja Temas ei ole ühtki väärust.” (Ps 92:14-16) Hoidke pideva harjutamise kaudu oma süda ja mõistus noored. (RH, 06.04.1886)

13sept. 09

Heategevusüritus “Talvele Vastu!”

GaleriisseGaleriisse

13. septembril toimus keskpäevast alates kogupereüritus “Talvele Vastu!”. Üritus hõlmas Põltsamaad ning ümberkaudseid piirkondi. Tänu Jumalale läks heategevusüritus igatu korda.

Samal ajal kui täiskasvanud riideid valisid, kuulasid lapsed jutustust kuningas Saalomonist. Heldi ning Helina kehastusid karudeks ning rääkisid lastega juttu. Pidevalt oli tööd juuksur Annelyl. Kuskil 25 inimest said juuksed lõigatud – nende hulgas nii mehed, naised kui ka lapsed.

Oli ka neid inimesi, kes soovisid külastada kirikuruumi, et vaadata ning tutvuda seal toimuvaga. Näidati videotutvustust koguduse tööst ning üritustest ning kuulati Hele tutvustust kogudusest.

Päeva jooksul külastas üritust natuke alla 200 inimese. Telk koos seal sees asuvaga jääb avatuks kuni selle nädala lõpuni ning kõik on oodatud veel endale midagi meelepärast valima 😉

12sept. 09

5. september Jõgeval

GaleriisseGaleriisse

5. septembril külastas osa põltsamaalasi Jõgeva kogudust ning pärastlõunal mindi ühiskülastusele perekond Kimmide juurde. Toimusid erinevad esinemised ning arutleti vaimulikel teemadel. Osa noori läksid ka hiljem looduskaunist Jõgeva ümbrust uudistama.

31aug. 09

Tarkusepäev

GaleriisseGaleriisse

29. augustil oli meie kogudusel õpilaste koolisaatmise teenistus. Kaido kõneles edukast õpilasest Piiblis – Taanielist. Sellest, millises koolis Taaniel käis võime lugeda Taanieli 1. 4-5. Taaniel käis koolis, olles vang. Tal puudus kodu ja vanemate toetus. Taaniel oli põhimõtteline mees, valides õiget ihulikku ja vaimulikku toitu. Taanieli ja tema sõprade õpingute tulemustest võime lugeda Taanieli 1. 15-20.

Piibel ja loodus on parimad õppeained. soovme õpilastele ja õpetajatele, et nad oleksid ustavad Jumalale nagu oli Taaniel. Tegelikult oleme me kõik õpilased – õpilased elukoolis.

Kaido kutsus ette kõik õpilased ja õpetajad ning tegi õnnistuspalve. Meie kolmele õpetajale ning üheksale kooliminejale anti ka lillekimbud.

Lepitusohver

Jeesus tunneb iga hinge olukorda. Mida suurem on patuse süü, seda enam vajab ta Päästjat. Tema jumaliku armastuse ja kaastundega täidetud süda sirutub kõige rohkem selle poole, kes on lootusetult vaenlase püünistesse takerdunud. Jeesus allkirjastas inimkonna vabastamise dokumendi oma verega.

Jeesus ei taha, et need, keda on nii kalli hinnaga ostetud, saaksid vaenlase kiusatuste mängukanniks. Ta ei taha, et meist jagu saadakse ja me hukkuksime. Tema, kes talitses lõvisid koopas ja käis ustavate tunnistajate kõrval lõõmavates leekides, on samamoodi valmis meie heaks tegutsema, et alistada kõik halb meie olemuses. Ta seisab praegu armualtari ees, esitades Jumala ees nende palveid, kes soovivad Tema abi. Ta ei pöördu kõrvale nutvast kahetsejast. Ta andestab heldelt kõigile, kes tulevad Temalt andestust ja ennistamist otsima. Ta ei räägi kellelegi kõike, mida Ta võiks avaldada, vaid Ta palub igal väriseval hingel olla julge. Kes tahab, võib hoida kinni Jumala tugevusest ja teha Temaga rahu ning Jumal teeb temaga rahu. EGW “Tervise teenistuses”

Järgnedes Jeesusele

Kui lohutav on mõte, et meie puudused liigutavad Jeesust! Teda on kõigis asjus kiusatud nagu meidki ning meile on tagatud täpselt õige abi, nii et kui me ainult astume Jeesuse jalajälgedes, oleme kaitstud. Ta pühitses tee, mida mööda Tema jalad astusid. Me kuuleme Tema kutsuvat häält: “Järgnege mulle. Mina olen maailma Valgus. Kes järgneb mulle, ei käi pimeduses. Maailmas on teil ahastust, aga olge julged, mina olen maailma ära võitnud.” (vt Mt 4:19; Jh 8:12; 16:33)

Kristuse võit maailma üle oli tegelik kogemus. Kui suurepärane on Tema armastus meie vastu, kui Ta kutsub meid enda juurde kõigi meie kannatuste, kitsikuste, murede ja kimbatustega, kinnitades, et Ta aitab meid. Ta toob meie ellu tervise ja rõõmu. Kui paneme oma käe Jeesuse Kristuse kätte, asetab Ta meie jalad tugevale kaljule, paremale alusele, kui meil kunagi varem on olnud. Ta teeb meid oma jõu abil tugevaks ja töötab koos meie jõupingutustega. EGW “Pilk ülespoole”

Uue südame palumine

Sa oled oma patud üles tunnistanud ja need südames hüljanud. Sa oled otsustanud end temale pühendada. Nüüd mine tema juurde ja palu, et ta peseks ära patu ja annaks sulle uue südame.

Siis usu, et ta seda teeb, sest ta on seda tõotanud. Kui Jeesus maa peal elas, õpetas ta meid uskuma, et saame selle anni, mida Jumal on tõotanud, ja see ongi meie päralt. EGW “Tee Kristuse juurde”

Head mõtted

Back To Top