skip to Main Content
06märts 24

Piiblisalm

“Jumal on olnud mu vastu armuline!” (1Ms 33:11)

05märts 24

Ümberolijate teenimine

Haara kinni igast võimalusest teha midagi sinu ümber viibivate inimeste õnne heaks, jagades neile oma soojust. Lahked sõnad, osavõtlikud pilgud, tunnustav ilme on paljudele võitlevatele ja üksildastele inimhingedele kui klaasitäis külma vett janusele.

Optimistlik sõna, lahke tegu omab suurt mõju, kergendamaks koormaid, mis lasuvad raskelt väsinud õlgadel. Tõelist õnne on võimalik leida omakasupüüdmatus teenimises. Kõik niisuguses teenimises osutatud sõnad ja teod on kirja pandud taeva raamatuisse kui Kristuse heaks sooritatud. Ela Kristuse armastuse päikesepaistes. Siis saab sinu mõju maailmale õnnistuseks. EGW “Elu tänasel päeval”

03märts 24

Head mõtted

Kui te usute, näete Jumala au. EGW “Ajastute igatsus”

02märts 24

Rakendades ellu jumalikke põhimõtteid

Me saame Jumalalt andestuse vaid juhul, kui me andestame teistele. Jumala armastus tõmbab meid Tema poole ning see toob meie südamesse armastuse ka oma vendade vastu.

Pärast palve lugemist ütles Jeesus:

Inimene, kes ei anna teistele andeks, lõikab läbi kanali, mille kaudu tuleb arm Jumalalt. On vale mõelda, et me ei pea andestama, kui meile halba teinud inimene on oma süüteod üles tunnistanud. Kahtlemata on tema kohus süda kahetsuses ja ülestunnistuses avada, kuid siiski peab meis olema andestuse vaim, hoolimata sellest, kas ta tunnistab oma vigu või mitte.

Miski ei saa õigustada andestamatut meelsust. Inimese halastamatus näitab, et ta ei soovi osa saada Jumala andestavast armust. Issanda andestus tõmbab jumaliku armastuse juurde kõiki eksivaid inimesi. Jumalike tunnete voog hoovab üleastuja südamesse ning sealt omakorda teiste inimesteni.

Luba Kristusel, jumalikul Elul elada enda sees ning sinu kaudu ilmutada ka teistele taevast armastust, mis julgustab lootusetuid ning toob rahu patust muserdatud südametesse. Kui me tuleme Jumala juurde, on esimene tingimus meile, et Temalt armu vastu võttes pakuksime seda ka teistele. EGW “Usk, millest ma elan”

01märts 24

Sügavamõtteline tsitaat Piiblist

“Kristus, kes igavese Vaimu läbi ohverdas iseenese laitmatuna Jumalale, puhastab meie südametunnistuse surnud tegudest teenima elavat Jumalat.” (Hb 9:14)

Kaunis mõttetera

Issand olgu sinu päike. EGW “Usk, millest ma elan”

Äratus algab südamest

Varjatagu seda kuidas tahes, kahtluse ja skeptitsismi tegelik põhjus on armastus patu vastu. Jumala Sõna õpetused ja kitsendused ei meeldi uhkele, pattu armastavale südamele ja need, kes ei ole tahtlikud kuuletuma selle nõudmistele, on valmis kahtlema selle autoriteedis.

Et jõuda tõe tundmisele, peab meil olema siiras soov tõde teada saada ning südame valmisolek sellele kuuletuda. Kõik, kes selles meelsuses asuvad Piiblit uurima, leiavad küllaldaselt tõendeid, et see on Jumala Sõna ja nad võivad saavutada arusaamise tõdedest, mis teevad nad targaks päästmise suhtes. EGW “Tee Kristuse juurde”

Head mõtted

Jumal on valgus ja armastus. EGW “Pilk ülespoole”

Evangeeliumite tsitaadid armastusest

Uue Testamendi evangeeliumites on palju kirjakohti, mis räägivad armastusest. Näeme, milline on Jumal ja mida ta inimeste heaks teeb ning kuidas Jeesus armastab meid. Meie eesõiguseks on sellele armastusele vastata.
 
  • Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks igavene elu. (Jh 3:16)
  • Aga enne paasapühi, kui Jeesus teadis, et tema tund on tulnud minna sellest maailmast ära Isa juurde, siis tema, kes oli armastanud omi selles maailmas, armastas neid lõpuni. (Jh 13:1)
  • Nõnda nagu Isa on armastanud mind, olen minagi armastanud teid. Jääge minu armastusse! (Jh 15:9) 
  • Ma annan teile uue käsu: armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist! (Jh 13:34)
  • Kui te armastate mind, siis pidage mu käske! (Jh 14:15)
  • Jeesus vastas talle: „Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna, ja minu Isa armastab teda ja me tuleme ja teeme eluaseme tema juurde.” (Jh 14:23)

Back To Top