skip to Main Content
10juuli 22

Jumala tõotused

Vahel tundub usu käsivars olevat liiga lühike, et puudutada isegi Päästja rüüd, kuid on olemas tõotus, mille taga on Jumal: “Siis sa hüüad ja Issand vastab, kisendad appi ja tema ütleb: “Vaata, siin ma olen!” Kui sa oma keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ja nurjatu kõne, kui sa pakud näljasele sedasama, mida sa ka ise himustad, ja toidad alandatud hinge, siis koidab sulle pimeduses valgus ja su pilkane pimedus on otsekui keskpäev. Ja Issand juhatab sind alati ning toidab su hinge põuasel maal; ta teeb tugevaks su luud-liikmed ja sa oled otsekui kastetud rohuaed, veelätte sarnane, mille vesi ei valmista iial pettumust.” (Js 58:9-11)

Võitu ei too meie jõupingutused. Selle saame siis, kui näeme tõotuse taga Jumalat ning usume ja usaldame Teda. Haara usus kinni lõputu väe käest. Issand, kes on andnud tõotuse, on ustav. EGW “Pilk ülespoole”

09juuli 22

Teel taeva väravateni

On inimesi, kes püüavad tõusta kõrgemale kristliku arengu redelil. Kuid tehes edusamme, hakkavad nad toetuma inimlikule jõule ning kaotavad peagi silmist Jeesuse – oma usu alustaja ja täidesaatja. Tagajärjeks on kaotus – kõige senivõidetu kaotamine. Tõesti kurb on nende olukord, kes teest väsinuina lubavad hingevaenlasel röövida endalt kristlikud voorused, mis on hakanud arenema nende südames ja elus. “Kuid kellel seda pole,” teatab apostel, “on pime ja lühinägelik; ta on unustanud, et on puhastatud oma endistest pattudest.” (2Pt 1:9)

Apostel Peetrusel olid Jumala asjades pikaajalised kogemused. Tema usk Jumala päästvasse väesse oli aastatega tugevnenud, kuni ta oli jõudnud kindlale veendumusele, et iial ei lange see, kes usus edasi minnes tõuseb astmelt astmele, ikka ülespoole, kuni jõuab redeli tippu, mis ulatub taeva väravateni. EGW “Apostlite teod”

07juuli 22

Põltsamaal toimus vaimulik lastelaager

30. juunist kuni 2. juulini toimus Põltsamaa adventkoguduse korraldatud vaimulik laste linnalaager “Meie, lapsed!”. Laagri sihtrühmaks olid 5–9-aastased lapsed, ent osalejate seas oli ka nooremaid ja vanemaid lapsi. Kokku osales laagris 23 last, kellest üle pooltele oli kolmas laagripäev esimene kord osaleda kohaliku adventkoguduse jumalateenistusel.

Koguduse kodulehel ja ka Põltsamaa valla laagrite tutvustuses lubati lastele lõbusaid ja loomingulisi tegevusi käsikäes Jumalaga. Nii said lapsed laagri jooksul näiteks kuulata lühikesi mõtisklusi, mängida koguduse hoovis erinevaid meeskonnamänge, maalida, laulda ja mängida rütmipille, küpsetada vahvleid, arendada meeskonnatöö oskust Põltsamaa linnas aarete jahil ja teha näidendit.

Kolmas laagripäev algas perekirikuga, kus laagrilapsed esitasid õpitud laule ja näidendit Taaveti kuningaks võidmisest. Näidendi keskne mõte oli pärit 1. Saamueli 16:7: „Inimene näeb, mis on silma ees, aga Issand näeb, mis on südames.“ Sama kirjakoha ainetel valmisid laagrilastel ka akrüülmaalid, mis koguduse saali kaunistasid. Laagri lõppedes võtsid lapsed oma tööd kaasa.

Laagri tegevused mõtlesid välja ja viisid läbi Helena Nõmmik, Kalle Daniel, Vallo Põldaru, Maarika Maurer ja Helis Rosin. Helena Nõmmik iseloomustas meeskonna koostööd selliselt: „Olime hea tiim,  noortepärasemalt öeldes SUPER ÄGE JA PRO TIIM.” Tegevuste läbiviimisel olid abiks ka koguduse noored Miriam ja Maiu Maurer. Laagrilistele valmistasid lõunasöögi Maarja ja Mare Maurer. Et toitlustus toimus Kompassi koguduselt laenatud telkides, nimetasime ka toitlustuskoha Kompassi kohvikuks.

