skip to Main Content
30aug. 23

Suhe Isaga

Kui sa nimetad Jumalat oma Isaks, tunnistad sa end ka Tema lapseks, kes juhindub kõiges Issanda tarkusest ja on Talle kuulekas kõiges, teades, et Tema armastus ei muutu kunagi. Sa võtad vastu Tema plaani oma elus.

Jumala lapsena hoiad sa Tema au, iseloomu, perekonda ja tööd oma huvi keskmes. Sulle on rõõmuks tunnistada ja austada lähedust Isaga ja iga Tema perekonna liikmega. Sul on rõõm teha kõike, ükskõik kui raske see ka oleks, et ülistada Isa või edendada oma ligimese heaolu. EGW “Usk, millest ma elan”

27aug. 23

Lunastustöö

Selles elus võime me õige pisut mõista imelist lunastustööd. Oma piiratud mõistusega võime mõtiskleda häbi ja au, elu ja surma, õiguse ja armu üle, mis kohtuvad ristil, kuid isegi siis, kui me pingutaksime oma vaimseid võimeid äärmuseni, ei õnnestuks meil haarata selle kogu tähendust. Me võime ainult ähmaselt mõista lunastava armastuse pikkust ja laiust, sügavust ja kõrgust.

Lunastusplaani ei mõista päästetud täielikult ka siis mitte, kui nad näevad Jumalat palgest palgesse, tunnevad Teda nii nagu Ta on. Läbi igaviku aegade avanevad imestavatele ja vaimustatud lunastatutele uued tõed. Kuigi maised kurvastused, vaevad ja kiusatused on lõppenud ja patt kõrvaldatud, säilib Jumala rahval alatiseks selge arusaamine sellest, mida läks maksma nende päästmine. EGW “Suur võitlus”

26aug. 23

Õpilane Kristuse koolis

Teadus, mis tuleb omandada, on kristluse teadus – teadus, mis on igast inimlikust teadusest sügavam, laiem ja kõrgem nagu taevad on kõrgemad maast. Mõistust tuleb distsiplineerida, harida, õpetada, sest me peame teenima Jumalat niiviisi, et see pole kooskõlas meie kaaasündinud kalduvustega. Pärilikud ja omandatud kalduvused kurjale tuleb võita. Tihtipeale tuleb kõrvale jätta eluaegne haridus ja koolitus, et inimesest võiks saada õpilane Kristuse koolis.

Meie süda tuleb õpetada kindlaks Jumalas. Peame kujundama mõtlemisharjumused, mis võimaldavad vastu seista kiusatustele. Me peame õppima ülespoole vaatama. Peame mõistma Jumala Sõna põhimõtete – põhimõtete, mis on sama kõrged kui taevas ja näitavad teed igavikku – suhet meie igapäevaellu. Iga tegu, iga sõna ja iga mõte peab olema nende põhimõtetega kooskõlas. EGW “Te saate väe”

Palve

Me võime Jumalaga palves rääkida. Vahetevahel, kui meie usk sirutub täielikult Tema poole, vestleme Temaga ja talume usus Nähtamatu nägemist. Kui me usaldame Teda probleemide ja raskuste ajal täielikult, siis tunnetame elavalt Tema lohutavat, kõikjale tungivat ligiolu ja väge.

Me mõistame, et Issand on tõepoolest meie jõud ja osa igavesti. Me võime olla üks Kristusega Jumalas. EGW “Pilk ülespoole”

Head mõtted

Ülesannet täites

Inimene saab võimed ja tarmukuse siis, kui ta asub teostama Jumalast antud ülesannet ning püüab kogu südamest teha seda õigesti. Iga inimene, kes püüab Jumala jõule toetudes teha oma tööd ustavalt, saab tõeliselt suureks ka siis, kui tema töö on silmatorkamatu ja võimed piiratud. Kui Mooses oleks oma jõule ja tarkusele toetudes selle suure ülesande mõtlematult vastu võtnud, oleks ta peagi osutunud selliseks tööks kõlbmatuks. Tõsiasi, et inimene tunnetab oma nõrkust, kõneleb vähemalt teatud määral sellest, et ta mõistab endale määratud töö vastutust ning teeb Jumala oma nõuandjaks ja tugevuseks. EGW “Patriarhid ja prohvetid”

Uuri Jumala Sõna

Kõikjal ilmutuse väljal on tihedalt tipitud taevase tõe, rahu ja rõõmu allikaid. Need rõõmuallikad on igale otsijale kättesaadavad. Inspireeritud sõnad, mille üle südames mõtiskletakse, saavad eluveejõest voolavateks elavateks ojadeks. Meie Päästja palvetas, et Tema järelkäijate mõistus oleks avatud Pühakirja mõistma. Alati kui uurime Piiblit palvemeelse südamega, on Püha Vaim lähedal, et avada meile loetud sõnade tähendust. Inimene, kelle mõistus saab valgustatud, kui tema arusaamisele avaneb Jumala Sõna, ei tunne üksnes seda, et peab selle Sõna mõistmiseks veel innukamalt otsima, vaid ka seda, et tal peab olema parem arusaamine loodusteadustes. Ta tunneb, et talle on Kristuses Jeesuses antud kõrge kutsumus.

Mida tihedamini on inimene ühendatud kõigi teadmiste ja tarkuse Allikaga, seda rohkem ta tunneb, et peab intellektuaalsetes ja vaimulikes teadmistes edasi jõudma. Jumala Sõna avanemisele järgneb alati inimese omaduste märkimisväärne avanemine ja tugevnemine, sest Tema sõnad annavad avanedes valgust. Suurtele tõdedele mõeldes mõistus õilistub ja kiindumused puhastatakse, sest Jumala Vaim elustab Jumala tõe kaudu seni elutud vaimulikud võimed ja tõmbab hinge taeva poole. EGW “Te saate väe”

Back To Top