Laagri esimestel päevadel lastelt kogutud tagasiside põhjal meeldisid neile enim jooksumängud, vahvlite ja jäätise söömine, aardejaht ja eakaaslastega koos olemise võimalus. Kolmas laagripäev jätkus pärast jumalateenistust laagrilistele koos peredega väljasõiduga Sassi talu jaanalinnufarmi Järvamaal ning Pajusi mõisaparki, kus mängiti viimased mängud ja anti osalejatele üle nimelised tunnistused laagris osalemise eest. Ühtlasi kutsuti lapsi osalema hingamispäeviti koguduse lastetundides.

Jumalateenistusel osalenud kohaliku koguduse kommunikatsiooniosakonna juht Eha Põldaru sõnastas oma mõtted nõnda: „Megasuur tänu kogu meeskonnale armastuse ja vastupidavuse eest lastega. Tegite head tööd ja meil oli rõõm viljadest osa saada. Tore, et paljud vanemad ka teiega tänase (hingamispäevase, toim.) päeva veetsid!”

Laagrilaste osalusega jumalateenistust saab järelvaadata Põltsamaa adventkoguduse Youtube’i kanalilt, jumalateenistuse osa algab 1:07.

06juuli 22

Südame saladused

Kristuse õigus ei kata hellitatud pattu. Inimene võib olla südames seaduserikkuja, aga kui ta välispidiselt pattu ei tee, siis võib maailm pidada teda laitmatuks. Kuid Jumala Seadus vaatab südame saladusi.

Iga teo üle mõistetakse kohut seda ajendanud motiivide põhjal. Kohtu ees jääb seisma ainult see, mis on kooskõlas Jumala Seaduse põhimõtetega. EGW “Kristuse tähendamissõnad”

Elav usk

Igas usklikus peab ilmnema äratav vägi. Me ei tohi enam käituda patustena, sest kristlastena peame näitama elavat, päästvat usku. Elav usk Kristusesse Jeesusesse kannab vilja.

Toimub püha kõikumatu pühendumine Issandale. Üksnes Tema au silmas pidades töötades oleme viimaste päevade hädaohtude keskel hoitud.

Mis on hoidnud kristlasi igal ajal, etteheidete, kiusatuste ja kannatuste keskel? Puhas, usaldav usk, mida arendatakse pidevalt mõistma tõde, mis pühitseb selle vastuvõtja, hoiab hinge igasugustes olukordades Jumalas kui Selles, kes ei peta iial nende usaldust. Meie Looja hoiab seda, mis on Temale selleks päevaks usaldatud. EGW “Pilk ülespoole”

Mitmekesisuse ilu

Kõigis Issanda korraldustes ei ole midagi kaunimat kui plaan anda meestele ja naistele mitmekesised annid. Kogudus on Tema aed, mida kaunistavad mitmekesised puud, taimed ja lilled.

Ta ei oota, et iisop omandaks seedri mõõtmed või õlipuu jõuaks väärika palmi kõrgusesse. Paljud on saanud vaid piiratud vaimuliku ja haridusliku ettevalmistuse, kuid Jumalal on töö ka selle inimrühma jaoks, kui nad tegutsevad alandlikult ja Teda usaldades. “Aga kõike seda teeb üks ja sama Vaim, jagades igaühele eriosa, nõnda nagu tema tahab.” (1Kr 12:11)

Erinevatele inimestele antakse erinevad annid, et töölised tunneksid vajadust üksteise järele. Jumal annab need annid ja neid tuleb kasutada Tema teenimiseks, mitte omaniku austamiseks, mitte inimese ülendamiseks, vaid maailma Lunastaja kõrgele tõstmiseks. Neid tuleb kasutada kogu inimkonna hüvanguks, et esitada tõde, mitte tunnistada valet. 

Igas sõnas ja teos ilmnevad lahkus ja armastus ning kui iga tööline täidab ustavalt talle määratud kohta, saab Kristuse palve Tema järelkäijate ühtsuse pärast vastatud ja maailm tunneb, et need on Tema jüngrid. EGW “Te saate väe”

Head mõtted

Usaldage Issandat

Ma ütlen taas: olge julged! Usaldage Issandat!

Ärge laske vaenlasel endalt tõotusi röövida! Kui olete end maailmast eraldanud, on Jumal öelnud, et Tema on teie Isa ja teie Tema tütred ja pojad. Kas sellest ei piisa? Missugust suuremat stiimulit saaks teile anda? Kas olla liblikas ilma püüdluste ja sihita elus on mingi suur eesmärk? Oh, lubage mul seista igavese tõe alusel. Andke mulle kadumatu väärtus. Lubage mul kinni haarata kuldsest ahelast, mis on taevast maa peale lastud, et ma saaksin tõmmatud üles Jumala juurde ausse. See on minu püüdlus, see on minu eesmärk. EGW “Tunnistused kogudusele” II

Back To Top